Skip to main content

Шрімад-бгаґаватам (бгаґавата пурана) 3.5.28

Текст

со ’пй ам̇ш́а-ґун̣а-ка̄ла̄тма̄
бгаґавад-др̣шт̣і-ґочарах̣
а̄тма̄нам̇ вйакарод а̄тма̄
віш́васйа̄сйа сіср̣кшайа̄

Послівний переклад

сах̣  —  махат-таттва; апі  —  також; ам̇ш́а  —  довершене поширення-пуруша; ґун̣а  —  переважно якість невігластва; ка̄ла  —  тривалість часу; а̄тма̄  —  повна свідомість; бгаґават  —  Бог-Особа; др̣шт̣і-ґочарах̣  —  поле зору; а̄тма̄нам  —  багато різних форм; вйакарот  —  розрізнив; а̄тма̄  —  вмістище; віш́васйа  —  майбутніх істот; асйа  —  цього; сіср̣кшайа̄  —  породжує оманне его.

Переклад

Після того махат-таттва, вмістище майбутніх істот, розділилась на численні форми. Перебуваючи головно під впливом невігластва, махат-таттва породжує оманне его. Махат-таттва становить довершене поширення Бога-Особи і наділена повним знанням твірних начал і часу їхнього дозрівання.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Махат-таттва грає роль посередника між чистим духом і матеріальним буттям. Це місце дотику матерії і духу, з якого постає оманне его живої істоти. Всі живі істоти являють собою відокремлені частки Бога-Особи. Під тиском оманного его зумовлені душі, хоча вони частки Верховного Бога-Особи, проголошують своє право насолоджуватися матеріальною природою. Це оманне его і є тою силою, що тримає душу в путах матеріального існування. Господь знову й знову дає оманеним зумовленим душам нагоду звільнитися від цього оманного его, і для цього через певні проміжки часу виникає матеріальне творіння. Він дає зумовленим душам усі можливості очиститися від діяльності оманного его, однак не обмежує їхню невеличку незалежність, властиву для невід’ємних часток Господа.