Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.33

Verš

tāṅhāra anuja śākhā — śaṅkara-paṇḍita
‘prabhu-pādopādhāna’ yāṅra nāma vidita

Synonyma

tāṅhāra — jeho (Dāmodara Paṇḍita); anuja — mladší bratr; śākhā — jedenáctá větev; śaṅkara-paṇḍita — Śaṅkara Paṇḍita; prabhu — Pánovy; pāda-upādhāna — boty; yāṅra — jeho; nāma — jméno; vidita — oslavováno.

Překlad

Jedenáctá větev, mladší bratr Dāmodara Paṇḍita, byl známý jako Śaṅkara Paṇḍita. Proslavil se jako Pánovy boty.