Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.28

Verš

se-saba sāmagrī āge kariba vistāra
yāhāra śravaṇe bhaktera vahe aśrudhāra

Synonyma

se-saba — všechny tyto věci; sāmagrī — složení jídel; āge — později; kariba — popíši; vistāra — obšírně; yāhāra — o kterém; śravaṇe — slyší; bhaktera — oddaného; vahe — tečou; aśru-dhāra — slzy.

Překlad

Obsah balíčků Rāghavy Paṇḍita popíši v této knize později. Při poslechu tohoto vyprávění oddaní obvykle pláčí a z očí jim tečou slzy.

Význam

Rozsáhlý popis těchto rāghavera jhāli se nachází v desáté kapitole Antya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty.