Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.36

Verš

eimate nānā-chale aiśvarya dekhāya
bālya-bhāva prakaṭiyā paścāt lukāya

Synonyma

ei mate — takto; nānā-chale — pod různými záminkami; aiśvarya — majestát; dekhāya — ukazuje; bālya-bhāva — jako dítě; prakaṭiyā — projevující; paścāt — potom; lukāya — se schová.

Překlad

Takto Pán pod různými záminkami projevil v dětství tolik majestátu, kolik jen bylo možné, a později, potom, co tento majestát ukázal, se skryl.