Skip to main content

Шрімад-бгаґаватам (бгаґавата пурана) 3.4.25

Текст

відура ува̄ча
джн̃а̄нам̇ парам̇ сва̄тма-рахах̣-прака̄ш́ам̇
йад а̄ха йоґеш́вара іш́варас те
вактум̇ бгава̄н но ’рхаті йад дхі вішн̣ор
бгр̣тйа̄х̣ сва-бгр̣тйа̄ртга-кр̣таш́ чаранті

Послівний переклад

відурах̣ ува̄ча  —  Відура сказав; джн̃а̄нам  —  знання; парам  —  трансцендентне; сва-а̄тма  —  щодо своєї сутності; рахах̣  —  таємницю; прака̄ш́ам  —  висвітлення; йат  —  те, що; а̄ха  —  сказав; йоґа-іш́варах̣  —  повелитель усіх містиків; іш́варах̣  —  Господь; те  —  тобі; вактум  —  повідати; бгава̄н  —  твоя милість; нах̣  —  мені; архаті  —  годиться; йат  —  бо; хі  —  з причини; вішн̣ох̣  —  Господа Вішну; бгр̣тйа̄х̣  —  слуги; сва-бгр̣тйа-артга-кр̣тах̣  —  задля добра своїх слуг; чаранті  —  мандрують.

Переклад

Відура сказав: О Уддгаво, слуги Вішну, Верховного Господа, ходять по землі тому, що піклуються про благо інших, отож було б дуже до речі, якби ти милостиво передав мені науку самоусвідомлення, яку розкрив тобі Сам Господь.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Господні слуги насправді служать суспільству. Живучи серед людей, вони не мають особистих інтересів, бажаючи тільки просвіщати суспільство трансцендентним знанням. Їхня єдина ціль    —    розкривати людям знання про стосунки живої істоти з Верховним Господом, про те, як треба діяти в цих трансцендентних стосунках, і про найвищу мету людського життя. Це істинне знання, яке може привести людство до справжнього добробуту, мети людських бажань. Знання про те, як задовольняти тілесні потреби в їді, сні, паруванні й самозахисті, навіть розвинуте в численні галузі науки, залишається тимчасовим. Жива істота    —    не матеріальне тіло, а вічна невід’ємна частка Верховної Істоти, тому для неї вкрай важливо відродити знання про своє «я». Не пізнавши себе, людина втрачає намарне ту нагоду, яку їй дає людське життя. Це відповідальне завдання просвіщати суспільство довірене слугам Господа, Вішну, і саме тому вони мандрують землею та всіма іншими планетами всесвіту. Отже, знання, яке Уддгава отримав від Самого Господа, заслуговує того, щоб його поширювати в людському суспільстві, особливо серед тих, хто, як Відура, досягнув високого рівня у відданому слжуінні Господу.

Істинне трансцендентне знання сходить ланцюгом учнівської послідовності вді Господа до Уддгави, від Уддгави до Відури і так далі. Це верховне трансцендентне знаня неможливо добути недосконалим методом умовиводів, як намагаються зробити охочі до суперечок світські «знавці». Відура прагнув отримати це потаємне знання від Уддгави. Це знання, що називається парамам стгітім, розкриває природу Господа, проявлену в Його трансцендентних розвагах. Хоча Відура був старший за Уддгаву, він прагнув стати слугою Уддгави на трансцендентному рівні. Цей принцип трансцендентної учнівської послідовності пояснював також Господь Чайтан’я. Господь Чайтан’я радить шукати трансцендентного знання від кожного, хто справді обізнаний в науці про Крішну, чи це брахмана, чи шудра, чи це сімейна людина, чи санн’ясі. Той, хто знає науку про Крішну, є істинний духовний вчитель.