Skip to main content

Шрімад-бгаґаватам (бгаґавата пурана) 3.4.24

Текст

са там̇ маха̄-бга̄ґаватам̇
враджантам̇ каураваршабгах̣
віш́рамбга̄д абгйадгаттедам̇
мукгйам̇ кр̣шн̣а-паріґрахе

Послівний переклад

сах̣  —  Відура; там  —  Уддгаві; маха̄-бга̄ґаватам  —  великому відданому; враджантам  —  що йшов; каурава-р̣шабгах̣  —  найліпший серед Кауравів; віш́рамбга̄т  —  з почуття довіри; абгйадгатта  —  запитав; ідам  —  це; мукгйам  —  головному; кр̣шн̣а  —  Господу Крішні; паріґрахе  —  у відданому служінні.

Переклад

Коли Уддгава, чільний і найбільш довірений відданий Господа, уже збирався йти, Відура звернувся до нього з великою довірою й любов’ю.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Відура був набагато старший за Уддгаву. З погляду родинних стосунків, Уддгава був братом і однолітком Крішни, а Відура за віком був ровесник Крішниного батька, Васудеви. Однак, хоча роками Уддгава був молодший, він досягнув великих висот у відданому служінні Господу, і тому тут його названо чільним серед Господніх відданих. Відура чудово це знав і тому звернувся до Уддгави, як до особи вищого рівня. Така ввічливість відзначає стосунки відданих.