Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.38

Verš

śuklāmbara-brahmacārī baḍa bhāgyavān
yāṅra anna māgi’ kāḍi’ khāilā bhagavān

Synonyma

śuklāmbara-brahmacārī — Śuklāmbara Brahmacārī; baḍa — velice; bhāgyavān — požehnaný; yāṅra — jehož; anna — jídlo; māgi' — poté, co vyžebral; kāḍi' — poté, co vytrhl; khāilā — jedl; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.

Překlad

Šestnáctá větev, Śuklāmbara Brahmacārī, byl velice požehnaný, protože od něho Pán Caitanya Mahāprabhu žertem či vážně žebral jídlo a někdy mu ho vzal násilím a snědl.

Význam

Uvádí se, že Śuklāmbara Brahmacārī, obyvatel Navadvípu, byl prvním společníkem Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua v Jeho saṅkīrtanovém hnutí. Když se Pán Caitanya vrátil po zasvěcení z Gaji, zdržel se u Śuklāmbary Brahmacārīho, protože chtěl od tohoto oddaného slyšet o zábavāch Pána Kṛṣṇy. Śuklāmbara Brahmacārī vyžebral od obyvatel Navadvípu rýži, uvařil ji a Śrī Caitanya Mahāprabhu prožíval velkou radost, když ji jedl. Říká se, že Śuklāmbara Brahmacārī byl v čase Kṛṣṇových zábav ve Vrindávanu jednou z manželek brāhmaṇů, kteří prováděli oběti. Pán Kṛṣṇa od nich žebral jídlo a Pán Caitanya Mahāprabhu se bavil stejným způsobem, když žebral rýži od Śuklāmbary Brahmacārīho.