Skip to main content

Bg. 2.53

Verš

śruti-vipratipannā te
yadā sthāsyati niścalā
samādhāv acalā buddhis
tadā yogam avāpsyasi

Synonyma

śruti — védského zjevení; vipratipannā — neovlivněna plody jednání; te — tvá; yadā — když; sthāsyati — zůstává; niścalā — nepohnutá; samādhau — na úrovni transcendentálního vědomí, vědomí Kṛṣṇy; acalā — neochvějná; buddhiḥ — inteligence; tadā — tehdy; yogam — seberealizace; avāpsyasi — dosáhneš.

Překlad

Až tvá mysl již nebude rozrušena květnatým jazykem Ved a zůstane neochvějná v tranzu seberealizace, bude to znamenat, že jsi nabyl božského vědomí.

Význam

Říci, že někdo je ve stavu samādhi, znamená říci, že v úplnosti poznal vědomí Kṛṣṇy; osoba v dokonalém samādhi dosáhla realizace Brahmanu, Paramātmy a Bhagavāna. Nejvyšší dokonalostí seberealizace je pochopení, že jsme věčně Kṛṣṇovými služebníky a naší jedinou starostí je plnit své povinnosti s vědomím Kṛṣṇy. Ten, kdo si je vědom Kṛṣṇy, neochvějný oddaný Pána — by neměl být rozrušen květnatým jazykem Ved ani se uchylovat k plodonosným činnostem, jež vedou na nebeské planety. Živá bytost, která má vědomí Kṛṣṇy, se dostává přímo do styku s Kṛṣṇou, a tak v tomto transcendentálním stavu může porozumět všem Jeho pokynům. Takovým jednáním zaručeně dosáhne odpovídajících výsledků a nabyde konečného poznání. Musí jen vykonávat příkazy Kṛṣṇy nebo Jeho zástupce, duchovního učitele.