Skip to main content

ГЛАВА ЧЕТВЕРТА

Відура звертається за настановами до Майтреї

1

Текст

уддгава ува̄ча
атга те тад-ануджн̃а̄та̄
бгуктва̄ пітва̄ ча ва̄рун̣ім
тайа̄ вібгра̄м̇ш́іта-джн̃а̄на̄
дуруктаір марма паспр̣ш́ух̣

Послівний переклад

уддгавах̣ ува̄ча  —  Уддгава сказав; атга  —  тоді; те  —  вони (Ядави); тат  —  від брахманів; ануджн̃а̄та̄х̣  —  отримавши дозвіл; бгуктва̄  —  вживши; пітва̄  —  випивши; ча  —  і; ва̄рун̣ім  —  вино; тайа̄  —  тим; вібграм̇ш́іта-джн̃а̄на̄х̣  —  позбавлені знання; дуруктаіх̣  —  гострими словами; марма  —  серце; паспр̣ш́ух̣  —  зачепили.

Переклад

Потім усі вони [нащаки Врішні та Бгоджі] з дозволу брахманів поїли решток прасаду і випили рисового вина. Напившись, вони стратилися розуму і в безпам’ятстві стали ранити одне одному серце гострими словами.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Коли хтось проводить урочисту церемонію і влаштовує щедре частування для брахманів та вайшнавів, він сам сідає до решток трапези, тільки отримавши дозвіл своїх гостей. Отже, нащадки Врішні та Бгоджі, як водиться, попрохали дозволу в брахманів, і лише тоді сіли їсти. За деяких обствин кшатріям дозволено пити, тому всі вони випили вина з рису. Від цього вина вони стратилися розуму і в безпам’ятстві, забувши свої кревні стосунки, стали ранити гострими словами серця одне одного. Алкоголь має такий згубний вплив, що навіть особи такого високошляхетного роду впадають від нього в безпам’ятство. Від нащадків Врішні та Бгоджі ніхто не міг сподіватися такої поведінки, однак з волі Господа вони сп’яніли і стали жорстоко ображати одне одного.

2

Текст

теша̄м̇ маірейа-дошен̣а
вішамікр̣та-четаса̄м
німлочаті рава̄в а̄сід
вен̣ӯна̄м іива марданам

Послівний переклад

теша̄м  —  їх; маірейа  —  сп’яніння; дошен̣а  —  виною; вішамікр̣та  —  вийшли з рівноваги; четаса̄м  —  тих, чий розум; німлочаті  —  сідає; равау  —  сонце; а̄сіт  —  відбувається; вен̣ӯна̄м  —  бамбукових палиць; іва  —  як; марданам  —  винищення.

Переклад

Під час п’яної чвари вони геть втратили розум і, коли сонце заходило за обрій, винищили одне одного, так само як вогонь, що займається від тертя бамбуків, знищує ліс.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Коли треба, щоб у лісі спалахнула пожежа, з волі Господа вона займається сама собою від тертя стволів бамбука. Так само, коли Господь побажав, надащки Яду зникли з поверхні землі, самі себе знищивши. У лісових нетрях немає нікого, хто міг би їх підпалити, і так само у всьому світі не було такої сили, яка могла б знищити Ядавів, яких захищав Сам Господь. Господь побажав, щоб вони зникли з поверхні землі, і вони скорились Його наказові, на що і вказують слова тад-ануджн̃а̄та.

3

Текст

бгаґава̄н сва̄тма-ма̄йа̄йа̄
ґатім̇ та̄м авалокйа сах̣
сарасватім упаспр̣ш́йа
вр̣кша-мӯлам упа̄віш́ат

Послівний переклад

бгаґава̄н  —  Бог-Особа; сва-а̄тма-ма̄йа̄йа̄х̣  —  Своє внутрішньою енерґією; ґатім  —  кінець; та̄м  —  цей; авалокйа  —  передбачивши; сах̣  —  Він (Крішна); сарасватім  —  на річці Сарасваті; упаспр̣ш́йа  —  відпивши води; вр̣кша-мӯлам  —  біля коренів дерева; упа̄віш́ат  —  сів.

Переклад

Бог-Особа, Господь Шрі Крішна, силою Своєї внутрішньої енерґії передбачивши цей кінець [Своєї династії], прийшов на берег Сарасваті і, відпивши води, сів під деревом.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Всі описані вище події, які відбулися в династіях Яду та Бгоджа, влаштувала внутрішня енерґія Господа, тому що Господь, завершивши Свою місію, побажав, щоб вони всі повернулися до своїх обителей. Всі вони були Його сини та внуки і перебували під досконалим захистом батьківської любові Господа. Як могло статися так, що вони загинули в присутності Господа, пояснено словами цього вірша    —    все влаштував Сам Господь (сва̄тма-ма̄йа̄йа̄х̣). Члени Господньої родини були або втілення Його довершених поширень, або півбоги з райських планет, тому, перед тим як покинути Землю, Господь за допомогою Своєї енерґії розділив ці дві категорії супутників. Перш як відправити їх до своїх обителей, Господь послав їх до святої Прабгаси, де вони виконали праведні обряди і досхочу наїлися та напилися. А по тому Господь влаштував так, щоб вони перенеслися до своїх обителей і щоб усі побачили, що могутньої династії Яду більше немає на Землі. Особливо слід відзначити вжите в першому вірші слово ануджн̃а̄та. Воно дає зрозуміти, що всю низку подій влаштував Господь. Ці Господні розваги не є прояв Його зовнішньої енерґії, тобто матеріальної природи. Всі прояви внутрішньої енерґії мають вічну природу, тому не слід думати, що Яду та Бгоджі загинули, напившись, у звичайній бійці чи братовбивчій війні. Шрі Джіва Ґосвамі пояснює, що всі ці події схожі на маґічні дії чарівника.

4

Текст

ахам̇ чокто бгаґавата̄
прапанна̄рті-харен̣а ха
бадарім̇ твам̇ прайа̄хіті
сва-кулам̇ сан̃джіхіршун̣а̄

Послівний переклад

ахам  —  я; ча  —  також; уктах̣  —  сказаний; бгаґавата̄  —  Верховним Господом; прапанна  —  відданих; а̄рті-харен̣а  —  тим, хто знищує страждання; ха  —  справді; бадарім  —  до Бадарі; твам  —  ти; прайа̄хі  —  іди; іті  —  отак; сва-кулам  —  Свою династію; сан̃джіхіршун̣а̄  —  хто бажав знищити.

Переклад

Господь звільняє тих, хто Йому віддався, від усіх страждань. Отже, Господь, що мав намір усунути з поверхні землі Свою династію, велів мені вирушити до Бадарікашраму.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Коли вони ще були в Двараці, Господь, щоб захистити Уддгаву від страждань, яких би йому завдав відхід Господа і знищення династії Яду, порадив Уддгаві йти до Бадарікашраму. Господь скерував Уддгаву до Бадарікашраму, бо там він зміг би спілкуватися з відданими Нара-Нараяни і разом з ними виконувати віддане служіння. Завдяки їхньому товариству він міг би поглибити свій смак до оспівування та слухання оповідей про Господа і до розвитку знання та зреченості.

5

Текст

татга̄пі тад-абгіпретам̇
джа̄нанн ахам аріндама
пр̣шт̣гато ’нваґамам̇ бгартух̣
па̄да-віш́лешан̣а̄кшамах̣

Послівний переклад

татга̄ апі  —  однак, незважаючи на це; тат-абгіпретам  —  Його бажання; джа̄нан  —  знаючи; ахам  —  я; арім-дама  —  о переможцю ворогів (Відуро); пр̣шт̣гатах̣  —  позаду; анваґамам  —  йшов слідом; бгартух̣  —  пана; па̄да-віш́лешан̣а  —  розлучитися з Його лотосовими стопами; акшамах̣  —  нездатний.

Переклад

Проте, хоча я знай Його бажання [усунути династію], о Аріндамо [Відуро], я пішов за Ним, бо мені нестерпно було розлучитися з лотосовими стопами свого повелителя.

6

Текст

адра̄кшам екам а̄сінам̇
вічінван дайітам̇ патім
ш́рі-нікетам̇ сарасватйа̄м̇
кр̣та-кетам акетанам

Послівний переклад

адра̄кшам  —  я побачив; екам  —  один; а̄сінам  —  сидячи; вічінван  —  глибоко замислений; дайітам  —  опікун; патім  —  повелитель; ш́рі-нікетам  —  притулок богині щастя; сарасватйа̄м  —  на березі Сарасваті; кр̣та-кетам  —  прийнявши притулок; акетанам  —  залишаючись без притулку.

Переклад

Пішовши слідом, я побачив, що мій покровитель і повелитель [Господь Шрі Крішна] сів і глибоко замислився, прийнявши притулок на березі Сарасваті, хоча Він Сам    —    притулок богині щастя.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Особи, які належать до зреченого стану життя, часто знаходять притулок під деревом. Уддгава побачив, що Господь також скористався таким притулком, як роблять безпритульні люди. Господь    —    володар усього, тому все становить притулок Йому і все знаходить притулок у Ньому. Він підтримує весь матеріальний і весь духовний космос, отож Він притулок усього сущого. Отже, немає нічого дивного в тому, що Він скористався тим самим притулком, яким користуються безпритульні зреченики.

7

Текст

ш́йа̄ма̄вада̄там̇ віраджам̇
праш́а̄нта̄рун̣а-лочанам
дорбгіш́ чатурбгір виідітам̇
піта-кауш́а̄мбарен̣а ча

Послівний переклад

ш́йа̄ма-авада̄там  —  прекрасний темний колір; віраджам  —  утворений з чистого добра; праш́а̄нта  —  вмиротворений; арун̣а  —  рожеві; лочанам  —  очі; дорбгіх̣  —  руками; чатурбгіх̣  —  чотирма; відітам  —  відомий; піта  —  жовтим; кауш́а  —  шовковим; амбарен̣а  —  вбранням; ча  —  також.

Переклад

Тіло Господа темне, але вічне, сповнене блаженства та знання і надзвичайно прекрасне. Його очі, рожеві, наче ранкове сонце, завжди випромінюють спокій. За чотирма руками, божественними символами і вбранням із жовтого шовку я відразу впізнав у Ньому Верховного Бога-Особу.

8

Текст

ва̄ма ӯра̄в адгіш́рітйа
дакшін̣а̄н̇ґгрі-сарорухам
апа̄ш́ріта̄рбгака̄ш́ваттгам
акр̣ш́ам̇ тйакта-піппалам

Послівний переклад

ва̄ме  —  зліва; ӯрау  —  на стегно; адгіш́рітйа  —  покладена; дакшін̣а-ан̇ґгрі-сарорухам  —  права лотосова стопа; апа̄ш́ріта  —  спираючись; арбгака  —  молоде; аш́ваттгам  —  бан’янове дерево; акр̣ш́ам  —  щасливий; тйакта  —  покинувши; піппалам  —  домашній комфорт.

Переклад

Господь сидів, спершись на молоде бан’янове дерево і поклавши Свою праву лотосову стопу на ліве стегно. Сидячи таким чином, Він виглядав повністю щасливим, дарма що повністю відмовився від домашнього комфорту.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Те, що Господь сидів, прихилившись до молодого бан’янового деревця, як зазначає Шріла Вішванатга Чакраварті Тгакура, також має глибокий зміст. Бан’ян називають ашваттга через те, що він живе багато-багато років. Корені бан’яна, що живлять його життєдайними соками,    —    це матеріальні елементи, яких нараховують п’ять: земля, вода, вогонь, повітря і небо. Матеріальні енерґії, що їх уособлює бан’ян, породжені з зовнішньої енерґії Господа, і тому вони залишаються в Господа за спиною. А що цей всесвіт найменший з усіх, бан’янове дерево тут названо невеличким (дослівно «дитиною»). Слова тйакта-піппалам означають, що Господь уже завершив Свої розваги в цьому невеличкому всесвіті, але тому що Господь абсолютний і сповнений вічного блаженства, між Його діями немає різниці, чи Він щось приймає, чи залишає. Господь ладнався покинути цей всесвіт і перейти до іншого, так само як сонце на одній планеті сходить, а на іншій в той самий час заходить, хоча саме воно свого положення не міняє.

9

Текст

тасмін маха̄-бга̄ґавато
дваіпа̄йана-сухр̣т-сакга̄
лока̄н анучаран сіддга
а̄саса̄да йадр̣ччгайа̄

Послівний переклад

тасмін  —  тоді; маха̄-бга̄ґаватах̣  —  великий відданий Господа; дваіпа̄йана  —  Крішни-двайпаяни В’яси; сухр̣т  —  доброзичливець; сакга̄  —  друг; лока̄н  —  три світи; анучаран  —  обійшовши; сіддге  —  у той ашрам; а̄саса̄да  —  прибув; йадр̣ччгайа̄  —  за досконалим задумом долі.

Переклад

Саме в той час за щасливим збігом обставин туди прийшов Майтрея, що побував по усіх усюдах і що був великий відданий Господа, а також друг та доброзичливець великого мудреця Крішни-двайпаяни В’яси.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Майтрея    —    це один із учнів Махарші Парашари, батька В’ясадеви. Отож Майтрея і В’ясадева мали тісні приятельські стосунки. Щаслива доля привела Майтрею якраз туди, де відпочивав Господь Шрі Крішна. Зустрітися з Господом    —    подія далеко непересічна. Майтрея був великий мудрець і вчений філософ-мислитель, але він не був чистий відданий Господа. Тому його зустріч із Господом у цей день можна пояснити тільки його аґ’ята-сукріті, якимось неусвідомленим відданим служінням, яке він колись виконав. Чисті віддані всі свої дії присвячують чистому відданому служінню, тому, коли вони зустрічаються з Господом, це природно. Але коли з Господом зустрічаються люди не такого високого рівня відданості, це просто несподіваний дарунок щасливої долі, прихильність якої вони заслужили випадково виконавши якесь віддане служіння.

10

Текст

тасйа̄нурактасйа мунер мукундах̣
прамода-бга̄ва̄ната-кандгарасйа
а̄ш́р̣н̣вато ма̄м анура̄ґа-ха̄са-
самікшайа̄ віш́рамайанн ува̄ча

Послівний переклад

тасйа  —  його (Майтреї); анурактасйа  —  хоча прив’язаного; мунех̣  —  мудреця; мукундах̣  —  Господа, що дарує звільнення; прамода-бга̄ва  —  в радісному настрої; а̄ната  —  схиленого; кандгарасйа  —  плеча; а̄ш́р̣н̣ватах̣  —  почувши це; ма̄м  —  мені; анура̄ґа-ха̄са  —  лагідно усміхаючись; самікшайа̄  —  дивлячись прямо на мене; віш́рамайан  —  дозволяючи розслабитися; ува̄ча  —  сказав.

Переклад

Майтрея Муні був дуже прив’язаний до Нього [до Господа]. Шанобливо похиливши плечі, він з радістю слухав Господа. Усміхаючись і дивлячись на мене, Господь, запросивши мене зручно влаштуватися, заговорив.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Хоча і Уддгава, і Майтрея були великі душі, Господь приділяв більше уваги Уддгаві, тому що Уддгава був бездоганно чистий відданий. Ґ’яна-бгакта, чия відданість змішана з моністичними поглядами, не є чистий відданий. Майтрея був відданий, однак його відданість містила певні домішки. Взаємини Господа й відданих засновані на почуттях трансцендентної любові, а не на філософському знанні чи корисливій діяльності. У трансцендентному любовному служінні Господеві немає місця для моністичної філософії чи розрахунку на плоди своєї праці. Вріндаванські ґопі не були ані високоосвічені філософи, ані йоґи-містики. Вони спонтанно кохали Господа, тому Він став їхнім серцем і душею, а вони стали Його серцем і душею. Господь Чайтан’я визнав стосунки ґопі з Крішною за найвищі стосунки, які можуть пов’язувати відданого з Господом. Як тут видно, до Уддгави Господь ставився тепліше, ніж до Майтреї Муні.

11

Текст

ш́рі-бгаґава̄н ува̄ча
веда̄хам антар манасіпсітам̇ те
дада̄мі йат тад дурава̄пам анйаих̣
сатре пура̄ віш́ва-ср̣джа̄м̇ васӯна̄м̇
мат-сіддгі-ка̄мена васо твайешт̣ах̣

Послівний переклад

ш́рі-бгаґава̄н ува̄ча  —  Бог-Особа сказав; веда  —  знай; ахам  —  Я; антах̣  —  всередині; манасі  —  в розумі; іпсітам  —  що ти бажаєш; те  —  тобі; дада̄мі  —  дам; йат  —  що; тат  —  те; дурава̄пам  —  дуже важко досяжне; анйаіх̣  —  іншими; сатре  —  в жертвопринесенні; пура̄  —  в давнину; віш́ва-ср̣джа̄м  —  тих, хто творив світ; васӯна̄м  —  Васу; мат-сіддгі-ка̄мена  —  з бажанням досягнути Мого товариства; васо  —  о Васу; твайа̄  —  тобою; ішт̣ах̣  —  кінцева мета життя.

Переклад

О Васу, Я знаю всі думки, і тому Я знаю, чого ти бажав, коли Васу та інші півбоги, відповідальні за розгортання життєдіяльності всесвіту, виконували жертвопринесення на світанку творення. Ти бажав досягнути Мого товариства. Іншим цього дуже важко досягнути, але Я дарую це тобі.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Уддгава    —    це один із вічних супутників Господа. На світанку творіння довершена частка Уддгави стала одним із восьми Васу. Вісім Васу й інші півбоги на вищих планетних системах, що керують життєдіяльністю всесвіту, колись за сивої давнини влаштували жертвопринесення, прагнучи досягнути своїх життєвих цілей. В той час поширення Уддгави у ролі одного з Васу побажав стати супутником Господа. Господь присутній в серці кожної живої істоти як Параматма, Надсвідомість, і тому Він знав про це бажання. У серці кожної істоти присутній прояв Надсвідомості, що наділяє часткову свідомість живої істоти здібністю пам’ятати. Як часткова свідомість, жива істота забуває події свого минулого життя, але Надсвідомість нагадує їй, що вона пізнала в минулому і як діяти далі. «Бгаґавад-ґіта» підтверджує цей факт в різних місцях: йе йатга̄ ма̄м̇ прападйанте та̄м̇с татгаіва бгаджа̄мй ахам (Б.-ґ. 4.11), сарвасйа ча̄хам̇ хр̣ді саннівішт̣о маттах̣ смр̣тір джн̃а̄нам апоханам̇ ча (Б.-ґ. 15.15).

Кожна істота вільна у своїх бажаннях, але виконує ці бажання Верховний Господь. Кожен може думати й бажати так, як йому завгодно, не залежачи ні від кого, але виконання бажань людини залежить від верховної волі. Цей закон знаходить вираз у прислів’ї: «Людина гадає, а Бог робить, як Він знає». За давніх-давен, коли півбоги та Васу проводили жертвопринесення, Уддгава, як один із Васу, побажав увійти в Господнє товариство. Тим, хто захоплюється філософськими розумуваннями чи діяльністю задля плодів, досягнути цього вкрай важко. Такі люди майже нічого не знають про товариство Господа. Тільки чисті віддані з милості Господа розуміють, що спілкуватися з Господом    —    це найвища досконалість у житті. Господь запевнив Уддгаву, що виконає його бажання. Можна здогадатися, що коли Господь сказав це Уддгаві, великий мудрець Майтрея завдяки Його словам нарешті дійшов усю значущість спілкування з Господом.

12

Текст

са еша са̄дго чарамо бгаґа̄на̄м
а̄са̄дітас те мад-ануґрахо йат
йан ма̄м̇ нр̣лока̄н раха утср̣джантам̇
дішт̣йа̄ дадр̣ш́ва̄н віш́ада̄нувр̣ттйа̄

Послівний переклад

сах̣  —  те; ешах̣  —  тих; са̄дго  —  о правдивий; чарамах̣  —  найвище; бгава̄на̄м  —  усіх твоїх втілень (як Васу); а̄са̄дітах̣  —  тепер досягнуто; те  —  тобі; мат  —  Моя; ануґрахах̣  —  милість; йат  —  як є; йат  —  бо; ма̄м  —  до Мене; нр̣-лока̄н  —  планети зумовлених душ; рахах̣  —  у відлюдному місці; утср̣джантам  —  залишаючи; дішт̣йа̄  —  побачивши; дадр̣ш́ва̄н  —  що ти побачив; віш́ада-анувр̣ттйа̄  —  непохитною відданістю.

Переклад

О доброчесний [Уддгаво], твоє теперішнє життя    —    останнє і найпіднесеніше з усіх твоїх життів, бо в ньому ти здобув Мою найвищу милість. Тепер, покинувши цей всесвіт зумовлених живихістоти, ти можеш піти до Моєї трансцендентної обителі, Вайкунтги. У це безлюдне місце тебе привело чисте й непохитне віддане служіння, і те, що ти зустрівся тут зі Мною,    —    велике благо для тебе.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Коли людина досконало пізнала Господа, наскільки може пізнати досконала жива істота у звільненому стані, вона отримує право увійти в духовне небо, на одну з планет Вайкунтги. Господь усамітнився і збирався зникнути з поля зору жителів цієї планети, але Уддгаві пощастило побачитися з Ним у цей час і одержати від Нього дозвіл увійти на Вайкунтгу. Господь перебуває всюди і завжди, і Його поява чи зникнення є не що інше, як враження жителів окремого всесвіту. Господь наче сонце. Сонце не з’являється в небі й не зникає. У людей лише складається враження, що вранці воно сходить, а ввечері заходить. Господь перебуває водночас на Вайкунтзі і всюди поза Вайкунтгою.

13

Текст

пура̄ майа̄ проктам аджа̄йа на̄бгйе
падме нішан̣н̣а̄йа мама̄ді-сарґе
джн̃а̄нам̇ парам̇ ман-махіма̄вабга̄сам̇
йат сӯрайо бга̄ґаватам̇ ваданті

Послівний переклад

пура̄  —  в давноминулі дні; майа̄  —  Мною; проктам  —  сказано; аджа̄йа  —  Брахмі; на̄бгйе  —  з пупка; падме  —  на лотосі; нішан̣н̣а̄йа  —  розташованому; мама  —  Моєму; а̄ді-сарґе  —  на початку творіння; джн̃а̄нам  —  знання; парам  —  піднесене; мат-махіма̄  —  Мою трансцендентну славу; авабга̄сам  —  те, що роз’яснює; йат  —  що; сӯрайах̣  —  великі вчені мудреці; бга̄ґаватам  —  «Шрімад-Бгаґаватам»; ваданті  —  називають.

Переклад

В давноминулу епоху лотоса, на початку творіння, Я повідав про Свою трансцендентну велич Брахмі, що сидів на лотосі, який виріс з Мого пупка. Великі мудреці назвали цю оповідь «Шрімад-Бгаґаватам».

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Господь уже пояснив Брахмі природу Верховного Духу, як описано в Другій пісні цього великого твору, але цей вірш іще раз з’ясовує особистісність Верховного Духу. Господь каже, що Він стисло виклав Брахмі «Шрімад-Бгаґаватам», для того щоб пояснити Свою особистість. Це твердження повністю перекреслює всі безособистісні пояснення тих чотирьох первісних віршів «Шрімад-Бгаґаватам» у Другій пісні. Шріддгара Свамі також зазначає у своєму коментарі, що той стислий виклад «Бгаґаватам» мав на меті пролити світло на розваги Господа Крішни, але аж ніяк не підтримати імперсональні здогади.

14

Текст

ітй а̄др̣токтах̣ парамасйа пум̇сах̣
пратікшан̣а̄нуґраха-бга̄джано ’хам
снехоттга-рома̄ скгаліта̄кшарас там̇
мун̃чан̃ чхучах̣ пра̄н̃джалір а̄бабга̄ше

Послівний переклад

іті  —  так; а̄др̣та  —  отримавши ласку; уктах̣  —  почувши мову; парамасйа  —  Верховного; пум̇сах̣  —  Бога-Особи; пратікшан̣а  —  щомиті; ануґраха-бга̄джанах̣  —  об’єкт милості; ахам  —  я; снеха  —  любов; уттга  —  наїження; рома̄  —  волосся на тілі; скгаліта  —  затинаючись; акшарах̣  —  очей; там  —  те; мун̃чан  —  витираючи; ш́учах̣  —  сльози; пра̄н̃джаліх̣  —  зі складеними долонями; а̄бабга̄ше  —  сказав.

Переклад

Уддгава сказав: О Відуро, коли Верховний Бог-Особа з великою ніжністю промовив ті слова, проливаючи на мене нескінченний потік милості, сльози перехопили мені горло і волосся на тілі стало дибки. Втираючи сльози, я промовив зі складеними долонями:

15

Текст

ко нв іш́а те па̄да-сароджа-бга̄джа̄м̇
судурлабго ’ртгешу чатуршв апіха
татха̄пі на̄хам̇ правр̣н̣омі бгӯман
бгават-пада̄мбгоджа-нішеван̣отсуках̣

Послівний переклад

ках̣ ну іш́а  —  о мій Господи; те  —  Твоїх; па̄да-сароджа-бга̄джа̄м  —  відданих, що виконують трансцендентне любовне служіння Твоїм лотосовим стопам; су-дурлабгах̣  —  важкодосяжне; артгешу  —  серед цілей; чатуршу  —  чотирьох; апі  —  незважаючи на це; іха  —  в цьому світі; татга̄ апі  —  однак; на  —  не; ахам  —  я; правр̣н̣омі  —  віддаю перевагу; бгӯман  —  о великий; бгават  —  Твої; пада-амбгоджа  —  лотосові стопи; нішеван̣а-утсуках̣  —  що прагне служити.

Переклад

Господи, для відданих, які виконують трансцендентне любовне служіння Твоїм лотосовим стопам, немає нічого важкодосяжного у сфері чотирьох засад: релігійності, матеріального збагачення, насолоди чуттів і звільнення. Але що стосується мене, о великий Господи, я завжди віддаю перевагу любовному служінню Твоїм лотосовим стопам.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Супутники Господа на планетах Вайкунтги мають таку саму зовнішність, як і Господь, виглядаючи достоту, наче Господь Вішну. Таке звільнення маю назву саруп’я-мукті і становить один з п’яти різновидів звільнення. Віддані, що виконують трансцендентне любовне служіння Господу ніколи не приймають саюдж’я-мукті, чи злиття з Господнім сяйвом брахмаджйоті. Віддані можуть досягнути не лише звільнення, а й будь-якого успіху в царині релігійності, матеріального збагачення чи насолоди чуттів    —    для доступні навіть втіхи півбогів на райських планетах. Але такі чисті віддані, як Уддгава, відмовляються від усіх цих можливостей. Чистий відданий хоче одного    —    служити Господу, а особиста вигода їх не хвилює.

16

Текст

карма̄н̣й аніхасйа бгаво ’бгавасйа те
дурґа̄ш́райо ’тга̄рі-бгайа̄т пала̄йанам
ка̄ла̄тмано йат прамада̄-йута̄ш́рамах̣
сва̄тман-ратех̣ кгідйаті дгір віда̄м іха

Послівний переклад

карма̄н̣і  —  дії; аніхасйа  —  того, хто не має бажань; бгавах̣  —  народження; абгавасйа  —  того, хто ніколи не народжується; те  —  Твої; дурґа-а̄ш́райах̣  —  те, що Ти шукаєш притулку у фортеці; атга  —  тоді; арі-бгайа̄т  —  зі страху перед ворогами; пала̄йанам  —  втікаєш; ка̄ла-а̄тманах̣  —  повелителя вічного часу; йат  —  що; прамада̄-а̄йута  —  у товаристві жінок; а̄ш́рамах̣  —  сімейне життя; сва-а̄тман  —  у Самому Собі; ратех̣  —  того, хто черпає насолоду; кгідйаті  —  турбується; дгіх̣  —  інтелект; віда̄м  —  вчених; іха  —  цього світу.

Переклад

Господи, навіть у великих мудреців бентежиться розум, коли вони бачать, як Твоя Господня Величність виконує кармічну діяльність, хоча Ти вільний від усіх бажань, як Ти народжуєшся, хоча Ти ненароджений, як Ти в страхові перед ворогом рятуєшся втечею і ховаєшся в фортеці, хоча Ти повелитель нездоланного часу, і як Ти насолоджуєшся сімейним життям в оточенні численних жінок, хоча Ти черпаєш насолоду в Самому Собі.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Чистий відданих Господа не дуже цікавлять філософські роздуми, скеровані на пізнання трансцендентного становища Господа. До того ж, повністю пізнати Господа неможливо. Віддані задовольняються тим знанням про Господа, яке вони мають, тому що вони знаходять насолоду, просто слухаючи й повторюючи описи трансцендентних розваг Господа. Така діяльність дарує їм трансцендентне блаженство. Однак деякі з Господніх розваг видаються суперечливими навіть таким чистим відданим. Тому Уддгава запитує Господа про деякі суперечності в Його розвагах. Описи Господа проголошують, що Господь нічого не мусить робити Сам, і це справді так, тому що Господу не доводиться нічого робити навіть для того, щоб творити чи підтримувати матеріальний світ. Тому, коли ми чуємо, що Господь, захищаючи Своїх безкорисливих відданих, власноруч підняв пагорб Ґовардгана, це здається суперечністю. Господь    —    це Верховний Брахман, Абсолютна Істина, Бог-Особа в людській подобі, але Уддгави висловив сумнів щодо того, чи міг Він проявляти так багато трансцендентних діянь.

Між Богом-Особою і безособистісним Брахманом немає відмінності. Як же тоді Господь може проявляти таку різноманітну діяльність, тимчасом як Брахман описано вільним від будь-якої діяльності, матеріальної чи духовної? Якщо Господь вічно ненароджений, як Він міг народитися сином Васудеви та Девакі? Він навіює страх навіть на калу, найвищий страх, але боїться воювати з Джарасандгою і ховається за мурами фортеці. Як особа, довершена Сама в Собі, може насолоджуватися товариством жінок? Як Він може одружуватися і, мов звичайний сім’янин, знаходити втіху в товаристві родичів, дітей, батьків? Ці всі суперечливі, здавалося б, вчинки Господа пантеличать навіть найбільших мудреців. Збентежені, вони ніяк не можуть визначити, чи Господь справді діє, чи Він лише вдає, ніби діє, а Сам бездіяльний.

Відповідь полягає в тому, що Господь не має ніякого діла до будь-чого матеріального. Всі Його дії трансцендентні. Це виходить за межі розуміння світських мислителів. Їх це, звичайно, пантеличить, але для трансцендентних відданих у цьому немає нічого дивного. Концепція, що розглядає Абсолютну Істину як Брахман, звісно, заперечує присутність у Брахмані будь-якої матеріальної діяльності, але концепція, що розглядає Абсолютну Істину як Парабрахман, вказує на повноту трансцендентної діяльності в Ньому. Істинним трансценденталістом може називатися той, хто знає різницю між концепцією Брахмана і концепцією Верховного Брахмана. Розум таких трансценденталістів ніщо не може збентежити. Господь Сам каже в «Бгаґавад-ґіті» (10.2): «Навіть великі мудреці і півбоги навряд чи здатні якоюсь мірою пізнати Мої діяння і трансцендентні енерґії». Правильний погляд на Господні дії висловлює Дід Бгішмадева (Бгаґ. 1.9.16):

на хй асйа кархічід ра̄джан
пума̄н веда відгітсітам
йад-віджіджн̃а̄сайа̄ йукта̄
мухйанті кавайо ’пі хі

17

Текст

мантрешу ма̄м̇ ва̄ упахӯйа йат твам
акун̣т̣гіта̄кган̣д̣а-сада̄тма-бодгах̣
пр̣ччхех̣ прабго муґдга іва̄праматтас
тан но мано мохайатіва дева

Послівний переклад

мантрешу  —  щоб запитати поради; ма̄м  —  мене; ваі  —  також; упахӯйа  —  кличучи; йат  —  як; твам  —  Твоя Господня Милість; акун̣т̣гіта  —  без вагань; акган̣д̣а  —  неподільний; сада̄  —  вічно; а̄тма  —  особа; бодгах̣  —  розумний; пр̣ччгех̣  —  питав; прабго  —  Господи; муґдгах̣  —  розгублений; іва  —  наче; апраматтах̣  —  хоча ніколи не підвладний омані; тат  —  те; нах̣  —  наш; манах̣  —  розум; мохайаті  —  бентежить; іва  —  ніби; дева  —  Господи.

Переклад

Господи, Твоя вічна сутність неподільна і непідвладна впливові часу [що відмежовує майбутнє від минулого], а Твоє досконале знання не обмежене нічим. Отож Ти завжди й в усьому здатний Сам Собі дати раду, однак Ти звертався по раду до мене. Здавалося, що Ти перебуваєш в замішанні, дарма що Тебе ніщо не може спантеличити, і ця Твоя поведінка дуже пантеличить мене.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Насправді Уддгава нічим не був спантеличений, але він має на увазі, що всі ці суперечності здаються незбагненними. Вся бесіда між Крішною та Уддгавою була призначена для Майтреї, що сидів поряд.

Господь нерідко кликав Уддгаву, щоб порадитися з ним. Господь покликав Уддгаву тоді, коли на Матгуру напав Джарасандга та інші недруги, і так само Він радився з Уддгавою, коли, владарюючи у Двараці проводив великі жертвопринесення, як годиться цареві. Для Господа не існує минулого, теперішнього й майбутнього, тому що вплив вічного часу над Ним не владний. Отож для Господа немає нічого невідомого. Він у всі віки самодостатній у Своєму знанні. Тому те, що Він кликав Уддгаву і просив у нього поради, безперечно, дивує. Всі ці вчинки Господа здаються суперечливими, хоча насправді в Його діяльності немає ніяких суперечностей. Найліпше сприймати Його дії такими, як вони, і не силкуватися витлумачити їх.

18

Текст

джн̃а̄нам̇ парам̇ сва̄тма-рахах̣-прака̄ш́ам̇
прова̄ча касмаі бгаґава̄н самаґрам
апі кшамам̇ но ґрахан̣а̄йа бгартар
вада̄н̃джаса̄ йад вр̣джінам̇ тарема

Послівний переклад

джн̃а̄нам  —  знання; парам  —  верховне; сва-а̄тма  —  своя стуність; рахах̣  —  таємниця; прака̄ш́ам  —  що висвітлює; прова̄ча  —  сказав; касмаі  —  Ка (Брахмаджі); бгаґава̄н  —  Бог-Особа; самаґрам  —  у повноті; апі  —  якщо так; кшамам  —  здатний; нах̣  —  мені; ґрахан̣а̄йа  —  щоб сприйняти; бгартах̣  —  Господи; вада  —  скажи; ан̃джаса̄  —  з подробицями; йат  —  те, що; вр̣джінам  —  страждання; тарема  —  можемо подолати.

Переклад

Любий Господи, якщо Ти вважаєш нас здатними осягнути це, милостиво відкрий нам трансцендентне знання, яке дозволяє збагнути Тебе і яке Ти колись пояснив Брахмаджі.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Чистий відданий, як Уддгава, не відчуває матеріальних страждань, тому що він постійно занурений у трансцендентне любовне служіння Господеві. Відданий страждає тільки від розлуки з Господом. Відданий підтримує життя тим, що повсякчасно пам’ятає Господні діяння. Тому Уддгава попрохав Господа милостиво відкрити йому глибини мудрості «Шрімад-Бгаґаватам», як Господь раніше відкрив Брахмаджі.

19

Текст

ітй а̄ведіта-ха̄рда̄йа
махйам̇ са бгаґава̄н парах̣
а̄дідеш́а̄равінда̄кша
а̄тманах̣ парама̄м̇ стгітім

Послівний переклад

іті а̄ведіта  —  так прошений мною; ха̄рда̄йа  —  з глибини серця; махйам  —  мені; сах̣  —  Він; бгаґава̄н  —  Бог-Особа; парах̣  —  Верховний; а̄дідеш́а  —  дав настанови; аравінда-акшах̣  —  лотосоокий; а̄тманах̣  —  Себе; парама̄м  —  трансцендентне; стгітім  —  становище.

Переклад

Коли висловив Верховному Богові-Особі щире бажання свого серця, лотосоокий Господь просвітив мене знанням про Своє трансцендентне становище.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Варто відзначити в цьому вірші слова парама̄м̇ стгітім. Господь не описував Свого трансцендентного становища навіть тоді, коли повідав Брахмі чотири первісні вірші «Шрімад-Бгаґаватам» (2.9.33-36). Повний опис трансцендентного становища Господа повинен містити в собі також опис Його стосунків із відданими, які виконують трансцендентне любовне служіння Господу. Ці стосунки Господь проявляв у Двараці та Вріндавані. Коли Господь пояснював Уддгаві Своє особливе трансцендентне становище, Він звертався тільки до Уддгави, тому Уддгава тут каже махйам («мені»), хоча там сидів також великий мудрець Майтрея. Трансцендентне становище Господа навряд чи вдасться зрозуміти тому, чия відданість змішана з умоглядним філософствуванням чи з розрахунком на плоди своєї праці. Господь дуже рідко відкриває таємницю Своїх любовних стосунків зі Своїми супутнками загальній масі відданих, яких приваблює відданість із домішками філософствування і містицизму. Такі діяння Господа являють собою Його незбагненні розваги.

20

Текст

са евам а̄ра̄дгіта-па̄да-тіртга̄д
адгіта-таттва̄тма-вібодга-ма̄рґах̣
пран̣амйа па̄дау парівр̣тйа девам
іха̄ґато ’хам̇ віраха̄тура̄тма̄

Послівний переклад

сах̣  —  отже, я; евам  —  отак; а̄ра̄дгіта  —  вшанував; па̄да-тіртга̄т  —  від Бога-Особи; адгіта  —  вивчив; таттва-а̄тма  —  знання про душу; вібодга  —  розуміння; ма̄рґах̣  —  шлях; пран̣амйа  —  поклонившись; па̄дау  —  Його лотосовим стопам; парівр̣тйа  —  обійшовши; девам  —  Господа; іха  —  сюди; а̄ґатах̣  —  прийшов; ахам  —  я; віраха  —  розлукою; а̄тура-а̄тма̄  —  страждаючи в душі.

Переклад

Мій духовний вчитель, Бог-Особа, відкрив мені науку самопізнання. Після того, обійшовши навколо Нього й поклонившись Його лотосовим стопам, я прийшов сюди, страждаючи від розлуки з Ним.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Життя Шрі Уддгави є практичним втіленням чатух-шлокі, первісних віршів «Бгаґаватам», які Бог-Особа повідав Брахмаджі. Умоглядні філософи-майаваді вихоплюють їх із контексту і витлумачують їх на свій лад, підбиваючи під своїх імперсональні погляди. Ці вірші служать належною відповіддю таким висмоктаним з пальця тлумаченням. Вірші викладають науку чистого теїзму, яку здатні зрозуміти лише ті дослідники, які вже пізнали «Бгаґавад-ґіту». Прихильники неавторитетних сухих розумувань ображають лотосові стопи Господа Шрі Крішни, тому вони спотворюють зміст «Бгаґавад-ґіти» й «Шрімад-Бгаґаватам», збиваючи з пуття звичайних людей і торуючи собі пряму дорогу до пекла Андгатамісра. Як зазначає« Бгаґавад-ґіта» (16.20), такі заздрісні теоретики перебувають у невігластві і їх чекає жалюгідна доля життя за життям. Вони лицемірно прикриваються авторитетом Шріпади Шанкарачар’ї, але він ніколи не йшов на такий відчайдушний крок, як образа лотосових стіп Господа Крішни. Як пояснює Господь Шрі Чайтан’я Махапрабгу, Шріпада Шанкарачар’я проповідував філософію майавади з конкретною метою. Ця філософія була потрібна для того, щоб витіснити філософію буддизму, що заперечує існування духовної душі. Однак філософія майавади зовсім не була призначена для того, щоб люди шанували її як вічну. Це був надзвичайний захід, до якого вдались у певний період часу. У своїх коментарях на «Бгаґавад-ґіту» Шанкарачар’я визнає Господь Крішну як Верховного Бога-Особу. Шанкарачар’я    —    великий відданий Господа Крішни, тому він не наважився писати коментар на «Шрімад-Бгаґаватам», щоб не припуститися образи лотосових стіп Господа. Однак пізніші умоглядні мислителі пишуть свої беззмістовні коментарі на чатух-шлокі «Бгаґаватам» під гаслом філософії майавади, не маючи щирого бажання пояснити істину.

Умоглядні послідовники філософії монізму не мають права тлумачити «Шрімад-Бгаґаватам», тому що їм забороняє це робити сам автор цього видатного ведичного твору. Людям, які прагнуть світської релігійності, матеріального збагачення, чуттєвої насолоди і, врешті-решт, звільнення, Шріла В’ясадева однозначно забороняє намагатися проникнути в смисл «Шрімад-Бгаґаватам», тому що «Шрімад-Бгаґаватам» призначений не для них (Бгаґ. 1.1.2). Шріпада Шрідгара Свамі, великий коментатор «Шрімад-Бгаґаватам», також виразно каже, що моністи й шукачі звільнення не мають права братися до «Шрімад-Бгаґаватам». Коли ж такі недостойні особи намагаються зрозуміти «Шрімад-Бгаґаватам», в них виникають спотворені поняття і вони тим самим ображають стопи Господа, хоча цього уникав навіть Шріпада Шанкарачар’я. Таким чином вони прирікають себе на нові й нові страждання. Тут особливо слід відзначити, що Уддгава почув пояснення чатух-шлокі «Бгаґаватам» від Самого Господа. Вперше Господь повідав ці вірші Брахмаджі, а в бесіді з Уддгавою Господь пояснив ще потаємніші істини щодо парамам стгітім, шляху самопізнання. Почувши цю науку самопізнання й любові, Уддгава глибоко засмутився від розлуки з Господом. Не досягнувши рівня Уддгави, що, як і Господь Чайтан’я, був повсякчасно занурений у почуття розлуки з Господом, відчуваючи трансцендентну любов до Нього, людина нездатна усвідомити справжній зміст чотирьох основних віршів «Шрімад-Бгаґаватам». Не слід наражати себе на гріх, зухвало даючи свої неавторитетні коментарі на «Шрімад-Бгаґаватам» і перекручуючи його смисл.

21

Текст

со ’хам̇ тад-дарш́ана̄хла̄да
війоґа̄рті-йутах̣ прабго
ґамішйе дайітам̇ тасйа
бадарйа̄ш́рама-ман̣д̣алам

Послівний переклад

сах̣ ахам  —  отже, я; тат  —  Його; дарш́ана  —  зустріч; а̄хла̄да  —  радість; війоґа  —  без цього; а̄рті-йутах̣  —  зажурений; прабго  —  пане; ґамішйе  —  піду; дайітам  —  як Він велів; тасйа  —  Його; бадарйа̄ш́рама  —  Бадарікашрам, у Гімалаях; ман̣д̣алам  —  товариство.

Переклад

Дорогий Відуро, тепер, не маючи щастя бачити Його, я не тямлю себе від горя. Щоб духовним спілкуванням втамувати цей біль, я зараз іду до Бадарікашраму в Гімалаях, як велів мені Господь.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Чистий відданий Господа такого рівня, як Уддгава, повсякчасно спілкується з Ним, одночасно відчуваючи біль розлуки і радість зустрічі з Ним. Чистий відданий ні на мить не припиняє трансцендентного служіння Господеві. Служити Господу    —    головне заняття чистого відданого. Розлука з Господом була для Уддгави нестерпною і він, згідно з вказівкою Господа, вирушив до Бадарікашраму, тому що наказ Господа тотожній з Самим Господом. Якщо людина виконує наказ Господа, вона перебуває в товаристві Господа.

22

Текст

йатра на̄ра̄йан̣о дево
нараш́ ча бгаґава̄н р̣шіх̣
мр̣ду тіврам̇ тапо дірґгам̇
тепа̄те лока-бга̄ванау

Послівний переклад

йатра  —  де; на̄ра̄йан̣ах̣  —  Бог-Особа; девах̣  —  втіленням; нарах̣  —  людина; ча  —  також; бгаґава̄н  —  Господь; р̣шіх̣  —  великий мудрець; мр̣ду  —  приязний до всіх; тіврам  —  сувору; тапах̣  —  аскезу; дірґгам  —  дуже довго; тепа̄те  —  виконуючи; лока-бга̄ванау  —  для добра усіх живих істот.

Переклад

Там, у Бадарікашрамі, Бог-Особа, втілившись як мудреці Нара і Нараяна, з непам’ятних часів виконують суворі аскези для добра усіх істот, дорогих Його серцю.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Бадарікашрам, розташований у Гімалаях, обитель Нара-Нараяни,    —    велике святе місце, яке шанують усі індуси. Навіть нині сотні й тисячі побожних індусів ідуть туди віддати шану втіленню Бога в образі Нара-Нараяни. Можна побачити, що навіть п’ять тисяч років тому це святе місце відвідували такі святі, як Уддгава, і ще тоді це місце вважали дуже древнім. Для звичайної людини дуже важко дістатися до цього святого місця, тому що воно лежить високо в Гімалаях і дорога до нього майже цілий рік вкрита кригою. Туди можна дістатися лише протягом кількох літніх місяців коштом великих фізичних труднощів. На Землі існує чотири дгами, чи Господні царства, які представляють тут планети духовного неба. Духовне небо складається з брахмаджйоті і Вайкунтг. Ці чотири дгами на Землі    —    це Бадарікашрам, Рамешвара, Джаґаннатга Пурі і Дварака. Побожні індуси, ступаючи слідами таких відданих, як Уддгава, і нині відвідують ці всі святі місця, щоб досягнути досконалості на шляху пізнання духу.

23

Текст

ш́рі-ш́ука ува̄ча
ітй уддгава̄д упа̄карн̣йа
сухр̣да̄м̇ дух̣сахам̇ вадгам
джн̃а̄нена̄ш́амайат кшатта̄
ш́окам утпатітам̇ будгах̣

Послівний переклад

ш́рі-ш́уках̣ ува̄ча  —  Шрі Шука Ґосвамі сказав; іті  —  так; уддгава̄т  —  від Уддгави; упа̄карн̣йа  —  почувши; сухр̣да̄м  —  друзів і родичів; дух̣сахам  —  нестерпне; вадгам  —  знищення; джн̃а̄нена  —  трансцендентним знанням; аш́амайат  —  заспокоїв себе; кшатта̄  —  Відура; ш́окам  —  розпач; утпатітам  —  виник; будгах̣  —  вчений.

Переклад

Шрі Шукадева Ґосвамі сказав: Почувши від Уддгави опис загибелі усіх своїх друзів та родичів, вчений Відура був охоплений горем, але за допомогою свого трансцендентного знання взяв себе в руки.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Відура довідався, що внаслідку битви на Курукшетрі загинули всі його друзі й родичі, була знищена вся родина Яду, а Господь покниув планету. Від цих новин він на якийсь час поринув у глибокий смуток, але, володіючи дуже високим трансцендентним знанням, він зумів знайти розраду в духовній мудрості. Як пояснює «Бгаґавад-ґіта», відчувати скорботу, втративши друзів чи родичів, з якими нас протягом багатьох років єднали тісні стосунки,    —    цілком природно, але треба навчитися тамувати свою скорботу за допомогою вищого, трансцендентного знання. Уддгава з Відурою почали розмовляти про Крішну надвечір, а тепер, завдяки спілкуванню з Уддгавою, Відура поглибив своє знання.

24

Текст

са там̇ маха̄-бга̄ґаватам̇
враджантам̇ каураваршабгах̣
віш́рамбга̄д абгйадгаттедам̇
мукгйам̇ кр̣шн̣а-паріґрахе

Послівний переклад

сах̣  —  Відура; там  —  Уддгаві; маха̄-бга̄ґаватам  —  великому відданому; враджантам  —  що йшов; каурава-р̣шабгах̣  —  найліпший серед Кауравів; віш́рамбга̄т  —  з почуття довіри; абгйадгатта  —  запитав; ідам  —  це; мукгйам  —  головному; кр̣шн̣а  —  Господу Крішні; паріґрахе  —  у відданому служінні.

Переклад

Коли Уддгава, чільний і найбільш довірений відданий Господа, уже збирався йти, Відура звернувся до нього з великою довірою й любов’ю.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Відура був набагато старший за Уддгаву. З погляду родинних стосунків, Уддгава був братом і однолітком Крішни, а Відура за віком був ровесник Крішниного батька, Васудеви. Однак, хоча роками Уддгава був молодший, він досягнув великих висот у відданому служінні Господу, і тому тут його названо чільним серед Господніх відданих. Відура чудово це знав і тому звернувся до Уддгави, як до особи вищого рівня. Така ввічливість відзначає стосунки відданих.

25

Текст

відура ува̄ча
джн̃а̄нам̇ парам̇ сва̄тма-рахах̣-прака̄ш́ам̇
йад а̄ха йоґеш́вара іш́варас те
вактум̇ бгава̄н но ’рхаті йад дхі вішн̣ор
бгр̣тйа̄х̣ сва-бгр̣тйа̄ртга-кр̣таш́ чаранті

Послівний переклад

відурах̣ ува̄ча  —  Відура сказав; джн̃а̄нам  —  знання; парам  —  трансцендентне; сва-а̄тма  —  щодо своєї сутності; рахах̣  —  таємницю; прака̄ш́ам  —  висвітлення; йат  —  те, що; а̄ха  —  сказав; йоґа-іш́варах̣  —  повелитель усіх містиків; іш́варах̣  —  Господь; те  —  тобі; вактум  —  повідати; бгава̄н  —  твоя милість; нах̣  —  мені; архаті  —  годиться; йат  —  бо; хі  —  з причини; вішн̣ох̣  —  Господа Вішну; бгр̣тйа̄х̣  —  слуги; сва-бгр̣тйа-артга-кр̣тах̣  —  задля добра своїх слуг; чаранті  —  мандрують.

Переклад

Відура сказав: О Уддгаво, слуги Вішну, Верховного Господа, ходять по землі тому, що піклуються про благо інших, отож було б дуже до речі, якби ти милостиво передав мені науку самоусвідомлення, яку розкрив тобі Сам Господь.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Господні слуги насправді служать суспільству. Живучи серед людей, вони не мають особистих інтересів, бажаючи тільки просвіщати суспільство трансцендентним знанням. Їхня єдина ціль    —    розкривати людям знання про стосунки живої істоти з Верховним Господом, про те, як треба діяти в цих трансцендентних стосунках, і про найвищу мету людського життя. Це істинне знання, яке може привести людство до справжнього добробуту, мети людських бажань. Знання про те, як задовольняти тілесні потреби в їді, сні, паруванні й самозахисті, навіть розвинуте в численні галузі науки, залишається тимчасовим. Жива істота    —    не матеріальне тіло, а вічна невід’ємна частка Верховної Істоти, тому для неї вкрай важливо відродити знання про своє «я». Не пізнавши себе, людина втрачає намарне ту нагоду, яку їй дає людське життя. Це відповідальне завдання просвіщати суспільство довірене слугам Господа, Вішну, і саме тому вони мандрують землею та всіма іншими планетами всесвіту. Отже, знання, яке Уддгава отримав від Самого Господа, заслуговує того, щоб його поширювати в людському суспільстві, особливо серед тих, хто, як Відура, досягнув високого рівня у відданому слжуінні Господу.

Істинне трансцендентне знання сходить ланцюгом учнівської послідовності вді Господа до Уддгави, від Уддгави до Відури і так далі. Це верховне трансцендентне знаня неможливо добути недосконалим методом умовиводів, як намагаються зробити охочі до суперечок світські «знавці». Відура прагнув отримати це потаємне знання від Уддгави. Це знання, що називається парамам стгітім, розкриває природу Господа, проявлену в Його трансцендентних розвагах. Хоча Відура був старший за Уддгаву, він прагнув стати слугою Уддгави на трансцендентному рівні. Цей принцип трансцендентної учнівської послідовності пояснював також Господь Чайтан’я. Господь Чайтан’я радить шукати трансцендентного знання від кожного, хто справді обізнаний в науці про Крішну, чи це брахмана, чи шудра, чи це сімейна людина, чи санн’ясі. Той, хто знає науку про Крішну, є істинний духовний вчитель.

26

Текст

уддгава ува̄ча
нану те таттва-сам̇ра̄дгйа
р̣шіх̣ кауша̄раво ’нтіке
са̄кша̄д бгаґавата̄дішт̣о
мартйа-локам̇ джіха̄сата̄

Послівний переклад

уддгавах̣ ува̄ча  —  Уддгава сказав; нану  —  однак; те  —  тебе; таттва-сам̇ра̄дгйах̣  —  гідний, щоб йому поклонятися задля трансцендентного знання; р̣шіх̣  —  вчений мудрець; кауша̄равах̣  —  син Кушару (Майтрея); антіке  —  що розташувався неподалік; са̄кша̄т  —  прямо; бгаґавата̄  —  Богом-Особою; а̄дішт̣ах̣  —  навчений; мартйа-локам  —  смертний світ; джіха̄сата̄  —  покидаючи.

Переклад

Шрі Уддгава сказав: Ти можеш звернутися за настановами до великого мудреця Майтреї, що розташувався неподалік і що гідний найвищої шани за свій хист передавати трансцендентне знання. Він вислухав повчання безпосередньо від Самого Бога-Особи, коли Господь збирався покидати цей минущий світ.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Навіть якщо людина добре обізнана в науці про трансцендентне, вона повинна стерегтися образи мар’яда-в’ятікрама, тобто нескромної спроби перевершити особу вищого рівня. Писання попереджають, що треба дуже пильно старатися не порушити закон щодо мар’яда-в’ятікрами, бо таке порушення скорочує життя і позбавляє багатства, слави, релігійності і усіх благословень цього світу. Ґрунтовне розуміння трансцендентної науки вимагає уважності до всіх цих тонких практичних законів духовної науки. Уддгава, добре знаючи всі тонкощі трансцендентної науки, порадив Відурі звернутися за трансцендентним знанням до Майтреї Ріші. Відура хотів прийняти своїм духовним вчителем Уддгаву, але Уддгава не погодився на це, бо Відура годився Уддгаві в батьки і Уддгаві не личило брати його в учні, особливо коли поряд був Майтрея. Етикет вчить, що, навіть якщо людина володіє ґрунтовним знанням, їй не варто спішити з настановами, якщо поряд присутня особа вищого рівня. Уддгава вирішив, що ліпше скерувати літнього Відуру до Майтреї, також літньої людини. Майтрея теж володів глибоким знанням, тому що Його вчив безпосередньо Сам Господь, перед тим як покинути цей минущий світ. Як Уддгава, так і Майтрея отримали настанови безпосередньо від Господа, тому обидва мали право стати духовним вчителем Відури чи будь-кого іншого. Однак Майтрея був старший і це давало йому перевагу, коли йшлося про становище духовного вчителя, особливо в випадку такого учня, як Відура, що був набагато старший за Уддгаву. Не слід прагнути зробитися дешевим духовним вчителем задля вигоди й слави. Духовним вчителем треба ставати тільки задля того, щоб таким чином служити Господу. Господь не терпить зарозумілості мар’яда-в’ятікрами. Не можна дозволяти, щоб зацікавленість у власній вигоді й славі завадила вшанувати старшого духовного вчителя. Зарозумілість ставить під загрозу проґрес такого псевдо-вчителя на шляху духовного самоусвідомлення.

27

Текст

ш́рі-ш́ука ува̄ча
іті саха відурен̣а віш́ва-мӯртер
ґун̣а-катгайа̄ судгайа̄ пла̄віторута̄пах̣
кшан̣ам іва пуліне йамасвасус та̄м̇
самушіта аупаґавір ніш́а̄м̇ тато ’ґа̄т

Послівний переклад

ш́рі-ш́уках̣ ува̄ча  —  Шрі Шукадева Ґосвамі сказав; іті  —  так; саха  —  разом із; відурен̣а  —  Відурою; віш́ва-мӯртех̣  —  Всесвітньої Особи; ґун̣а-катгайа̄  —  в обговоренні трансцендентних якостей; судгайа̄  —  нектарних; пла̄віта-уру-та̄пах̣  —  охоплені великим стражданням; кшан̣ам  —  мить; іва  —  отак; пуліне  —  на березі; йамасвасух̣ та̄м  —  річки Ямуни; самушітах̣  —  провів; аупаґавіх̣  —  син Аупаґави (Уддгава); ніш́а̄м  —  ніч; татах̣  —  тоді; аґа̄т  —  пішов собі далі.

Переклад

Шукадева Ґосвамі сказав: О царю, порозмовлявши з Відурою на березі Ямуни про трансцендентне ім’я Господа, Його велич та інші якості, Уддгава був дуже засмучений. Ніч промайнула для нього, наче мить, а вранці він пішов своєю дорогою далі.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Крішну в цьому вірші названо вішва-мурті. Як Уддгава, так і Відура були дуже засмучені відходом Господа Крішни, і чим більше вони розмовляли про трансцендентні імена, велич і якості Господа, тим більше для них скрізь і всюди проявлявся образ Господа. Таке споглядання трансцендентного образу Господа не є ані ілюзією, ані плодом уяви, це дійсний прояв Абсолютної Істини. Коли віддані бачать Господа як вішва-мурті, Він не втрачає Своєї особистісності чи трансцендентної вічної форми, навпаки вони бачать цей образ повсюди.

28

Текст

ра̄джова̄ча
нідганам упаґатешу вр̣шн̣і-бгоджешв
адгіратга-йӯтгапа-йӯтгапешу мукгйах̣
са ту катгам аваш́ішт̣а уддгаво йад
дгарір апі татйаджа а̄кр̣тім̇ трйадгіш́ах̣

Послівний переклад

ра̄джа̄ ува̄ча  —  цар запитав; нідганам  —  знищення; упаґатешу  —  коли спіткало; вр̣шн̣і  —  династії Врішні; бгоджешу  —  династії Бгоджа; адгіратга  —  великий покловодець; йӯтга-па  —  воєначальник; йӯтга-пешу  —  серед них; мукгйах̣  —  найвидатніший; сах̣  —  він; ту  —  тільки; катгам  —  як; аваш́ішт̣ах̣  —  залишився; уддгавах̣  —  Уддгава; йат  —  тоді як; харіх̣  —  Бог-Особа; апі  —  також; татйадже  —  облишив; а̄кр̣тім  —  довершені розваги; трі-адгіш́ах̣  —  Господь трьох світів.

Переклад

Цар запитав: Як сталося, що Уддгава один залишився після того, як завершив Свої розваги Господь трьох світів, Шрі Крішна, і зникли з поверхні землі члени династій Врішні та Бгоджа, найвидатніші полководці?

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Згідно із Шрі Джівою Ґосвамі, нідганам означає «трансцендентна обитель Господа». Ні означає «найвище», а дганам    —    «багатство». Господня обитель    —    це найвищий прояв трансцендентного багатства, тому її називають нідганам. Доповнюючи цей граматичний аналіз, можна сказати, що, як вказує слово нідганам, всі члени династій Врішні та Бгоджа були супутники Самого Господа і, коли Його розваги завершились, вони повернулися на свої місця в трансцендентній обителі.

Шріла Вішванатга Чакраварті Тгакура з’ясовує, що слово а̄кр̣тім означає «розваги». А̄ означає «довершені», а кр̣тім    —    «трансцендентні розваги». Господь тотожній із Своїм трансцендентним тілом, тому немає й мови про те, щоб Він залишив чи змінив Своє тіло. Щоб не порушувати звичних законів матеріального світу, Господь вдає, ніби Він народжується і покидає тіло, однак чисті віддані Господа прекрасно знають, що відбувається насправді. Тому серйозний дослідник «Шрімад-Бгаґаватам» обов’язково повинен керуватися зауваженнями й коментарями великий ачарій: Джіви Ґосвамі, Вішванатги Чакраварті та інших. Тим, хто не має відданості Господу, коментарі та пояснення ачарій можуть видатися граматичним крутійством, але дослідники, які вивчають «Шрімад-Бгаґаватам» в авторитетному ланцюзі вчителів, бачать усю доречність пояснень великих ачарій.

Варто відзначити також слово упаґатешу. Усі нащадки Врішні та Бгоджі потрапили безпосередньо в обитель Господа. Інші віддані не йдуть до Господньої обителі прямо, але чистих відданих Господа не принаджує багатство жодної планети матеріального світу. Іноді віддані, які заслужили право піти до Господньої обителі, через цікавість приваблюються пишнотою матеріальних планет, вищих за Землю, і тому, на шляху до досконалості, можуть вирішити відвідати ці планети. Але Врішні та Бгоджі були перенесені безпосередньо до Господньої обителі, тому що їх не приваблювала жодна матеріальна планета. Шріла Вішванатга Чакраварті Тгакура також зазначає, що, згідно зі словником «Амара-коша», слово а̄кр̣ті означає також «знак». Господь Крішна знаком велів Уддгаві після Його відходу піти до Бадарікашраму. Уддгава, як чистий відданий Господа, був вірний Господньому наказові і, замість того щоб повернутися прямо до Бога, Господньої обителі, волів радше виконати Його волю. Саме тому він один зі всіх залишився на Землі навіть після того, як Господь залишив її поверхню.

29

Текст

ш́рі-ш́ука ува̄ча
брахма-ш́а̄па̄падеш́ена
ка̄лена̄моґга-ва̄н̃чгітах̣
сам̇хр̣тйа сва-кулам̇ сгітам̇
тйакшйан дехам ачінтайат

Послівний переклад

ш́рі-ш́уках̣ ува̄ча  —  Шрі Шукадева Ґосвамі сказав; брахма-ш́а̄па  —  прокляття брахманів; ападеш́ена  —  під приводом, про людське око; ка̄лена  —  вічним часом; амоґга  —  нездоланним; ва̄н̃чгітах̣  —  той, хто так бажає; сам̇хр̣тйа  —  згортаючи; сва-кулам  —  Свою родину; спгітам  —  надто численну; тйакшйан  —  покинувши; дехам  —  всесвітню форму; ачінтайат  —  думав Собі.

Переклад

Шукадева Ґосвамі відповів: Дорогий царю, прокляття брахманів послужило лише приводом, але справжня причина всім цим подіям    —    бажання Господа. Він хотів, відіславши звідси Свою надто численну родину, зникнути з поверхні Землі, і став міркувати про це.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: У цьому вірші заслуговує окремого розгляду слово тйакшйан, яке вказує на те, що Шрі Крішна покинув тіло. Господь уособлює в Своєму образі вічне буття, знання і блаженство, тому Його тіло і Він Сам повністю тотожні. Як же могло статися, що Він покинув тіло і зникнув з поля зору людства? Серед невідданих та майаваді точаться суперечки щодо таємничого зникнення Господа, але Шріла Джіва Ґосвамі розвіює всі сумніви людей невеликого знання у своїй «Крішна-сандарбзі».

Як каже «Брахма-самхіта», Господь має багато форм. Там сказано, що Господь має безліч форм, а коли Він постає перед очима живих істот, як з’явився Господь Крішна, всі ці форми з’єднуються в Ньому. Окрім цих вищих, несхибних форм, Він має всесвітню форму, яку Він являв Арджуні перед битвою на полі Курукшетри. У цьому вірші також вжито слова спгітам, з якого випливає, що Він покинув Свою велетенську всесвітню форму, вірат-рупу, а не Свою первинну вічну форму, бо Свою форму сач-чід-ананда Він не змінює ніколи й ні за яких обставин. Віддані Господа відразу розуміють це просте пояснення, але невіддані, що практично не виконують ніякого відданого служіння Господеві, або не розуміють цієї простої істини, або шукають всіляких зачіпок, щоб заперечити вічність трансцендентного тіла Господа. Причина цього полягає в притаманній усім недосконалим живим істотам ваді    —    схильності обдурювати.

Практика також показує, що, до наших днів, трансцендентному образу Господа поклоняються в численних храмах і всі віддані на ділі пересвідчуються, що форма Божества у храмі невідмінна від форми Господа. Цей незбагненний прояв дії внутрішьної енерґії Господа описано в «Бгаґавад-ґіті» (7.25): на̄хам̇ прака̄ш́ах̣ сарвасйа йоґа-ма̄йа̄-сама̄вр̣тах̣. Господь застерігає за Собою право не відкриватися всім і кожному. У «Падма Пурані» сказано: атах̣ ш́рі-кр̣шн̣а-на̄ма̄ді на бгавед ґра̄хйам індрійаіх̣    —    ім’я і образ Господа неможливо сприйняти матеріальними чуттями, але коли Він постає перед очима світських людей, Він прибирає форму вірат-рупа. Це додатковий матеріальний прояв форми Господа, пов’язаний з Господом так само, як означення пов’язане з підметом. Якщо з речення забрати означення, означуваний підмет від цього не змінюється. Так само, коли Господь покидає Свою вірат-рупу, Його вічна форма від цього не змінюється. Разом з тим між Господом і Його незліченними формами немає матеріальної відмінності. У П’ятій пісні буде розказано про те, як на різних планетах і нині поклоняються Господу в Його різних формах і як Йому поклоняються в різних храмах на Землі.

Шріла Джіва Ґосвамі і Шріла Вішванатга Чакраварті Тгакура у своїх коментарях докладно пояснюють відхід Господа, наводячи відповідні цитати з багатьох авторитетних ведичних джерел. Ми свідомо не наводимо тут ці всі свідчення, щоб без потреби не нарощувати об’єм книжки. Цей предмет пояснено в «Бгаґавад-ґіті», як уже згадано вище: Господь залишає за Собою право не відкриватися всім і кожному. Він завжди залишається недоступний зорові невідданих, що не мають відданості й любові. Тим самим вони віддаляються від Нього ще більше. Господь з’явився на Землі у відповідь на молитви Брахми, які той підніс до Кшіродакашаї Вішну. Отже, коли Господь прийшов, у Ньому злилися всі форми Вішну, а коли Він виконав Свою місію, всі ці форми природним чином відділилися й повернулсия на Свої місця.

30

Текст

асма̄л лока̄д упарате
майіи джн̃а̄нам̇ мад-а̄ш́райам
архатй уддгава ева̄ддга̄
сампратй а̄тмавата̄м̇ варах̣

Послівний переклад

асма̄т  —  з цього (всесвіту); лока̄т  —  Землі; упарате  —  зникнувши; майі  —  Мене; джн̃а̄нам  —  знання; мат-а̄ш́райам  —  щодо Мене; архаті  —  заслуговує; уддгавах̣  —  Уддгава; ева  —  певно; аддга̄  —  прямо; сампраті  —  зараз; а̄тмавата̄м  —  відданих; варах̣  —  найліпший.

Переклад

Зараз Я зникну з перед очей жителів матеріального світу, і Я бачу, що Уддгава, найліпший з Моїх відданих,    —    єдиний, кому можна безпосередньо довірити знання про Мене.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Дуже важливі в цьому вірші слова джн̃а̄нам̇ мад-а̄ш́райам. Трансцендентне знання має три аспекти: знання безособистісного Брахмана, знання всепронизуючої Наддуші і знання Бога-Особи. З цих трьох складових трансцендентного знання найбільше значення має знання Бога-Особи, знане як бгаґават-таттва-віґ’яна    —    «точне знання про Бога-Особу». Це точне знання здобувають тільки чистим відданим служінням, інших засобів для цього не існує. Це підтверджує «Бгаґавад-ґіта» (18.55): бгактйа̄ ма̄м абгіджа̄на̄ті йа̄ва̄н йаш́ ча̄смі таттватах̣    —    «Трансцендентне становище Господа здатні пізнати тільки ті, хто виконує віддане служіння». Уддгаву вважали за найліпшого відданого тих часів, тому Господь зі Своєї ласки безпосередньо дав йому настанови, щоб після того, як Господь зникне з-перед очей жителів цього світу, вони могли скористатися з Уддгавиного знання. Це одна з цілей, з якою Господь попрохав Уддгаву піти до Бадарікашраму, де Він особисто проявлений у Божестві Нара-Нараяна. Відданий високого трансцендентного рівня може отримувати настанови й натхнення безпосередньо від Божества в храмі. Тому відданий Господа завжди старається жити під захистом визнаного храму Господа, щоб мати змогу з Господньої ласки відчутно поглиблювати трансцендентне знання.

31

Текст

ноддгаво ’н̣в апі ман-нйӯно
йад ґун̣аір на̄рдітах̣ прабгух̣
ато мад-вайунам̇ локам̇
гра̄хайанн іха тішт̣гату

Послівний переклад

на  —  не; уддгавах̣  —  Уддгава; ан̣у  —  трохи; апі  —  також; мат  —  від Мене; нйӯнах̣  —  нижчий; йат  —  бо; ґун̣аіх̣  —  якостями природи; на  —  не; ардітах̣  —  стурбований; прабгух̣  —  повелитель; атах̣  —  тому; мат-вайунам  —  знання про Мене (Бога-Особу); локам  —  світ; ґра̄хайан  —  сіяти; іха  —  у цьому світі; тішт̣гату  —  нехай залишиться.

Переклад

Уддгава нічим не поступається Мені, тому що на нього не впливають ґуни матеріальної природи. Отже, нехай залишиться у цьому світі, щоб поширювати серед людей точне знання про Бога-Особу.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Кваліфікація, потрібна для того, щоб представляти Господа, полягає в непідвладності впливу ґун матеріальної природи. Найвище становище, якого може досягнути людина в матеріальному світі,    —    це набути якостей брахмани. Однак брахмана перебуває в ґуні добра, і тому для того, щоб стати Господнім представником, бути брахманою ще не досить. Треба піднятися також над ґуною добра і втвердитися у бездомісному добрі, не змішаному ні з якими якостями матеріальної природи. Цей трансцендентний рівень називається шуддга-саттва, або васудева, і тільки набувши якостей цього рівня, можна пізнати науку про Бога. Як Господь непідвладний ґунам матеріальної природи, так і чистий відданий Господа не підлягає їхньому впливу. Це найперша вимога до тих, хто хоче ввійти в товариство Господа. Людину, яка зуміла набути цих трансцендентних якостей, називають джіван-муктою, звільненою істотою, навіть якщо зовні виглядає, ніби вона й далі живе в полоні матеріальних обставин. Такого звільнення досягає той, хто постійно занурений у трансцендентне любовне служіння Господу. У «Бгакті-расамріта-сіндгу» (1.2.187) сказано:

іха̄ йасйа харер да̄сйе
карман̣а̄ манаса̄ ґіра̄
нікгіла̄св апй авастга̄су
джіван-муктах̣ са учйате

«Той, хто присвячує всі свої дії, думки і слова на трансцендентне любовне служіння Господу,    —    безперечно, звільнена душа, навіть якщо здається, що він живе в путах матеріальних умов». Уддгава перебував саме в такому трансцендентному становищі, і тому був обраний представляти Господа тоді, коли тіло Господа буде недоступне для зору людей цього світу. Такий відданий Господа завжди вищий за матеріальну силу, матеріальний розум чи навіть відреченість. Такий відданий може витримати будь-які підступи матеріальної природи, і тому його називають ґосвамі. Тільки такі ґосвамі здатні проникнути в таємницю трансцендентних любовних стосунків Господа з Його відданими.

32

Текст

eвам̇ трі-лока-ґурун̣а̄
сандішт̣ах̣ ш́абда-йоніна̄
бадарйа̄ш́рамам а̄са̄дйа
харім ідже сама̄дхгіна̄

Послівний переклад

евам  —  так; трі-лока  —  трьох світів; ґурун̣а̄  —  духовним вчителем; сандішт̣ах̣  —  досконало навчений; ш́абда-йоніна̄  —  джерелом усього ведичного знання; бадарйа̄ш́рамам  —  святого місця Бадарікашрам; а̄са̄дйа  —  досягнувши; харім  —  Господа; ідже  —  вдовольняв; сама̄дгіна̄  —  трансом.

Переклад

Шукадева Ґосвамі розповів царю, що Уддгава, отримавши настанови Верховного Бога-Особи, джерела всього ведичного знання й духовного вчителя трьох світів, прийшов до Бадарікашраму, святого місця прощі, і занурився в транс, прагнучи вдовольнити Господа.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Господь Шрі Крішна    —    це духовний вчитель трьох світів і первісне джерело всього ведичного знання. Однак збагнути особистісний аспект Абсолютної Істини дуже важко, навіть за допомогою Вед. Щоб зрозуміти Бога-Особу як Верховну Абсолютну Істину потрібні Його особисті настанови. Суть цього трансцендентного знання представлена, зокрема, у «Бгаґавад-ґіті». Верховного Господа неможливо пізнати, якщо не отримати Його милість. Коли Господь Крішна був у цьому світі, Він дарував таку милість Арджуні і Уддгаві. На полі битви Курукшетра, закликаючи Арджуну до бою, Господь Крішна повідав «Бгаґавад-ґіту», але, щоб довершити трансцендентну науку «Бгаґавад-ґіти», Господь дав також настанови Уддгаві. Господь хотів, щоб Уддгава взяв на себе Його місію й поширив те знання, яке Він не відкрив навіть у «Бгаґавад-ґіті».

Люди, прив’язані до слів Вед, довідуються з цього вірша, що Господь    —    джерело всього ведичного знання. Той, хто не зміг пізнати Верховного Бога-Особу на сторінках ведичних писань, може прийняти притулок у когось із Господніх відданих, як оце Уддгава, щоб поглибити своє знання про Верховного Бога-Особу. Як зазначає «Брахма-самхіта», Верховного Бога-Особу дуже важко пізнати просто за допомогою Вед, але Його дуже легко можна пізнати за допомогою чистого відданого, як-от Уддгава. Даруючи милість великим мудрецям Бадарікашраму, Господь вповноважив Уддгаву викласти їм трансцендентну науку від Його імені. Не отримавши від Господа таких повноважень, неможливо ні збагнути, ні поширювати науку відданого служіння.

Коли Господь був присутній на Землі, Він звершив багато незвичайних подвигів    —    Він навіть здійснив кілька космічних подорожей, щоб принести з небесних планет квітку паріджата повернути синів Свого вчителя (Сандіпані Муні) з царства смерті. Уддгава, звичайно, був ознайомлений з умовами життя на інших планетах, і всім мудрецям було дуже цікаво дізнатись про це від нього, так само як і нам цікаво дізнатись про інші планети в космосі. Господь послав Уддгаву до Бадарікашраму з посланням не лише до мудреців того святого місця, а й до Божеств Нара-Нараяни. Як можна зрозуміти, це послання було потаємніше за всі таїни Вед.

Господь, поза сумнівом,    —    джерело всього знання, а Його послання Нара-Нараяні та іншим мудрецям, переказані через Уддгаву, також становили частину ведичної науки, але були ще потаємніші і тому зрозуміти чи передати їх міг тільки такий чистий відданий, як Уддгава. Це потаємне знання було відоме лише Господу і Уддгаві, тому сказано, що Уддгава майже нічим не поступався Самому Господу. Кожна жива істота також може стати, як і Уддгава, довіреним посланцем Господа і перебувати на одному рівні з Господом. Для цього їй тільки треба стати гідною довіри, виконуючи любовне віддане служіння. Як видно і з «Бгаґавад-ґіти», Господь довіряє таке потаємне знання лише чистим відданим, як то Уддгава чи Арджуна, і проникнути в його таємниц можна лише через них, і ніяк інакше. Без допомоги таких довірених відданих Господа неможливо збагнути «Бгаґавад-ґіту» чи «Шрімад-Бгаґаватам». Шріла Вішванатга Чакраварті Тгакура пише в своєму коментарі, у конфіденційному посланні Господа, як можна зрозуміти, йшлося про таємницю Його відходу і знищення Його династії після того, як закінчилисьь сто років Його перебування у матеріальному світі. Всіх дуже хвилювала таємниця загибелі династії Яду, і Господь, пояснивши це Уддгаві, послав його до Бадарікашраму, щоб він пояснив це Нара-Нараяні та іншим чистим відданим Господа.

33

Текст

відуро ’пй уддгава̄ч чхрутва̄
кр̣шн̣асйа парама̄тманах̣
крід̣айопа̄тта-дехасйа
карма̄н̣і ш́ла̄ґггіта̄ні ча

Послівний переклад

відурах̣  —  Відура; апі  —  також; уддгава̄т  —  від Уддгави; ш́рутва̄  —  почувши; кр̣шн̣асйа  —  Господа Крішни; парама-а̄тманах̣  —  Наддуші; крід̣айа̄  —  задля розваг у минущому світі; упа̄тта  —  прийнятого надзвичайним чином; дехасйа  —  тіла; карма̄н̣і  —  трансцендентні діяння; ш́ла̄ґгіта̄ні  —  найславетніші; ча  —  також.

Переклад

Відура також почув від Уддгави про з’явлення і зникнення Господа Крішни, Наддуші, в матеріальному світі, про що з великою наполегливістю намагаються дізнатися великі мудреці.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: З’явлення і зникнення Наддуші, Господа Шрі Крішни,    —    це таємнича тема навіть для великих мудреців. Слід відзначити вжите в цьому вірші слово парама̄тманах̣. Звичайну живу істоту загалом називають атмою, але Господь Крішна відмінний від звичайних живих істот, тому що Він параматма, тобто Наддуша. Однак Він з’являється в цьому минущому світі, наче один з людей, а тоді так само зникає, і це становить для наполегливих дослідників предмет глибокої наукової розвідки. Чим глибше шукач занурюється в цей предмет, тим цікавішим цей предмет стає, тому що дослідник повинен знайти трансцендентну обитель Господа, куди Він входить після Своїх розваг у минущому світі. Проте навіть великим мудрецям невідомо, що поза матеріальним небом існує небо духовне, де Шрі Крішна перебуває вічно, разом зі Своїми супутниками, хоча в той самий час Він проявляє Свої розваги у всіх всесвітах, одному за одним, тимчасового світу. Цю істину підтверджує «Брахма-самхіта» (5.37): ґолока ева нівасатй акгіла̄тма-бгӯтах̣    —    «Господь живе у Своїй вічній обителі, Ґолоці, але в той самий час за допомогою Своєї незбагненної енерґії Він Своїми численними проявами пронизує все духовне і матеріальне небо». Тому Його поява і зникнення відбуваються одночасно, і ніхто не може точно сказати, що з них становить початок, а що кінець. Його вічні розваги не мають ні початку, ні кінця. Пізнавати їх треба за допомогою чистих відданих, не марнуючи свій цінний час на самостійні так звані дослідження.

34

Текст

деха-нйа̄сам̇ ча тасйаівам̇
дгіра̄н̣а̄м̇ дгаірйа-вардганам
анйеша̄м̇ душкаратарам̇
пуш́ӯна̄м̇ віклава̄тмана̄м

Послівний переклад

деха-нйа̄сам  —  входження в тіло; ча  —  також; тасйа  —  Його; евам  —  також; дгіра̄н̣а̄м  —  великих мудреців; дгаірйа  —  наполегливість; вардганам  —  збільшення; анйеша̄м  —  для інших; душкара-тарам  —  що дуже важко зрозуміти; паш́ӯна̄м  —  тварин; віклава  —  стурбованих; а̄тмана̄м  —  такого розуму.

Переклад

Славетні діяння Господа і прийняття різних трансцендентних форм для надзвичайних розваг у цьому минущому світі дуже важко зрозуміти всім іншим, крім Його відданих, а розум твариноподібних істот вони просто турбують.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Трансцендентні форми і розваги Господа, описані у «Бгаґавад-ґіті», дуже важко зрозуміти тим, хто не є відданим. Господь ніколи не відкриває себе тим, хто належить до категорії ґ’яні чи йоґів. Є ще й ті, хто з глибини серця заздрить Господу й ненавидить Його, і кого через це зараховують до тварин. Розум таких заздрісних тварин теми, пов’язані з Господньою появою та зникненням, просто непокоять і турбують. Як каже «Бгаґавад-ґіта» (7.15), лиходії, яких цікавлять лише матеріальні насолоди і які гарують, мов в’ючні тварини, навряд чи хоч коли-небудь зрозуміють Бога-Особу, тому їм заважає асуріка-бгава, дух бунту проти Верховного Господа.

Поширення трансцендентного тіла Господа, які Господь проявляв задля Своїх розваг у цьому смертному світі, а також поява і зникнення цих трансцендентних поширень,    —    це важкі для розуміння теми. Тим, хто не є відданим Господа, радять не обговорювати появу Господа і Його зникнення, щоб вони не чинили додаткових образ лотосових стіп Господа. Чим більше вони будуть обговорювати трансцендентну появу і зникнення Господа у демонічном дусі асурів, тим більше вони будуть падати в найтемніші місцини пекла, як пояснює «Бгаґавад-ґіта» (16.20). Кожен, хто налаштований проти трансцендентного любовного служіння Господу, більшою чи меншою мірою являє собою тварину, і даний вірш «Шрімад-Бгаґаватам» це засвідчує.

35

Текст

а̄тма̄нам̇ ча куру-ш́решт̣га
кр̣шн̣ена манасекшітам
дгйа̄йан ґате бга̄ґавате
рурода према-віхвалах̣

Послівний переклад

а̄тма̄нам  —  сам; ча  —  також; куру-ш́решт̣га  —  о найліпший серед Куру; кр̣шн̣ена  —  Крішною; манаса̄  —  розумом; ікшітам  —  згадуваний; дгйа̄йан  —  так думаючи; ґате  —  пішовши; бга̄ґавате  —  відданого; рурода  —  ридав; према-віхвалах̣  —  охоплений любовним екстазом.

Переклад

Зрозумівши, що Господь Крішна [покидаючи цей світ] згадав його, Відура, охоплений любовним екстазом, став ридати.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Коли Відура зрозумів, що Господь Крішна, Верховний Бог-Особа, думав про нього в останню мить, його охопив екстаз. Хоча він вважав себе нікчемною істотою, Господь з безпричинної милості згадав про нього. Вважаючи це величезною ласкою, Відура заплакав. Такий плач    —    це вінець на шляху відданого служіння. Той, хто від любові до Господа, може плакати, пориваючись до Нього, безперечно, досягнув успіху у відданому служінні.

36

Текст

ка̄ліндйа̄х̣ катібгіх̣ сіддга
ахобгір бгаратаршабга
пра̄падйата свах̣-сарітам̇
йатра мітра̄-суто муніх̣

Послівний переклад

ка̄ліндйа̄х̣  —  на березі Ямуни; катібгіх̣  —  кілька; сіддге  —  що пройшли; ахобгіх̣  —  днів; бгарата-р̣шабга  —  о найліпший з династії Бгарата; пра̄падйата  —  досягнув; свах̣-сарітам  —  небесної води Ґанґи; йатра  —  де; мітра̄-сутах̣  —  син Мітри; муніх̣  —  мудрець.

Переклад

Провівши кілька днів на березі Ямуни, Відура, що усвідомив свою духовну сутність, прийшов на берег Ґанґи, де перебував великий мудрець Майтрея.

Коментар

Так закінчуються пояснення Бгактіведанти до «Шрімад-Бгаґаватам», Третьої пісні, четвертої глави, яка має назву «Відура звертається за настановами до Майтреї».