Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.39

Verš

ājanma nimagna nityānandera caraṇe
nirantara bālya-līlā kare kṛṣṇa-sane

Synonyma

ājanma — od narození; nimagna — pohroužený; nityānandera — Pána Nityānandy Prabhua; caraṇe — v lotosových nohách; nirantara — vždy; bālya-līlā — dětské hry; kare — provádí; kṛṣṇa-sane — s Kṛṣṇou.

Překlad

Puruṣottama dāsa byl už od narození pohroužený do služby lotosovým nohám Pána Nityānandy Prabhua a neustále hrál dětské hry s Pánem Kṛṣṇou.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi píše: „Sadāśiva Kavirāja a Nāgara Puruṣottama, otec a syn, jsou v Caitanya-bhāgavatě popsáni jako mahā-bhāgyavān neboli nesmírně požehnaní. Patřili ke kastě vaidyů, lékařů. Verš 156 Gaura-gaṇoddeśa-dīpiky říká, že Candrāvalī, Kṛṣṇova velice drahá gopī, se později narodila jako Sadāśiva Kavirāja. Ve verších 194 a 200 je řečeno, že Kaṁsāri Sena, otec Sadāśivy Kavirāje, byl původně v Kṛṣṇových zábavách gopī Ratnāvalī. Všichni rodinní příslušníci Sadāśivy Kavirāje byli velcí oddaní Pána Caitanyi Mahāprabhua. Puruṣottama dāsa Ṭhākura žil nějakou dobu v Sukhaságaru, nedaleko železničních stanic Čákdaha a Šimuráli. Všechna Božstva instalovaná Puruṣottamou Ṭhākurem přebývala původně v Beledánga-grámu, ale když byl tamní chrám zničen, byla přenesena do Sukhaságaru. Když i tento chrám pohltila Ganga, byla Božstva společně s Božstvem Jāhnava-māty přemístěna do Sáhebadánga Bedigrámu. Protože však i toto místo zaniklo, jsou dnes všechna Božstva umístěna ve vesnici zvané Čándude-grám, jež leží necelé dva kilometry od Pálapády, o které byla zmínka dříve.“