Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.76

Verš

sei ācārya-gaṇe mora koṭi namaskāra
acyutānanda-prāya, caitanya — jīvana yāṅhāra

Synonyma

sei — těm; ācārya-gaṇe — duchovním mistrům; mora — mých; koṭi — milióny; namaskāra — poklon; acyutānanda-prāya — téměř stejně dobrým, jako byl Acyutānanda; caitanya — Caitanya Mahāprabhu; jīvana — život; yāṅhāra — jehož.

Překlad

Proto se miliónkrát s úctou klaním skutečným následovníkům Acyutānandy, pro které byl Śrī Caitanya Mahāprabhu vším.