Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.145

Verš

kṛṣṇadāsa nāma śuddha kulīna brāhmaṇa
yāre saṅge laiyā kailā dakṣiṇa gamana

Synonyma

kṛṣṇadāsa — Kṛṣṇadāsa; nāma — jménem; śuddha — čistý; kulīna — ctihodný; brāhmaṇabrāhmaṇa; yāre — jehož; saṅge — s sebou; laiyā — beroucí; kailā — učinil; dakṣiṇa — jižní Indií; gamana — cestu.

Překlad

Dvacátý druhý oddaný, Kṛṣṇadāsa, se narodil v čisté a ctihodné brāhmaṇské rodině. Když se Pán Caitanya vydal na cestu po jižní Indii, vzal Kṛṣṇadāse s sebou.

Význam

Kṛṣṇadāsa je popsán v sedmé a deváté kapitole Madhya-līly. Doprovázel Śrī Caitanyu Mahāprabhua, aby Mu nosil nádobu na vodu. Ve státě Malabár se ho snažili unést členové kultu Bhaṭṭathāri tak, že mu nastrčili ženu, která ho měla svést. Śrī Caitanya Mahāprabhu ho sice zachránil, ale když se vrátili do Džagannáth Purí, nařídil, aby se k němu Kṛṣṇadāsa nepřibližoval, protože Pán nikdy nebyl příznivě nakloněný společníkům, které přitahovaly ženy. Tak se Kṛṣṇadāsa připravil o osobní společnost Pána Caitanyi Mahāprabhua.