Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.11

Verš

stana piyāite putrera caraṇa dekhila
sei cihna pāye dekhi’ miśre bolāila

Synonyma

stana — svůj prs; piyāite — když Ho nechala sát; putrera — svého syna; caraṇa — lotosové nohy; dekhila — pozorovala; sei — stejné; cihna — znaky; pāye — na chodidle; dekhi' — vidící; miśre — Jagannātha Miśru; bolāila — zavolala.

Překlad

Matka Śacī dítě kojila a přitom si na Jeho lotosových nohách všimla všech těch znaků, které bylo vidět na podlaze v pokoji. Zavolala tedy Jagannātha Miśru.