Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.39

Verš

nandana-ācārya-śākhā jagate vidita
lukāiyā dui prabhura yāṅra ghare sthita

Synonyma

nandana-ācārya — Nandana Ācārya; śākhā — sedmnáctá větev; jagate — na světě; vidita — oslavován; lukāiyā — schovávajících se; dui — dvou; prabhura — Pánů; yāṅra — jehož; ghare — v domě; sthita — pobývání.

Překlad

Nandana Ācārya, sedmnáctá větev Caitanyova stromu, je v tomto světě oslavován proto, že se dva Prabhuové (Pán Caitanya a Pán Nityānanda) někdy schovávali v jeho domě.

Význam

Nandana Ācārya byl dalším ze společníků Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua během Jeho kīrtanových zábav v Navadvípu. Śrīla Nityānanda Prabhu jako Avadhūta cestoval po mnoha poutních místech, a když poprvé přišel do Šrí Navadvíp-dhámu, ukryl se v domě Nandany Ācāryi. Tam se také poprvé setkal se všemi oddanými Pána Caitanyi Mahāprabhua. Když Caitanya Mahāprabhu projevil svoji mahā-prakāśu, poslal Rāmāie Paṇḍita, aby přivedl Advaitu Prabhua, který se schovával v domě Nandany Ācāryi, protože Śrī Caitanya Mahāprabhu věděl, že se tam Advaita schovává. Pán Caitanya se také někdy v domě Nandany Ācāryi ukrýval. Další souvislosti jsou v šesté a sedmnácté kapitole Madhya-khaṇḍy Śrī Caitanya-bhāgavaty.