Skip to main content

Bg. 9.27

Verš

yat karoṣi yad aśnāsi
yaj juhoṣi dadāsi yat
yat tapasyasi kaunteya
tat kuruṣva mad-arpaṇam

Synonyma

yat — cokoliv; karoṣi — děláš; yat — cokoliv; aśnāsi — jíš; yat — cokoliv; juhoṣi — obětuješ; dadāsi — rozdáváš; yat — cokoliv; yat — jakoukoliv; tapasyasi — podstupuješ askezi; kaunteya — ó synu Kuntī; tat — to; kuruṣva — dělej; mat — Mně; arpaṇam — jako oběť.

Překlad

Ó synu Kuntī! Vše co děláš, jíš, obětuješ či rozdáváš, jakož i veškerou askezi, kterou podstupuješ, dělej jako oběť Mně.

Význam

Povinností každého je uzpůsobit si život tak, aby na Kṛṣṇu nezapomněl za žádných okolností. Všichni musí pracovat, aby se udrželi při životě, a zde Kṛṣṇa doporučuje, aby pracovali pro Něho. Všichni musí také něco jíst, aby žili, a proto mají přijímat zbytky jídla obětovaného Kṛṣṇovi. Každý civilizovaný člověk musí rovněž konat nějaké náboženské obřady. Z toho důvodu Kṛṣṇa doporučuje: “Dělej je pro Mě.” To se nazývá arcana. Každý má též sklony dávat milodary, a Kṛṣṇa tedy říká: “Dávej je Mně.” To znamená, že všechny peníze navíc se mají použít na podporu rozvoje hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. V současné době mají lidé velký zájem o takovou meditaci, která není pro tento věk vhodná. Pokud však někdo dvacet čtyři hodin denně medituje o Kṛṣṇovi tak, že zpívá mantru Hare Kṛṣṇa na růženci, věnuje se té nejvznešenější meditaci a je tím nejpokročilejším yogīnem. To dokládá šestá kapitola Bhagavad-gīty.