Skip to main content

Шрімад-бгаґаватам (бгаґавата пурана) 3.26.46

Текст

бга̄ванам̇ брахман̣ах̣ стга̄нам̇
дга̄ран̣ам̇ сад-віш́ешан̣ам
сарва-саттва-ґун̣одбгедах̣
пр̣тгіві-вр̣тті-лакшан̣ам

Послівний переклад

бга̄ванам  —  створення форм; брахман̣ах̣  —  Верховного Брахмана; стга̄нам  —  спорудження осель; дга̄ран̣ам  —  вміщення в собі різних речей; сат-віш́ешан̣ам  —  створення орієнтирів у відкритому просторі; сарва  —  усі; саттва  —  існування; ґун̣а  —  якості; удбгедах̣  —  місце прояву; пр̣тгіві  —  землі; вр̣тті  —  функції; лакшан̣ам  —  властивості.

Переклад

Властивості землі проявляються в тому, що вона дає змогу створювати форми Верховного Брахмана, будувати оселі, ліпити горщики для води і таке інше. Іншими словами, земля являє собою основу, що підтримує всі інші елементи.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: У землі можна побачити присутність усіх інших елементів: звуку, неба, повітря, вогню й води. Ще одна властивість землі, виділена в цьому вірші, полягає в тому, що земля здатна проявляти різні форми Верховного Бога-Особи. Ці слова Капіли підтверджують, що Верховний Бог-Особа, Брахман, посідає незліченні форми, змальовані в писаннях. Ці форми Верховного Господа можуть постати перед нашими очима, якщо відповідно обробити землю або утворені з неї камінь, деревину чи самоцвіти. Коли в статуї, зробленій із землі, чи глини, перед нами проявляється форма Господа Крішни чи Господа Вішну, не слід думати, що це плід уяви. Земля здатна явити нам Господа в формах, змальованих у священних писаннях.

У «Брахма-самхіті» описано землю Господа Крішни, розмаїття духовної обителі і образ Господа, що грає на флейті у Своєму духовному тілі. Ці описи Господніх форм наводять священні писання, і коли відповідно з цими описами Господні форми творять із землі та її утворів, таким формам слід поклонятися. Вони не належать до породжень чиєїсь уяви, всупереч твердженням філософії майаваді. Іноді слово бга̄вана тлумачать як «уява». Однак бга̄вана означає не «уява», а «видиме втілення описів ведичної літератури». Земля    —    це остання трансформація, якої зазнають тіла усіх живих істот під дією ґун, що на них впливають.