Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.57-58

Verš

sapta miśra tāṅra putra — sapta ṛṣīśvara
kaṁsāri, paramānanda, padmanābha, sarveśvara
jagannātha, janārdana, trailokyanātha
nadīyāte gaṅgā-vāsa kaila jagannātha

Synonyma

sapta miśra — sedm Miśrů; tāṅra — jeho; putra — synové; sapta — sedm; ṛṣi — velkých svatých osobností; īśvara — velice vlivných; kaṁsāri — Kaṁsāri; paramānanda — Paramānanda; padmanābha — Padmanābha; sarveśvara — Sarveśvara; jagannātha — Jagannātha; janārdana — Janārdana; trailokyanātha — Trailokyanātha; nadīyāte — v Navadvípu; gaṅgā-vāsa — žití na břehu Gangy; kaila — učinil; jagannātha — pátý syn Upendry Miśry.

Překlad

Upendra Miśra měl sedm svatých a velmi vlivných synů. Jejich jména byla: (1) Kaṁsāri, (2) Paramānanda, (3) Padmanābha, (4) Sarveśvara, (5) Jagannātha, (6) Janārdana a (7) Trailokyanātha. Jagannātha Miśra, pátý syn, se rozhodl žít na břehu Gangy v Nadii.