Skip to main content

Bg. 9.33

Verš

kiṁ punar brāhmaṇāḥ puṇyā
bhaktā rājarṣayas tathā
anityam asukhaṁ lokam
imaṁ prāpya bhajasva mām

Synonyma

kim — o co; punaḥ — zase; brāhmaṇāḥ — brāhmaṇové; puṇyāḥ — řádní; bhaktāḥ — oddaní; rāja-ṛṣayaḥ — svatí králové; tathā — také; anityam — dočasnou; asukham — plnou utrpení; lokam — planetu; imam — tuto; prāpya — když jsi získal; bhajasva — věnuj se láskyplné službě; mām — Mně.

Překlad

O co víc to musí platit o řádných lidech, brāhmaṇech, oddaných a svatých králích. Když jsi tedy přišel do tohoto dočasného světa plného utrpení, s láskou Mi služ.

Význam

V hmotném světě jsou lidé rozděleni do různých skupin, ale šťastné místo k žití to není pro nikoho. To je zde jasně řečeno slovy anityam asukhaṁ lokam — tento svět je dočasný a plný utrpení. Pro slušnou a zdravě uvažující osobu není vhodným místem k životu. To, že je pomíjivý a plný utrpení, o něm prohlašuje sám Nejvyšší Pán. Někteří filozofové — zvláště māyāvādští — říkají, že tento svět je neskutečný, avšak z Bhagavad-gīty víme, že není neskutečný, ale je dočasný. To je rozdíl. Tento svět je dočasný, ale existuje ještě jiný svět, který je věčný. Hmotný svět je plný utrpení, ale ten druhý se vyznačuje věčností a blažeností.

Arjuna se narodil ve svaté královské rodině. I jemu Pán říká: “Prokazuj Mi oddanou službu a rychle se vrať k Bohu, zpátky domů.” Živá bytost by neměla zůstávat v tomto dočasném světě plném utrpení. Měla by se odevzdat do náruče Nejvyšší Osobnosti Božství, aby mohla být věčně šťastná. Oddaná služba Nejvyššímu Pánu je jediný proces, který umožňuje vyřešit všechny problémy všech tříd lidí. Každý by měl proto začít rozvíjet vědomí Kṛṣṇy a dovést svůj život k dokonalosti.