Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.51

Verš

ādi-līlā-sūtra likhi, śuna, bhakta-gaṇa
saṅkṣepe likhiye samyak nā yāya likhana

Synonyma

ādi-līlā — první část Jeho zábav; sūtra likhi — píši přehled; śuna — slyšte; bhakta-gaṇa — vy všichni oddaní; saṅkṣepe — v krátkosti; likhiye — píši; samyak — plně; — ne; yāya — možné; likhana — popsat.

Překlad

Moji drazí oddaní Pána Caitanyi, nyní popíši přehled ādi-līly. Píši o těchto zábavách jen v krátkosti, protože není možné je popsat úplně.