Skip to main content

Шрімад-бгаґаватам (бгаґавата пурана) 1.11.16-17

Текст

ніш́амйа прешт̣гам а̄йа̄нтам̇
васудево маха̄-мана̄х̣
акрӯраш́ чо
ґрасенаш́ ча
ра̄маш́ ча̄дбгута-вікрамах̣
прадйумнаш́ ча̄рудешн̣аш́ ча
са̄мбо джа̄мбаваті-сутах̣
прахарша-ве
ґоччгаш́іта-
ш́айана̄сана-бгоджана̄х̣

Послівний переклад

ніш́амйа—щойно почувши; прешт̣гам—найдорожчий; а̄йа̄нтам   —   повертається додому ; васудевах̣   —   Васудева ( батько Крішни); маха̄-мана̄х̣—великодушний; акрӯрах̣—Акрура; ча—і; уґрасенах̣—Уґрасена; ча—і; ра̄мах̣—Баларама (старший брат Крішни); ча—і; адбгута—надлюдська; вікрамах̣—   звитяга; прадйумнах̣  —  Прад’юмна; ча̄рудешн̣ах̣  —  Чарудешна; ча  —  і; са̄мбах̣  —  Самба; джа̄мбаваті-сутах̣  —  син Джамбаваті; прахарша  —  надзвичайно щасливі; веґа  —  сила; уччгаш́іта    —    під впливом ; ш́айана    —    лежачи ; а̄сана    —    сидячи ; бгоджана̄х̣  —  обідаючи.

Переклад

Дізнавшись, що до Дваракадгами під’їжджає їх найулюбленіший Крішна, шляхетний Васудева, Акрура, Уґрасена, Баларама, що посідає надлюдську силу, Прад’юмна, Чарудешна й Джамбаватін син Самба відчули невимовне щастя; хтось з них відпочивав, хтось сидів, хтось обідав, але всі одразу покинули свої заняття.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Васудева. Син царя Шурасени, чоловік Девакі і батько Господа Шрі Крішни. Він брат Кунті і батько Субгадри. Субгадра була дружиною свого брата в перших Арджуни; такі шлюби й нині не рідкість у деяких частинах Індії. Васудева був призначений на посаду міністра Уґрасени і за деякий час одружився з вісьмома дочками Деваки, брата Уґрасени. Девакі    —    одна з них. Камса був його шваґер, і Васудева добровільно пішов у Камсину в’язницю, причому була домовленість, що він віддасть Камсі восьмого сина Девакі. Але Крішна повернув усе на Своє. Васудева був дядько Пандав по матері і тому брав діяльну участь в їхніх очисних обрядах. То саме він послав по жерця Каш’япу до Шаташрінґа Парвати, і той відправив усі обряди. Крішна з’явився на світ у Камсиній в’язниці, а тоді Васудева переніс Його в Ґокулу до дому Нанди Махараджі. Нанда Махараджа став названим батьком Крішни. Крішна з Баладевою покинули цей світ до того, як помер Васудева, і тому обов’язок виконати похоронний обряд над тілом Васудеви взяв на себе Арджуна, небіж Васудеви.

Акрура. Головнокомандувач армії династії Врішні і великий відданий Господа Крішни. Акрура досяг успіху у відданім служінні Господеві завдяки одній лише чинності у відданому служінні    —    просто підносячи до Крішни молитви. Він був чоловіком Сутані, дочки Ахуки. Акрура допомагав Арджуні, коли той згідно з волею Крішни викрав Субгадру. Крішна разом з Акрурою відвідали Арджуну по тому, як йому вдалося викрасти Субгадру. Після того обидва від себе дали Арджуні посаг за нею. Акрура був присутній також на весіллі Абгіман’ю, сина Субгадри, коли той одружувався з Уттарою, майбутньою матір’ю Махараджі Парікшіта. Ахука, Акрурин тесть, був з Акрурою в поганих стосунках. Однак і той, і той були Господні віддані.

Уґрасена. Один з могутніх царів роду Врішні і двоюрідний брат Махараджі Кунтібгоджі. Інше ім’я його    —    Ахука. Васудева був його міністром, а могутній Камса був його сином. Цей Камса ув’язнив свого батька Уґрасену і став царем Матгури. Милістю Господа Крішни та Його брата Баладеви Камса був вбитий, і Уґрасена знову сів на трон. Коли на Двараку напав Шалва, Уґрасена бився дуже хоробро й зумів відбити напад ворога. Уґрасена звертався до Нарададжі з запитаннями про божественність Господа Крішни. Коли рід Яду от-от мав загинути, Уґрасені доручили зробити щось із шматком заліза, який вийшов з тіла Самби. Він розрізав те залізо на шматки, стер на порох і змішав з морськими водами на узбережжі в Двараці. Далі він запровадив у Двараці і всьому царстві повну заборону на алкогольні напої. По смерті він отримав звільнення.

Баладева. Божественний син Васудеви від його дружини Рохіні. Тому Його ще називають Рохіні-нандана, улюблений син Рохіні. Опікуватися Ним та Його матір’ю доручили також Нанді Махараджі, коли Васудева за згодою з Камсою пішов у його в’язницю. Так Нанда Махараджа став названим батьком не лише Крішні, а й Баладеві. Господь Крішна і Господь Баладева, хоча й зведені брати, були нерозлучні від самого дитинства. Баладева    —    це повне проявлення Верховного Бога-Особи, і тому Він не поступається на силі та інших якостях Господу Крішні. Він    —    вішну-таттва, тобто належить до категорії Бога. Разом з Крішною Баладева був присутній на церемонії сваямвари Драупаді. Коли Арджуна за планом Шрі Крішни викрав Субгадру, Баладева дуже розгнівався на Арджуну і хотів одразу ж убити його. Але Шрі Крішна заради Свого дорогого друга впав Господу Баладеві в ноги, благаючи погамувати гнів, і Шрі Баладева заспокоївся. Також одного разу Він дуже розгнівався на Кауравів і хотів був скинути все їхнє місто в Ямуну, однак Каурави віддались Його божественним лотосовим стопам і тим Його задовольнили. Насправді Баларама був сьомий син Девакі, що народився перед Господом Крішною, але Господньою волею, щоб сховати Його від лютого Камси, Він був перенесений до лона Рохіні. Через це Його ще називають Санкаршаною, іменем повної частки Шрі Баладеви. Він так само могутній, як і Господь Крішна, і може дарувати відданим духовну силу, за що Його й називають Баладевою. У Ведах сказано також, що без ласки Баладеви Верховного Господа не пізнати. Бала    —    це не фізична, а духовна сила. Дехто з менш розумних людей тлумачить слово бала як «сила тіла». Але фізична сила не дає змоги прийти до духовного самоусвідомлення. Коли грубе тіло помирає, йде геть і фізична сила, натомість сила духовна супроводжує духовну душу в наступне тіло, і тому сила, яку дає Баладева, ніколи не зникає. Та сила є вічна, і тому Баладева    —    це первинний духовний вчитель усіх відданих.

Шрі Баладева був також шкільним товаришем Господа Крішни, коли Вони обоє навчалися в Сандіпані Муні. За Свого дитинства Він разом із Шрі Крішною вбив багатьох асур, зокрема Дгенукасуру в Талавані. Баладева не брав участи в битві на Курукшетрі і робив усе можливе, щоб тої битви не допустити. Він прихильно ставився до Дурйодгани, однак незважаючи на те від участи в битві ухилився. Він був присутній при тому, як Дурйодгана з Бгімасеною билися на булавах, і коли Бгімасена вдарив Дурйодгану в стегно, тобто нижче пояса, Баладева розгнівався і хотів одразу скарати Бгімасену за нечесний вчинок. Від гніву Господа Баладеви врятував Бгімасену Господь Крішна. Однак Баладева, відчувши до Бгімасени відразу, негайно покинув те місце, і коли Він пішов, Дурйодгана простягся на землі і помер. Баладева здійснив поховальний обряд над тілом Абгіман’ю, сина Арджуни, бо доводився Абгіман’ю дядьком по матері. Жодний з Пандав того зробити не міг, бо всі вони були пригнічені горем. Баладева покинув цей світ так: Він випустив з рота великого білого змія Шешанаґу, і той забрав Його.

Прад’юмна. Втілення Камадеви чи, за іншими джерелами, Санат-кумари. Він народився як син Бога-Особи Господа Шрі Крішни та головної цариці Крішни у Двараці Лакшмідеві, Шріматі Рукміні. Він був серед тих, хто привітав Арджуну, коли той одружився з Субгадрою. Він був одним з великих полководців, що билися з Шалвою. Під час бою він знепритомнів, і колісничий відвіз його до табору, через що Прад’юмна, чувшись дуже прикро, сильно побивався і картав колісничого. Однак він негайно знову став до бою з Шалвою і отримав над ним перемогу. Прад’юмна вислухав від Нарададжі детальну оповідь про всіх півбогів. Він    —    одне з чотирьох повних поширень Господа Шрі Крішни, а саме третє поширення. Він прохав Свого батька, Шрі Крішну, розповісти про славу брахман. Під час братовбивчої війни між нащадками Яду він загинув від руки Бгоджі, іншого царя династії Врішні. Зі смертю він повернувся до свого відначального становища.

Чарудешна. Ще один син Господа Шрі Крішни й Рукмінідеві. Він теж був на сваямварі Драупаді. Чарудешна був великий воїн, як його брати й батько. Він бився з Вівінідгакою і у двобої вбив його.

Самба. Один з великих витязів династії Яду, син Господа Шрі Крішни від Джамбаваті. Він навчався від Арджуни військового мистецтва стрільби з лука. За врядування Махараджі Юдгіштгіри він став одним із членів царської ради. Самба був присутній на Раджасуя-яґ’ї Махараджі Юдгіштгіри. Про його славетні подвиги розповідав Сат’яка перед Господом Баладевою, коли всі Врішні зібралися на Прабгаса-яґ’ю. Він був зі своїм батьком Господом Шрі Крішною також на Юдгіштгіриній ашвамедга-яґ’ї. Якось він перебрався вагітною жінкою і, прийшовши разом з братами до ріші, запитав у них жартома, хто в нього народиться. Ріші відповіли, що він народить шматок заліза, через який в родині Яду спалахне братовбивча війна. Наступного ранку Самба породив величезний шматок заліза, і те залізо віддали Уґрасені, щоб він ужив якихось заходів. Але провіщена братовбивча війна таки сталася, і Самба знайшов у ній свою смерть.

Отож, сини Господа Крішни облишили все, що робили    —     відпочивати, сидіти чи обідати    —    і, вийшовши з палаців, кинулися назустріч своєму великому батькові.