Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.39

Verš

advaita ācārya — prabhura aṁśa-avatāra
tāṅra pāda-padme koṭi praṇati āmāra

Synonyma

advaita ācārya — Advaita Ācārya; prabhura — Nejvyššího Pána; aṁśa — částečná; avatāra — inkarnace; tāṅra — Jeho; pāda-padme — lotosovým nohám; koṭi — deset miliónů; praṇati — uctivých poklon; āmāra — mých.

Překlad

Miliónkrát se s úctou klaním u lotosových nohou Śrī Advaity Ācāryi, protože je částečnou inkarnací Pána.