Skip to main content

Bg. 4.27

Verš

sarvāṇīndriya-karmāṇi
prāṇa-karmāṇi cāpare
ātma-saṁyama-yogāgnau
juhvati jñāna-dīpite

Synonyma

sarvāṇi — všech; indriya — smyslů; karmāṇi — činnosti; prāṇa-karmāṇi — činnosti dechu života; ca — také; apare — jiní; ātma-saṁyama — ovládání mysli; yoga — proces spojení; agnau — v ohni; juhvati — obětují; jñāna-dīpite — kvůli nutkání dosáhnout seberealizace.

Překlad

Jiní, kteří chtějí dosáhnout seberealizace ovládáním mysli a smyslů, věnují činnosti všech smyslů a dechu života jako obětiny ohni ovládané mysli.

Význam

Zde je odkaz na systém yogy, který sestavil Patañjali. V Patañjaliho Yoga-sūtře je duše nazývána pratyag-ātmā a parāg-ātmā. Dokud ulpívá na smyslovém požitku, říká se jí parāg-ātmā, ale jakmile se od něho odpoutá, uvádí se pod jménem pratyag-ātmā. Vtělená duše podléhá činnostem deseti druhů vzduchu, jež v těle působí, což lze vnímat náležitým dýcháním. Patañjaliho jógový systém učí, jak ovládat činnosti vzduchu v těle, aby nakonec všechny napomohly očištění duše od hmotné připoutanosti. Podle této yogy je cílem pratyag-ātmā, která je odpoutaná od činností na úrovni hmoty. Smysly a smyslové objekty na sebe vzájemně působí — ucho naslouchá, oči se dívají, nos čichá, jazyk ochutnává, ruka se dotýká — a tak jsou všechny zaměstnány činnostmi mimo vlastní já. To je nazýváno činnosti vzduchu prāṇa-vāyu. Apāna-vāyu se pohybuje směrem dolů, vyāna-vāyu způsobuje smršťování a roztahování, samāna-vāyu udržuje rovnováhu a udāna-vāyu směřuje vzhůru. Když je člověk osvícen, zapojí to vše do snahy o dosažení seberealizace.