Skip to main content

ГЛАВА ОДИНАДЦЯТА

Господь Крішна вступає у Двараку

Текст

сӯта ува̄ча
а̄нарта̄н са упавраджйа
свр̣ддга̄н̃ джана-пада̄н свака̄н
дадгмау дараварам̇ теша̄м̇
віша̄дам̇ ш́амайанн іва

Послівний переклад

сӯтах̣ ува̄ча  —  Сута Ґосвамі сказав; а̄нарта̄н  —  країни, відомої як Анартан (Дварака); сах̣  —  Він; упавраджйа  —  досягши кордонів; свр̣ддга̄н  —  найзаможнішого; джана-пада̄н  —  міста; свака̄н   —   Свого ; дадгмау  —  засурмив ; дараварам   — благословенну мушлю ( Панчаджан’ю ) ; теша̄м  —  їхній; віша̄дам  —  тугу; ш́амайан  —  заспокоїти; іва  —  наче.

Переклад

Сута Ґосвамі сказав: Зрештою Господь дістався до Своєї процвітаючої метрополії, відомої як країна анартів [Дварака], і одразу на кордоні засурмив у Свою мушлю. Благословенна мушля оповістила жителів столиці про Його приїзд і одразу розвіяла їхню тугу.

Коментар

Під час подій, пов’язаних з битвою на Курукшетрі, найукоханіший Господь був відсутній у Своїй процвітаючій столиці Двараці досить довго, і через розлуку з Господом її жителів огорнув смуток. Коли Господь сходить на Землю, то з Ним, наче почет із царем, приходять також і Його вічні супутники. Ці супутники Господа    —    вічно вільні душі, і вони так люблять Господа, що навіть миттєва розлука з Ним для них нестерпна. Жителі Двараки перебували у смутку і все ждали, коли Господь приїде. Тому вітальні звуки благословенної мушлі Господа підбадьорили їх і розвіяли їхній смуток. Вони ще сильніше запрагли побачити Господа знову в своєму місті і всі заходилися готувати Йому гідну зустріч. Так виявляється спонтанна любов до Бога.

Текст

са уччака̄ш́е дгавалодаро даро
’пй урукрамасйа̄дгараш́он̣а-ш́он̣іма̄
да̄дгма̄йама̄нах̣ кара-кан̃джа-сампут̣е
йатга̄бджа-кган̣д̣е кала-хам̇са утсванах̣

Послівний переклад

сах̣  —  та, що; уччака̄ш́е  —  засяяла; дгавала-ударах̣  —  біла й опукла; дарах̣  —  мушля; апі  —  хоча й; урукрамасйа  —  героя надзвичайних пригод; адгараш́он̣а  —  трансцендентною якістю Його вуст; ш́он̣іма̄  —  почервоніла; да̄дгма̄йама̄нах̣  —  зазвучавши; кара-кан̃джа-сампут̣е  —  затиснута в Його лотосовій руці; йатга̄  —  як; абджа-кган̣д̣е  —  між стеблинами лотосів; кала-хам̇сах̣  —  лебідь, що пірнув; утсванах̣  —  голосно зазвучала.

Переклад

Біла й опукла мушля в руці Господа Крішни, що Він в неї засурмив, від дотику Його трансцендентних вуст немов порожевіла. Видавалося, що то білий лебідь бавиться між стебел червоних лотосів.

Коментар

Те , що біла мушля , торкнувшись вуст Господа , порожевіла ,    —    символ , сповнений глибокого духовного смислу. Господь є цілковито духовний, а матерія    —    то незнання Його духовного буття. Насправді для духовно просвітленої особи немає нічого матеріального, і таке просвітлення приходить, щойно людина стикається з Верховним Господом Шрі Крішною. Господь присутній у кожній часточці, і проявити Свою присутність Він може в кожній живій істоті. Від палкої любови до Господа та відданого служіння Йому, іншими словами, від духовного спілкування з Господом все набирає духовности, як набуває рожевого відтінку мушля, коли Господь бере її в руку. Парамахамса, тобто людина з розвинутим інтелектом, подібний до лебедя, що плаває у водах духовного блаженства, вічною окрасою яких є лотос Господніх стіп.

Текст

там упаш́рутйа нінадам̇
джа
ґад-бгайа-бгайа̄вахам
пратйудйайух̣ праджа̄х̣ сарва̄
бгартр̣-дарш́ана-ла̄ласа̄х̣

Послівний переклад

там—це; упаш́рутйа—почувши; нінадам—звук; джаґат- бгайа  —  страх матеріального існування; бгайа-а̄вахам  —  загрозливий чинник ; праті  —  до ; удйайух̣  —  кинулись ; праджа̄х̣—  жителі міста; сарва̄х̣  —  усі; бгартр̣  —  захисника; дарш́ана  —  побачити; ла̄ласа̄х̣  —  прагнучи.

Переклад

Почувши звук, якого боїться саме уособлення страху у матеріальному світі, жителі Двараки побігли Господу назустріч, щоб побачити Його, захисника усіх відданих, кого так довго ждали.

Коментар

Вже сказано, що всі, хто жив у Двараці за присутности в ній Господа Крішни, були звільнені душі, і вони зійшли на Землю разом з Господом як Його почет. Мавши міцний духовний зв’язок з Господом, вони ніколи з Ним не розлучалися, а проте всім нетерпілося побачити Його. Ґопі Вріндавани, коли Крішна йшов пасти корови, весь час думали про Нього, і так само безнастанно думали про Крішну жителі Двараки, коли Він залишив її, щоб бути на полі битви Курукшетра. Певний відомий бенґальський письменник висунув теорію, що Крішна у Вріндавані    —    це одна особистість, у Матгурі    —    інша, а у Двараці    —    ще інша. Але ця теорія не узгоджується з фактами, які свідчать, що Крішна на Курукшетрі та Крішна у Двараці    —    це одна й та сама особистість.

Коли Господа не було в Його трансцендентному місті, дварачани сумували за Ним, як сумують вночі за сонцем. Тож звук, що ним Господь Крішна оповістив Свій приїзд, був наче вісник ранкової зорі. Сонце Крішни піднялося з-за виднокраю, і всі жителі Двараки наче прокинулися відо сну і, прагнувши Його побачити, чимдуж кинулися Йому назустріч. Для відданих Господа є тільки один захисник    —    Господь.

Як ми вже старалися пояснити, становище Господа недвоїсте, а тому звук, що пов’язаний з Господом, тотожний Йому Самому. Наше теперішнє матеріальне існування сповнене страху. З чотирьох проблем матеріального існування, а саме проблем їжі, притулку, страху та парування, найбільше нас турбує страх. Ми завжди сповнені страху, не знаючи, які біди нас чекають. Існування у матеріальному світі сповнене нещасть, і тому проблема страху завжди найзначніша. Причиною цього є наш зв’язок з ілюзорною енерґією Господа майею, чи зовнішньою енерґією, однак страх безслідно гине, щойно залунає звук, що пов’язаний з Господом і представлений через Його святе ім’я    —    шістнадцять слів, які повторював Господь Чайтан’я:

Харе Крішна, Харе Крішна, Крішна Крішна, Харе Харе
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе

Слухаючи ці звуки, ми зможемо остаточно звільнитися від страху перед проблемами матеріального існування.

Текст

татропаніта-балайо
равер діпам іва̄др̣та̄х̣
а̄тма̄ра̄мам̇ пӯрн̣а-ка̄мам̇
ніджа-ла̄бгена нітйада̄
прітй-утпгулла-мукга̄х̣ прочур
харша-
ґадґадайа̄ ґіра̄
питарам̇ сарва-сухр̣дам
авіта̄рам іва̄рбгака̄х̣

Послівний переклад

татра—тоді; упаніта—піднісши; балайах̣—дари; равех̣— сонцю; діпам  —  лампаду; іва  —  наче; а̄др̣та̄х̣  —  вшанований; а̄тма-а̄ра̄мам  —  самодостатньому; пӯрн̣а-ка̄мам  —  цілковито задоволеному ; ніджа-ла̄бгена   —   Своїми енерґіями ; нітйа- да̄—той, хто безперервно постачає; пріті  —  прихильність; утпгулла-мукга̄х̣—радісні обличчя; прочух̣—говорили; харша  —  радісно; ґадґадайа̄  —  екстатичною; ґіра̄  —  мовою; пітарам   —   батькові ; сарва   —   всі ; сухр̣дам   —   друзі ; авіта̄рам  —   опікунові; іва  —  наче; арбгака̄х̣  —  підопічні діти.

Переклад

Жителі міста вийшли стрінути Господа кожен зі своїми дарами. Вони підносили їх тому, хто Сам є цілковито вдоволений та самодостатній і Своєю енерґією безнастанно забезпечує всім усіх істот. Вітати тими дарами Господа було все одно що пропонувати світильник сонцеві. Однак жителі в екстазі вітали Господа радісною мовою, як діти вітають свого опікуна і батька.

Коментар

У цьому вірші про Верховного Господа Крішну сказано, що Він    —    а̄тма̄ра̄ма. Крішна самодостатній, а отже Йому не потрібно шукати щастя десь поза Самим Собою. Він самодостатній, бо саме Його трансцендентне буття є всеохопне блаженство. Він існує вічно; Він знає все і завжди перебуває в повному блаженстві, а тому Йому не потрібні ніякі, хай і найкоштовніші, підношення. Проте, бажаючи добра всім і кожному, Він приймає від будь- кого будь-що, якщо підношення зроблене з почуттям чистої відданости. Це не означає, що Йому бракує тих речей: вони самі утворені з Його енерґії. У вірші наведено таке порівняння: підносити Господеві щось все одно, що пропонувати богові Сонця світильник. Будь-який вогонь і будь-яке світло    —    це поширення енерґії Сонця, однак ритуал поклоніння богові Сонця вимагає піднести йому світильник. Той, хто поклоняється Сонцю, завжди просить чогось у нього, натомість у відданому служінні Господеві немає мови ні за які вимоги з боку відданого чи за якийсь примус з боку Господа. Вся ця діяльність є виявом прив’язаности й чистої любови між Господом і відданим.

Господь є верховний отець всіх живих істот, тому ті, хто свідомі свого незбутнього життєвого зв’язку з Богом, можуть на правах сина звертатися до батька з різними проханнями, і батько радо буде задовольняти вимоги слухняних дітей. Господь    —    наче дерево бажань, і з Його безпричинної ласки будь-хто може отримати від Нього все, що завгодно. Однак, бувши верховний батько, Господь не дає чистому відданому того, що може стати на заваді його відданому служінню. Завдяки трансцендентній привабливості Господа ті, хто взявся до відданого служіння Йому, мають змогу піднестися на рівень бездомісного відданого служіння.

Текст

ната̄х̣ сма те на̄тга сада̄н̇ґгрі-пан̃каджам̇
вірін̃ча-ваірін̃чйа-сурендра-вандітам
пара̄йан̣ам̇ кшемам іхеччгата̄м̇ парам̇
на йатра ка̄лах̣ прабгавет парах̣ прабгух̣

Послівний переклад

ната̄х̣  —  вклонилися; сма  —  ми так зробили; те  —  Тобі; на̄тга  —  о Господи; сада̄  —  завжди; ан̇ґгрі-пан̇каджам  —  лотосові стопи; вірін̃ча—Брахма, перша жива істота; ваірін̃чйа  —   сини Брахми, як-от Санака чи Санатана; сура-індра  —  цар райських планет; вандітам  —  що їм поклоняються; пара̄йан̣ам  —  найвище; кшемам  —  добро; іха  —  за цього життя; іччгата̄м  —  той, хто прагне; парам  —  найвищий; на  —  ніколи; йатра  —  де; ка̄лах̣  —  невідворотний час; прабгавет  —  може поширити свій вплив; парах̣  —  трансцендентний; прабгух̣  —   Верховний Господь.

Переклад

Жителі Двараки казали: Любий Господи! Тобі поклоняються всі півбоги, як-от Брахма, чотири Сани й навіть цар раю. Ти    —    кінцевий притулок для тих, хто справді хоче досягти у житті найвищого блага. Ти    —    верховний трансцендентний Господь, і навіть невідворотний час на Тебе не може вплинути.

Коментар

«Бгаґавад-ґіта», «Брахма-самхіта» та інші авторитетні ведичні писання свідчать , що Господь Шрі Крішна    —    це Верховний Господь . Немає нікого рівного Йому чи вищого від Нього, і то остаточний висновок усіх писань. Залежні живі істоти, що всі є невід’ємні частки Верховного Господа, перебувають під впливом часу й простору. Живі істоти    —    це підпорядкований Брахман, тимчасом як Верховний Господь є панівний, Абсолют. Щойно ми забуваємо цю очевидну істину, ми опиняємось в ілюзії і зазнаємо троїстих страждань, як той, хто потрапив у непроглядну темряву. Чиста свідомість наділеної знанням живої істоти    —     це свідомість Бога, маючи яку, істота за всіх обставин схиляється перед Ним.

Текст

бгава̄йа нас твам̇ бгава віш́ва-бга̄вана
твам ева ма̄та̄тха сухр̣т-патіх̣ піта̄
твам̇ сад-
ґурур нах̣ парамам̇ ча даіватам̇
йасйа̄нувр̣ттйа̄ кр̣тіно бабгӯвіма

Послівний переклад

бгава̄йа  —  задля добра; нах̣  —  для нас; твам  —  Твоя Господня Милість; бгава  —  став; віш́ва-бга̄вана  —  творець усесвіту; твам  —  Твоя Господня Милість; ева  —  певно; ма̄та̄  —   мати; атга  —  як і; сухр̣т  —  доброзичливець; патіх̣  —  чоловік; піта̄  —  батько; твам  —  Твоя Господня Милість; сат-ґурух̣   —   духовний вчитель; нах̣   —   наш; парамам   —   верховний; ча  —  і; даіватам  —  Божество для поклоніння; йасйа  —  чиїми; анувр̣ттйа̄  —  йдучи стопами; кр̣тінах̣  —  успішні; бабгӯвіма  —  ми стали.

Переклад

О творцю всесвіту, Ти для нас матір, доброзичливець, Господь, батько, духовний вчитель і Божество, якому ми поклоняємось. Ми завжди йшли Твоїми стопами і тому в усьому досягли успіху. Молимо Тебе, даруй нас і далі Своєю ласкою.

Коментар

Всеблагий Бог-Особа не тільки творить усесвіти, але й дбає про добро всіх добрих живих істот у них. Господь радить добрим істотам додержувати Його добрих порад, і, слідуючи цим порадам, вони досягають успіху у всіх сферах життя. Немає потреби поклонятися жодному божеству, крім Самого Господа. Господь всемогутній, і якщо Він задоволений нашою покорою Його лотосовим стопам, Він готовий дарувати будь-які благословення, щоб ми мали успіх і в матеріальному, і в духовному житті. Людська форма життя    —    це можливість усвідомити свої вічні стосунки з Богом і піднятися до духовного існування. Наші стосунки з Ним вічні, їх не розірвати й не знищити. Нині ми їх, можливо, забули, але ласкою Господа ці стосунки можна відродити. На це треба дотримуватись Господніх настанов, що їх відкривають нам писання всіх часів і всіх країн.

Текст

ахо сана̄тга̄ бгавата̄ сма йад вайам̇
траівішт̣апа̄на̄м апі дӯра-дарш́анам
према-сміта-сні
ґдга-нірікшан̣а̄нанам̇
паш́йема рӯпам̇ тава сарва-саубга
ґам

Послівний переклад

ахо  —  о, яке щастя; са-на̄тга̄х̣  —  бути під захистом пана; бгавата̄  —  Тобою; сма  —  як ми зробилися; йат вайам  —  які ми є ; траівішт̣а - па̄на̄м   —   півбогів ; апі   —   також ; дӯра-дарш́анам  —  дуже рідко бачений; према-сміта  —  усміхаючись з любов’ю; сніґдга  —  приязний; нірı̄кшан̣а-а̄нанам  —  обличчя, що виражає такий настрій; паш́йема  —  подивімося; рӯпам  —  красу; тава  —  Твою; сарва  —  усю; саубгаґам  —  сприятливість.

Переклад

Твоя Господня Милість не частий гість навіть на райських планетах, і тому ми розуміємо, яке то щастя, що Ти повернувся і знову захищаєш нас самою Своєю присутністю. Тепер ми маємо змогу бачити Твоє усміхнене лице та ласкаві очі і можемо споглядати Твій уславлений трансцендентний образ.

Коментар

Бачити Господа в Його вічній особистісній формі можуть лише чисті віддані. Господь аж ніяк не безособистісний, Він    —    Верховний Абсолютний Бог-Особа, і віддане служіння дає змогу побачити Його віч-на-віч, що неприступно навіть жителям вищих планет. Коли у Брахмаджі й інших півбогів виникла потреба спитати ради в Господа Вішну, повної частки Господа Крішни, вони мусили прийти до молочного океану, посеред якого на Білому Острові (Шветадвіпі) лежить Господь Вішну, і чекати там відповіді. Молочний океан і планета Шветадвіпа в нашому всесвіті є точним відтворенням Вайкунтгалоки. Вступити на цей острів, Шветадвіпу, не мають змоги ні Брахмаджі, ні менші півбоги, як-от Індра    —    вони можуть одне що прийти на берег молочного океану і передати Господеві Вішну, кого називають Кшіродакашаї Вішну, своє послання. Отже, бачити Господа їм доводиться рідко. Однак жителі Двараки, а вони є чисті віддані, не занечищені корисливою діяльністю чи емпіричним філософським пошуком, завдяки ласці Господа можуть бачити Його віч-на-віч. Таким є відначальне становище живих істот, і досягти Його можна, якщо повернутись у свій відначальний, природний стан, а це можливе тільки через віддане служіння.

Текст

йархй амбуджа̄кша̄пасаса̄ра бго бгава̄н
курӯн мадгӯн ва̄тга сухр̣д-дідр̣кшайа̄
татра̄бда-кот̣і-пратімах̣ кшан̣о бгавед
равім̇ віна̄кшн̣ор іва нас тава̄чйута

Послівний переклад

йархі  —  завжди, як; амбуджа-акша  —  о лотосоокий; апасаса̄ра  —  Ти їдеш; бго  —  о; бгава̄н  —  Сам; курӯн  —  нащадки царя Куру; мадгӯн  —  жителі Матгури (Враджабгумі); ва̄  —  чи; атга—тому; сухр̣т-дідр̣кшайа̄—щоб їх побачити; татра  —   тоді; абда-кот̣і  —  мільйони років; пратімах̣  —  наче; кшан̣ах̣—кожна хвиля; бгавет—стає; равім—сонце; віна̄—  без; акшн̣ох̣  —  очей; іва  —  наче; нах̣  —  наші; тава  —  Тебе; ачйута  —  о непохибний.

Переклад

Лотосоокий Господи! Коли Ти їдеш відвідати Своїх друзів та родичів у Матгурі, Вріндавані чи Хастінапурі, кожна хвиля без Тебе видається нам мільйоном років. О непохибний, наші очі тоді стають непотрібними, як непотрібні очі, коли немає сонця.

Коментар

Ми пишаємося своїми матеріальними чуттями і дослідним шляхом намагаємось з’ясувати, чи існує Бог. Але ми забуваємо, що самі наші чуття не абсолютні    —    вони здатні діяти лише за певних умов. Візьмімо наші очі: поки світить сонце, вони до певної міри помічні, але коли його немає, вони стають сліпі. Шрі Крішну, хто є відначальний Господь, Верховна Істина, порівнюють із сонцем. Без Нього все наше знання хибне або неповне. Протилежне до сонця    —    це темрява, а протилежне до Крішни    —    це майа, ілюзія. Господь Крішна випромінює світло, і тому відданий Господа бачить усе таким, як воно є. З ласки Господа чистий відданий ніколи не опиняється в темряві невігластва. Тому нам потрібно намагатися бути перед очима Господа Крішни, щоб бачити і себе, і Господа з Його різноманітними енерґіями. Коли сонця немає, ми нічого не бачимо, і так само без правдивої присутности Господа, ми нездатні побачити нічого, навіть себе самих. Без Нього все наше знання вкрите ілюзією.

Текст

катгам̇ вайам̇ на̄тга чірошіте твайі
прасанна-др̣шт̣йа̄кгіла-та̄па-ш́ошан̣ам
джівема те сундара-ха̄са-ш́обгітам
апаш́йама̄на̄ ваданам̇ манохарам
іті чодіріта̄ ва̄чах̣
праджа̄на̄м̇ бгакта-ватсалах̣
ш́р̣н̣ва̄но ’ну
ґрагам̇ др̣шт̣йа̄
вітанван пра̄віш́ат пурам

Послівний переклад

катгам—як; вайам—ми; на̄тга—о Господи; чірошіте  —   майже весь час далеко від нас; твайі—Тобою; прасанна—   задоволення; др̣шт̣йа̄ — поглядом; акгіла — всесвітній; та̄па—  страждання; ш́ошан̣ам  —  що знищує; джівема  —  зможемо жити; те  —  Твою; сундара  —  прекрасне; ха̄са  —  усмішка; ш́обгітам  —  прикрашене; апаш́йама̄на̄х̣  —  не бачачи; ваданам  —  обличчя; манохарам  —  привабливе; іті  —  так; ча  —  і; удіріта̄х̣  —  кажучи; ва̄чах̣  —  слова; праджа̄на̄м  —  жителів; бгакта-ватсалах̣  —  добрий до відданих; ш́р̣н̣ва̄нах̣  —  так чуючи; ануґрахам  —  ласку; др̣шт̣йа̄  —  поглядами; вітанван  —   роздаючи; пра̄віш́ат  —  вступив; пурам  —  у Дваракапурі.

Переклад

О володарю, якщо Ти весь час будеш десь далеко від нас, ми не зможемо бачити Твого привабливого обличчя й усміху, що знищує всі наші страждання. Як нам жити, коли Тебе нема з нами?

Вислухавши ці слова, Господь, завжди дуже ласкавий до Своїх підданих і вірних, на подяку за вітання обдарував їх Своїм трансцендентним поглядом. Так Господь вступив у Двараку.

Коментар

Привабливість Господа Крішни така велика, що той, хто вже привабився до Нього, не на силі зносити розлуку з Ним. Чому це так? Тому що між кожним з нас і Господом існує вічний зв’язок, так само як існує вічний зв’язок між сонячним промінням і сонячним диском. Сонячне проміння складається з корпускул, які випромінює сонце, і тому сонячне проміння невіддільне від сонця. Коли їх розділяють хмари, це роз’єднання вимушене і тимчасове, нав’язане; щойно хмара зникне і з’явиться сонце, сонячне проміння знову проявляє своє природне сяйво. Аналогічно й живі істоти є корпускули цілісного духу, і від Господа їх відділяє лише вимушений покров майі, ілюзорної енерґії. Ту ілюзорну енерґію, чи запону майі, слід усунути. Тоді жива істота зможе побачити Господа віч-на-віч, і всім її стражданням настане край. Кожен хоче позбутися страждань у своєму житті, але як це зробити, не знає. І ось у цьому вірші вказано засіб, а застосуємо ми його чи ні, вирішувати нам.

Текст

мадгу-бгоджа-даш́а̄рха̄рха-
кукура̄ндгака-вр̣шн̣ібгіх̣
а̄тма-тулйа-балаір
ґупта̄м̇
на̄
ґаір бгоґаватім іва

Послівний переклад

мадгу   —   Мадгу ; бгоджа   —   Бгоджа ; даш́а̄рха   —   Дашарха ; арха—Арха; кукура—Кукура; андгака—Андгака; вр̣шн̣ібгіх̣ —   нащадками Врішні ; а̄тма - тулйа   —   рівні Йому; балаіх̣—   силою; ґупта̄м—захищений; на̄ґаіх̣  —  наґами; бгоґаватім  —   столицю Наґалоки; іва  —  наче.

Переклад

Як наґи захищають Бгоґаваті, столицю Наґалоки, так Двараку захищали нащадки Врішні    —    Бгоджа, Мадгу, Дашарха, Арха, Кукура, Андгака та інші, що на силі не поступалися Крішні.

Коментар

Планета Наґалока розташована під Землею, і відомо, що сонячне проміння туди не потрапляє. Темряву на тій планеті розсіють самоцвіти на головах наґів (райських зміїв). Сказано, що для насолоди наґів там є прекрасні сади, струмки і таке інше. З даного вірша постає, що жителі тої планети надійно її захищають. А місто Двараку надійно захищали нащадки Врішні, що не поступалися на силі Господу (в тих межах, в яких Він проявляв Свою силу на Землі).

Текст

сарварту-сарва-вібгава-
пун̣йа-вр̣кша-лата̄ш́рамаіх̣
удйа̄нопавана̄ра̄маір
вр̣та-падма̄кара-ш́рійам

Послівний переклад

сарва  —  усі; р̣ту  —  пори року; сарва  —  усі; вібгава  —  щедроти; пун̣йа  —  доброчесні; вр̣кша  —  дерева; лата̄  —  рослини; а̄ш́рамаіх̣  —  з павільйонами; удйа̄на  —  садами; упавана  —   квітниками; а̄ра̄маіх̣  —  чудовими садами й парками для розваг та відпочинку; вр̣та  —  оточені; падма-а̄кара  —  місцями, де ростуть лотоси, або чудовими водоймами; ш́рійам  —  посилюючи красу.

Переклад

Дваракапурі будь-якої пори року було сповнене дарів. В місті були парки й сади з квітниками, альтанками й водоймами, в яких квітли незліченні лотоси.

Коментар

Людська цивілізація може стати досконалою, якщо буде застосовувати дари природи за призначенням. Як видно з описів щедрот Двараки, скрізь у місті можна було побачити квітники, сади й ставки з чудовими лотосами. У вірші не згадано за заводи й фабрики, які існують завдяки бойням і без яких не знайти сьогодні жодного великого міста. Але навіть сучасну цивілізовану людину вабить до природних дарів. Ті, хто обіймає посади керівників у сучасному суспільстві, будують собі житло серед красивої природи, там, де сади і водойми. Звичайні люди натомість змушені жити в переповнених містах, де немає ні парків, ані садів. Картина Двараки, як постає з цього опису, звісно, інша. З вірша дізнаємося, що всю дгаму, тобто житлові квартали, оточували сади з водоймами, в яких росли лотоси. Неважко зрозуміти, що тодішні люди залежали від дарів природи    —     плодів і квітів, а не від промислових підприємств, що вони женуть людей жити в брудних халупах міських нетрів. За поступ цивілізації свідчить не ріст кількости заводів і фабрик, за якого людина дедалі більше черствіє душею, а плекання прихованих духовних якостей людини, що дає їй можливість повернутися до Бога. Розвиток заводів і фабрик    —    то уґра- карма, злоякісна діяльність. Така діяльність руйнує піднесені почуття в кожній окремій людині й у цілому суспільстві, перетворюючи світ на в’язницю демонів.

У вірші згадано, що у Двараці росли доброчесні дерева, які своєї пори року давали квіти й плоди. Недоброчесні дерева    —    то лише непотрібні хащі, і використовувати їх можна хіба що на дрова. В сучасному світі такі дерева заведено висаджувати краями доріг. Людську енерґію слід застосовувати правильно, що саме і становить сенс життя. Для розвитку тонких тканин людського тіла потрібні плоди, квіти, гарні сади, парки й водойми з качками й лебедями, що бавилися б між лотосів, а також корови, що давали б доволі молока й масла. На противагу цьому в людях, що працюють у темницях шахт, фабрик і майстерень, розвиваються демонічні нахили. Промислові маґнати процвітають коштом робітничого класу, внаслідок чого між ними знову і знову виникають жорстокі сутички. З опису Дварака-дгами ми можемо зрозуміти, якою має бути ідеальна цивілізація.

Текст

ґопура-два̄ра-ма̄рґешу
кр̣та-каутука-торан̣а̄м
чітра-дгваджа-пата̄ка̄
ґраір
антах̣ пратіхата̄тапа̄м

Послівний переклад

ґопура   —   міська брама ; два̄ра   —   двері ; ма̄рґешу   —   на різних дорогах; кр̣та  —  влаштовані; каутука  —  для свята; торан̣а̄м  —  оздоблені арки; чітра  —  розмальовані; дгваджа  —   прапори; пата̄ка̄-аґраіх̣  —  вимпели; антах̣  —  всередину; пратіхата  —  не пропускали; а̄тапа̄м  —  сонячного світла.

Переклад

На честь приїзду Господа міська брама, двері садиб і арки вздовж доріг були святково оздоблені стрічками та ґірляндами і прикрашені банановим і манґовим листям. Прапорів, ґірлянд, барвистих емблем і транспарантів було стільки, що в їхньому затінку можна було сховатися від сонця.

Коментар

Прикраси для свят теж робили з дарів природи    —    різних плодів та квітів, листя бананових і манґових дерев. Манґові й бананові дерева, кокосові пальми нині також вважають за сприятливі. На згаданих тут прапорах традиційно малюють Ґаруду чи Ханумана, двох великих слуг Господа. Віддані подосі люблять такі зображення і, знаючи, що це подобається Господу, вони виказують Його слугам шану навіть більшу, ніж Йому Самому.

Текст

самма̄рджіта-маха̄-ма̄рґа-
ратгйа̄пан̣ака-чатвара̄м
сікта̄м̇
ґандга-джалаір упта̄м̇
пгала-пушпа̄кшата̄н̇кураіх̣

Послівний переклад

самма̄рджіта—ретельно вичищені; маха̄-ма̄рґа—тракти; ратгйа—вулиці й провулки; а̄пан̣ака—базари; чатвара̄м—   майдани ; сікта̄м  —  оприскані ; ґандга - джалаіх̣  —  духмяною водою; упта̄м  —  розсипаними; пгала  —  фруктами; пушпа  —   квітами; акшата  —  цільними; ан̇кураіх̣  —  зернами.

Переклад

Всі биті шляхи, вулиці й провулки, базари й майдани були ретельно вичищені й зрошені духмяною водою. А на вітання Господу скрізь були розсипані фрукти, квіти й нерозщеплене зерно.

Коментар

Дороги, вулиці й провулки Дваракадгами були зрошені духмяною водою, яку готували з екстракту таких квітів, як троянди і кеори. Усі вулиці, а також базар і майдани були чисто прибрані. З цього опису випливає, що Дваракадгама було порівняно велике місто з численними широкими дорогами, вулицями і майданами, а також парками та садами з водоймами, і все прикрашали чудові квіти й плоди. А на вітання Господа по всіх громадських місцях ще були розсипані квіти, фрукти й нерозщеплене зерно. Нерозщеплене зерно чи зав’язі плодів вважали за сприятливі знаки; на свята в Індії їх використовують і понині.

Текст

два̄рі два̄рі ґр̣ха̄н̣а̄м̇ ча
дадгй-акшата-пгалекшубгіх̣
алан̇кр̣та̄м̇ пӯрн̣а-кумбгаір
балібгір дгӯпа-діпакаіх̣

Послівний переклад

два̄рі два̄рі—біля дверей кожного дому; ґр̣ха̄н̣а̄м—усіх будинків; ча—і; дадгі—кисле молоко; акшата—цілі; пгала  — фрукти; ікшубгіх̣—цукровою тростиною; алан̇кр̣та̄м—прикрашені; пӯрн̣а-кумбгаіх̣  —  повні глеки з водою; балібгіх̣  —   з предметами для ритуалу поклоніння; дгӯпа  —  ароматичні куріння; діпакаіх̣  —  із світильниками й свічками.

Переклад

Біля дверей кожної садиби були виставлені всілякі сприятливі речі    —    нерозрізані фрукти, кисле молоко, цукрова тростина, повні глеки води і предмети для ритуалу поклоніння, куріння та свічки.

Коментар

Ведичний звичай вітати гостей ніколи не був сухою формальністю. Господа в Двараці вітали не тільки тим, що заздалегідь прикрасили дороги й вулиці, як зазначено вище; жителі ще робили Господеві всілякі підношення    —     куріння, лампади, квіти, солодощі, фрукти і всілякі смачні страви, які тільки могли зготувати. Все це підносили Господеві, а залишки їжі роздавали жителям міста, що зібрались з приводу події. Отже, то не мало нічого спільного з сучасними офіційними прийомами. У кожному домі були готові так само пишно зустріти Господа, і тому з усіх осель для людей виносили на дороги і вулиці їжу, що лишалася. Свято було чудове. Без роздачі їжі ніяке свято не можна вважати за довершене    —    так заведено у ведичному суспільстві.

Текст

ніш́амйа прешт̣гам а̄йа̄нтам̇
васудево маха̄-мана̄х̣
акрӯраш́ чо
ґрасенаш́ ча
ра̄маш́ ча̄дбгута-вікрамах̣
прадйумнаш́ ча̄рудешн̣аш́ ча
са̄мбо джа̄мбаваті-сутах̣
прахарша-ве
ґоччгаш́іта-
ш́айана̄сана-бгоджана̄х̣

Послівний переклад

ніш́амйа—щойно почувши; прешт̣гам—найдорожчий; а̄йа̄нтам   —   повертається додому ; васудевах̣   —   Васудева ( батько Крішни); маха̄-мана̄х̣—великодушний; акрӯрах̣—Акрура; ча—і; уґрасенах̣—Уґрасена; ча—і; ра̄мах̣—Баларама (старший брат Крішни); ча—і; адбгута—надлюдська; вікрамах̣—   звитяга; прадйумнах̣  —  Прад’юмна; ча̄рудешн̣ах̣  —  Чарудешна; ча  —  і; са̄мбах̣  —  Самба; джа̄мбаваті-сутах̣  —  син Джамбаваті; прахарша  —  надзвичайно щасливі; веґа  —  сила; уччгаш́іта    —    під впливом ; ш́айана    —    лежачи ; а̄сана    —    сидячи ; бгоджана̄х̣  —  обідаючи.

Переклад

Дізнавшись, що до Дваракадгами під’їжджає їх найулюбленіший Крішна, шляхетний Васудева, Акрура, Уґрасена, Баларама, що посідає надлюдську силу, Прад’юмна, Чарудешна й Джамбаватін син Самба відчули невимовне щастя; хтось з них відпочивав, хтось сидів, хтось обідав, але всі одразу покинули свої заняття.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Васудева. Син царя Шурасени, чоловік Девакі і батько Господа Шрі Крішни. Він брат Кунті і батько Субгадри. Субгадра була дружиною свого брата в перших Арджуни; такі шлюби й нині не рідкість у деяких частинах Індії. Васудева був призначений на посаду міністра Уґрасени і за деякий час одружився з вісьмома дочками Деваки, брата Уґрасени. Девакі    —    одна з них. Камса був його шваґер, і Васудева добровільно пішов у Камсину в’язницю, причому була домовленість, що він віддасть Камсі восьмого сина Девакі. Але Крішна повернув усе на Своє. Васудева був дядько Пандав по матері і тому брав діяльну участь в їхніх очисних обрядах. То саме він послав по жерця Каш’япу до Шаташрінґа Парвати, і той відправив усі обряди. Крішна з’явився на світ у Камсиній в’язниці, а тоді Васудева переніс Його в Ґокулу до дому Нанди Махараджі. Нанда Махараджа став названим батьком Крішни. Крішна з Баладевою покинули цей світ до того, як помер Васудева, і тому обов’язок виконати похоронний обряд над тілом Васудеви взяв на себе Арджуна, небіж Васудеви.

Акрура. Головнокомандувач армії династії Врішні і великий відданий Господа Крішни. Акрура досяг успіху у відданім служінні Господеві завдяки одній лише чинності у відданому служінні    —    просто підносячи до Крішни молитви. Він був чоловіком Сутані, дочки Ахуки. Акрура допомагав Арджуні, коли той згідно з волею Крішни викрав Субгадру. Крішна разом з Акрурою відвідали Арджуну по тому, як йому вдалося викрасти Субгадру. Після того обидва від себе дали Арджуні посаг за нею. Акрура був присутній також на весіллі Абгіман’ю, сина Субгадри, коли той одружувався з Уттарою, майбутньою матір’ю Махараджі Парікшіта. Ахука, Акрурин тесть, був з Акрурою в поганих стосунках. Однак і той, і той були Господні віддані.

Уґрасена. Один з могутніх царів роду Врішні і двоюрідний брат Махараджі Кунтібгоджі. Інше ім’я його    —    Ахука. Васудева був його міністром, а могутній Камса був його сином. Цей Камса ув’язнив свого батька Уґрасену і став царем Матгури. Милістю Господа Крішни та Його брата Баладеви Камса був вбитий, і Уґрасена знову сів на трон. Коли на Двараку напав Шалва, Уґрасена бився дуже хоробро й зумів відбити напад ворога. Уґрасена звертався до Нарададжі з запитаннями про божественність Господа Крішни. Коли рід Яду от-от мав загинути, Уґрасені доручили зробити щось із шматком заліза, який вийшов з тіла Самби. Він розрізав те залізо на шматки, стер на порох і змішав з морськими водами на узбережжі в Двараці. Далі він запровадив у Двараці і всьому царстві повну заборону на алкогольні напої. По смерті він отримав звільнення.

Баладева. Божественний син Васудеви від його дружини Рохіні. Тому Його ще називають Рохіні-нандана, улюблений син Рохіні. Опікуватися Ним та Його матір’ю доручили також Нанді Махараджі, коли Васудева за згодою з Камсою пішов у його в’язницю. Так Нанда Махараджа став названим батьком не лише Крішні, а й Баладеві. Господь Крішна і Господь Баладева, хоча й зведені брати, були нерозлучні від самого дитинства. Баладева    —    це повне проявлення Верховного Бога-Особи, і тому Він не поступається на силі та інших якостях Господу Крішні. Він    —    вішну-таттва, тобто належить до категорії Бога. Разом з Крішною Баладева був присутній на церемонії сваямвари Драупаді. Коли Арджуна за планом Шрі Крішни викрав Субгадру, Баладева дуже розгнівався на Арджуну і хотів одразу ж убити його. Але Шрі Крішна заради Свого дорогого друга впав Господу Баладеві в ноги, благаючи погамувати гнів, і Шрі Баладева заспокоївся. Також одного разу Він дуже розгнівався на Кауравів і хотів був скинути все їхнє місто в Ямуну, однак Каурави віддались Його божественним лотосовим стопам і тим Його задовольнили. Насправді Баларама був сьомий син Девакі, що народився перед Господом Крішною, але Господньою волею, щоб сховати Його від лютого Камси, Він був перенесений до лона Рохіні. Через це Його ще називають Санкаршаною, іменем повної частки Шрі Баладеви. Він так само могутній, як і Господь Крішна, і може дарувати відданим духовну силу, за що Його й називають Баладевою. У Ведах сказано також, що без ласки Баладеви Верховного Господа не пізнати. Бала    —    це не фізична, а духовна сила. Дехто з менш розумних людей тлумачить слово бала як «сила тіла». Але фізична сила не дає змоги прийти до духовного самоусвідомлення. Коли грубе тіло помирає, йде геть і фізична сила, натомість сила духовна супроводжує духовну душу в наступне тіло, і тому сила, яку дає Баладева, ніколи не зникає. Та сила є вічна, і тому Баладева    —    це первинний духовний вчитель усіх відданих.

Шрі Баладева був також шкільним товаришем Господа Крішни, коли Вони обоє навчалися в Сандіпані Муні. За Свого дитинства Він разом із Шрі Крішною вбив багатьох асур, зокрема Дгенукасуру в Талавані. Баладева не брав участи в битві на Курукшетрі і робив усе можливе, щоб тої битви не допустити. Він прихильно ставився до Дурйодгани, однак незважаючи на те від участи в битві ухилився. Він був присутній при тому, як Дурйодгана з Бгімасеною билися на булавах, і коли Бгімасена вдарив Дурйодгану в стегно, тобто нижче пояса, Баладева розгнівався і хотів одразу скарати Бгімасену за нечесний вчинок. Від гніву Господа Баладеви врятував Бгімасену Господь Крішна. Однак Баладева, відчувши до Бгімасени відразу, негайно покинув те місце, і коли Він пішов, Дурйодгана простягся на землі і помер. Баладева здійснив поховальний обряд над тілом Абгіман’ю, сина Арджуни, бо доводився Абгіман’ю дядьком по матері. Жодний з Пандав того зробити не міг, бо всі вони були пригнічені горем. Баладева покинув цей світ так: Він випустив з рота великого білого змія Шешанаґу, і той забрав Його.

Прад’юмна. Втілення Камадеви чи, за іншими джерелами, Санат-кумари. Він народився як син Бога-Особи Господа Шрі Крішни та головної цариці Крішни у Двараці Лакшмідеві, Шріматі Рукміні. Він був серед тих, хто привітав Арджуну, коли той одружився з Субгадрою. Він був одним з великих полководців, що билися з Шалвою. Під час бою він знепритомнів, і колісничий відвіз його до табору, через що Прад’юмна, чувшись дуже прикро, сильно побивався і картав колісничого. Однак він негайно знову став до бою з Шалвою і отримав над ним перемогу. Прад’юмна вислухав від Нарададжі детальну оповідь про всіх півбогів. Він    —    одне з чотирьох повних поширень Господа Шрі Крішни, а саме третє поширення. Він прохав Свого батька, Шрі Крішну, розповісти про славу брахман. Під час братовбивчої війни між нащадками Яду він загинув від руки Бгоджі, іншого царя династії Врішні. Зі смертю він повернувся до свого відначального становища.

Чарудешна. Ще один син Господа Шрі Крішни й Рукмінідеві. Він теж був на сваямварі Драупаді. Чарудешна був великий воїн, як його брати й батько. Він бився з Вівінідгакою і у двобої вбив його.

Самба. Один з великих витязів династії Яду, син Господа Шрі Крішни від Джамбаваті. Він навчався від Арджуни військового мистецтва стрільби з лука. За врядування Махараджі Юдгіштгіри він став одним із членів царської ради. Самба був присутній на Раджасуя-яґ’ї Махараджі Юдгіштгіри. Про його славетні подвиги розповідав Сат’яка перед Господом Баладевою, коли всі Врішні зібралися на Прабгаса-яґ’ю. Він був зі своїм батьком Господом Шрі Крішною також на Юдгіштгіриній ашвамедга-яґ’ї. Якось він перебрався вагітною жінкою і, прийшовши разом з братами до ріші, запитав у них жартома, хто в нього народиться. Ріші відповіли, що він народить шматок заліза, через який в родині Яду спалахне братовбивча війна. Наступного ранку Самба породив величезний шматок заліза, і те залізо віддали Уґрасені, щоб він ужив якихось заходів. Але провіщена братовбивча війна таки сталася, і Самба знайшов у ній свою смерть.

Отож, сини Господа Крішни облишили все, що робили    —     відпочивати, сидіти чи обідати    —    і, вийшовши з палаців, кинулися назустріч своєму великому батькові.

Текст

ва̄ран̣ендрам̇ пураскр̣тйа
бра̄хман̣аих̣ сасуман̇
ґалаіх̣
ш́ан̇кха-тӯрйа-ніна̄дена
брахма-
ґхошен̣а ча̄др̣та̄х̣
пратйуджджа
ґмӯ ратгаір хр̣шт̣а̄х̣
пран̣айа̄
ґата-са̄дгваса̄х̣

Послівний переклад

ва̄ран̣а-індрам—слонів на знак добра і щастя; пураскр̣тйа—    пустивши попереду ; бра̄хман̣аіх̣   —   брахманами ; са-суман̇ґалаіх̣—зі сприятливими ознаками; ш́ан̇кга—мушля; тӯрйа  —  сурма ; ніна̄дена   —   звуками ;брахма - ґгошен̣а   —   співом ведичних гімнів ;ча   —   і ; а̄др̣та̄х̣   —   уславлений ; праті   —  до;уджджаґмух̣  —  швидко рухались; ратгаіх̣  —  на колісницях; хр̣шт̣а̄х̣—радісно; пран̣айа̄ґата—з любов’ю; са̄дгваса̄х̣—з найбільшою шаною.

Переклад

Разом з брахманами, що несли квіти, вони на колісницях поспішили Господеві назустріч. Перед ними йшли слони, символ добра і щастя. Звучали мушлі й сурми, лунали ведичні гімни. Так з великою любов’ю вони вшановували Господа.

Коментар

Коли за ведичним звичаєм вітають велику особистість, створюється атмосфера пошани, просякнута любов’ю та благоговінням. Благодатна атмосфера пошани виникає завдяки описаним вище влаштуванням, де свою роль грають квіти, мушлі, куріння, слони в оздобах і гімни з ведичних писань, що їх співають брахмани. На таких вітаннях почуття і того, хто вітає, і того, кого вітають, дуже щирі.

Текст

ва̄рамукгйа̄ш́ ча ш́аташ́о
йа̄наіс тад-дарш́анотсука̄х̣
ласат-кун̣д̣ала-нірбга̄та
капола-вадана-ш́рійах̣

Послівний переклад

ва̄рамукгйа̄х̣  —  відомі куртизанки; ча  —  і; ш́аташ́ах̣  —  сотні; йа̄наіх̣   —   екіпажами ; тат - дарш́ана   —   щоб зустріти Його (Господа Шрі Крішну); утсука̄х̣  —  спраглі; ласат  —  тими, що висять; кун̣д̣ала  —  сережками; нірбга̄та  —  блискучими; капола  —  чоло; вадана  —  обличчя; ш́рійах̣  —  краса.

Переклад

Назустріч Господеві на різноманітних екіпажах вирушили і сотні славетних куртизанок; вони дуже прагнули побачити Господа. Їхні гарні обличчя прикрашали блискучі сережки, відтіняючи красиве чоло.

Коментар

Навіть до повії слід ставитися терпимо, якщо вона віддана Господа. У великих містах Індії навіть нині є багато повій, щиро відданих Господеві. Буває, що примхи долі змушують людину вдатися до роду занять, який суспільство не дуже схвалює, однак це не закриває їй шлях до відданого служіння Господу. Стати на заваді відданому служінню не може ніщо і ні за яких обставин. З цього вірша видно, що повії були навіть п’ять тисяч років тому, та ще й у Двараці, в місті, в якому жив Сам Господь Крішна. Це означає, що повії потрібні в суспільстві, бо їхня наявність допомагає підтримувати лад. Хоча уряд відкриває крамниці з алкогольними напоями, це не означає, що уряд заохочує громадян пити вино. Річ у тім, що є певний клас людей, які будуть пити хоч там що, і, як показує досвід, у великих містах сухий закон призводить до підпільної торгівлі алкогольними напоями. Так само є і чоловіки, які не вдовольняються статевими стосунками із законною дружиною, і якщо немає повій, такі негідні люди змушують ставати проститутками інших жінок. Тому для збереження чистоти в суспільстві ліпше, якщо за гроші можна знайти повій. Ліпше утримувати окремий клас проституток, аніж створювати умови, за яких розпуста охоплює ціле суспільство. Справжній розв’язок проблеми    —    це просвіщати всіх людей, щоб вони ставали відданими Господа. Це усуне всі причини розкладу суспільства.

Шрі Білваманґала Тгакура, великий ачар’я вайшнавської школи Вішнусвамі, живши домогосподарем, був дуже прив’язан̣ий до одної повії, що була відданою Господа. Якось Тгакура прийшов до дому цієї Чінтамані вночі під час сильної грози й зливи. Повію вразило, що він прийшов до неї такої жахливої ночі, перепливши бурхливу, вкриту піною річку. Чінтамані сказала Тгакурі Білваманґалі, що його любов, об’єктом якої є плоть і кістки незначної жінки, як-оце вона, знайшла б належне використання, якби застосувати її у відданому служінні Господеві    —    щоб полюбити трансцендентну красу Господа. Це перевернуло життя Тгакури. Слова повії скерували його до духовного усвідомлення. Пізніше Тгакура визнав повію за свого духовного вчителя. В деяких місцях своїх літературних праць він уславлює ім’я Чінтамані, що вказала йому правильну путь.

У «Бгаґавад-ґіті» (9.32) Господь каже: «Сину Прітги! Навіть низьконароджені чандали й ті, хто народився у сім’ях невіруючих, ба навіть повії, неодмінно досягнуть досконалости життя, якщо приймуть притулок у бездомісному відданому служінні Мені. Ні низьке народження, ні низьке ремесло не на силі стримати відданого служіння. Шлях відданого служіння відкритий для всіх, хто згоден іти ним».

Можна зрозуміти, що всі повії Двараки, які жадали побачити Господа, були Його бездомісні віддані. Якщо взяти до уваги вищезгаданий вірш із «Бгаґавад-ґіти», всі вони були на шляху до звільнення. Отже, для поліпшення стану суспільства потрібно єдино вдатися до планомірних заходів, які допоможуть перетворити громадян на відданих Господа. Тоді в них самі собою проявляться всі добрі якості жителів райських планет. Натомість невіддані добрих якостей не мають, хоч би які розвинуті вони були на матеріальний погляд. Різниця в тому, що віддані Господа прямують шляхом звільнення, а невіддані дедалі більше заплутуються у путах матерії. Критерій поступу цивілізації    —    це те, наскільки людям відома наука звільнення і наскільки вони наблизилися до нього.

Текст

нат̣а-нартака-ґандгарва̄х̣
сӯта-ма̄
ґадга-вандінах̣
ґа̄йанті чоттамаш́лока-
чаріта̄нй адбгута̄ні ча

Послівний переклад

нат̣а  —  театральні актори; нартака  —  танцюристи; ґандгарва̄х̣  —  співаки з вищих планет; сӯта  —  професійні історики; ма̄ґадга  —  професійні знавці генеалогії; вандінах̣  —  вчені оратори; ґа̄йанті  —  оспівують; ча  —  відповідно; уттамаш́лока  —  Верховного Господа; чаріта̄ні  —  діяння; адбгута̄ні  —  надлюдські; ча  —  і.

Переклад

Натхненні надлюдськими розвагами Господа, вмілі театральні актори, художники, танцюристи, співаки, історики, знавці родоводів і вчені промовці підносили Господеві свої дари відповідно до талантів, і цьому не було кінця.

Коментар

Даний вірш свідчить, що і п’ять тисяч років тому суспільство потребувало акторів, художників, танцюристів, співаків, істориків, знавців родоводів, промовців тощо. Танцюристи, співаки й театральні актори здебільшого були з громади шудр, тимчасом як вчені історики, знавці родоводів і промовці були з громади брахман. Кожна людина належала до певної касти і навчалася мистецтва у своїй родині. Головне місце в своєму мистецтві актори, танцюристи, співаки, історики, знавці родоводів і оратори віддавали не звичайним подіям, а надлюдським діянням Господа в різні часи й епохи. Їх не дуже турбувала хронологія змальовуваних подій. Пурани викладають історичні події у їхньому зв’язку з діяльністю Верховного Господа, тимчасом як самі події відбуваються в різні часи й епохи і до того ж на різних планетах. Тому хронологічного порядку в оповіданнях немає, і сучасні історики, не в змозі простежити послідовности подій, безпідставно твердять, ніби Пурани    —    то лише книги міфів.

Ще якихось сто років тому в Індії головною темою всіх театральних вистав були надлюдські діяння Верховного Господа. Дивитися ті драматичні вистави для звичайних людей була велика втіха, і групи-ятри ставили чудові спектаклі про надлюдські діяння Господа. Завдяки цьому навіть неписьменні селяни, що не мали ніякої академічної освіти, долучались до викладеної в писаннях ведичної науки. Отже, щоб просвіщати звичайний люд, конче потрібні вмілі актори, танцюристи, співці, промовці та інші. Знавці генеалогії складали повне генеалогічне дерево для будь-якої родини на замовлення. Навіть тепер у різних місцях прощі в Індії провідники складають для прибулого гостя повну генеалогічну таблицю. Нерідко до святих місць людей приваблює ще й ця дивовижна нагода отримати значущі відомості.

Текст

бхаґава̄м̇с татра бандгӯна̄м̇
паура̄н̣а̄м анувартіна̄м
йатга̄-відгі упасан̇
ґамйа
сарвеша̄м̇ ма̄нам а̄дадге

Послівний переклад

бгаґава̄н  —  Шрі Крішна, Бог-Особа; татра  —  в тому місці; бандгӯна̄м  —  друзів; паура̄н̣а̄м  —  жителів міста; анувартіна̄м  —  тих, хто прийшли привітати Його; йатга̄-відгі  —  як належить; упасан̇ґамйа  —  підходячи ближче; сарвеша̄м  —  до всіх і кожного; ма̄нам  —  честь і пошану; а̄дадге  —  віддав.

Переклад

Господь Крішна, Бог-Особа, підходив до Своїх друзів, родичів, підданих та інших людей, що прийшли зустріти й привітати Його, і кожного з них вшановував як належить.

Коментар

Верховний Господь Бог-Особа не є ані безособистісний, ані бездіяльний чи нездатний відповідати на почуття Своїх відданих. У вірші дуже важливим є слово йатга̄-відгі, що означає «як належить». Господь відповідає на почуття Своїх різних відданих і прихильників як належить. Звичайно, що всі чисті віддані належать до одної категорії, адже всі вони служать Господу і тільки Йому. Тому Він відповідає на служіння чистих відданих як належить: Він з великою увагою ставиться до всього, що пов’язане з Його чистим відданим. Є такі, що вважають Його за безособистісного    —    то Господь не дає їм жодної особистої уваги. Він вдовольняє кожного відповідно до ступеня розвитку його духовної свідомости. Різні люди, що прийшли вітати Господа, є прикладом таких взаємин з Ним.

Текст

прахва̄бгіва̄дана̄ш́леша-
кара-спарш́а-смітекшан̣аіх̣
а̄ш́ва̄сйа ча̄ш́вапа̄кебгйо
вараіш́ ча̄бгіматаір вібгух̣

Послівний переклад

прахва̄  —  схиляючи голову; абгіва̄дана  —  вітаючи словами; а̄ш́леша  —  обіймаючи; кара-спарш́а  —  потискаючи руки; сміта-ікшан̣аіх̣  —  усміхненим поглядом; а̄ш́ва̄сйа  —  заохочуючи; ча  —  і; а̄ш́вапа̄кебгйах̣  —  аж до найниціших собакоїдів; вараіх̣  —  благословеннями; ча  —  і; абгіматаіх̣  —  як вони хотіли; вібгух̣  —  Всемогутній.

Переклад

Всемогутній Господь вітав кожного: перед кимось Він схиляв голову, з кимось обмінювався вітаннями, когось обнімав, іншим потискав руки, когось скидав оком і усміхався, когось підбадьорював; Він дарував благословення навіть найницішим людям.

Коментар

Зустрічати Господа Шрі Крішну вийшли представники всіх верств населення    —    від Васудеви, Уґрасени й Ґарґамуні (батька, діда й вчителя) аж до повій та чандал, які вживають в їжу собачатину. Господь щиро привітав кожного відповідно до його рівня та становища. Всі живі істоти у своєму відначальному стані є відокремлені невід’ємні частки Господа, тож всі вічно пов’язані з Господом і ніхто не чужий Йому. Ці живі істоти, відначально чисті, поділені на різні групи відповідно до ступеня занечищення ґунами матеріальної природи, але Господь любить всі Свої невід’ємні частки однаково, не вважаючи на матеріальні розрізнення. Він сходить лише для того, щоб закликати матеріалістичних живих істот назад до Свого царства, і розумні люди не марнують нагоди, що її дає всім живим істотам Бог-Особа. Господь нікому не забороняє вступити до Свого царства, а вже піти туди чи не піти, має вирішувати сама жива істота.

Текст

свайам̇ ча ґурубгір віпраіх̣
сада̄раіх̣ стгавіраір апі
а̄ш́ірбгір йуджйама̄но ’нйаір
вандібгіш́ ча̄віш́ат пурам

Послівний переклад

свайам  —  Сам; ча  —  також; ґурубгіх̣  —  старшими родичами; віпраіх̣  —  брахманами; сада̄раіх̣  —  з їхніми дружинами; стгавіраіх̣  —  немічними; апі  —  також; а̄ш́ірбгіх̣  —  благословеннями; йуджйама̄нах̣  —  що Його вихваляли; анйаіх̣  —  іншими; вандібгіх̣   —   шанувальниками; ча   —   і; авіш́ат   —   ввійшов у; пурам  —  місто.

Переклад

Далі Господь Сам увійшов у місто в супроводі старших родичів та немічних брахман з дружинами; всі вони благословляли Господа й співали Йому хвалу. Решта жителів теж уславлювали Господа.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Брахмани ніколи не накопичували грошей на старість. Коли вони робилися старі й немічні, вони просто йшли до царського зібрання оспівувати славетні діяння царя і так забезпечували і себе, і своїх дружин усім потрібним для життя. Брахмани не були, так би мовити, підлабузниками царя    —    царі і справді були славні своїми діяннями, а від того, що гідні брахмани вихваляли царя, цар чув щире бажання і далі чинити праведно. Господь Шрі Крішна гідний найвищої хвали, тож брахмани й усі, хто підносив молитви во славу Господа, вкривали славою і себе.

Текст

ра̄джа-ма̄рґам̇ ґате кр̣шн̣е
два̄рака̄йа̄х̣ кула-стрійах̣
хармйа̄н̣й а̄рурухур віпра
тад-ікшан̣а-махотсава̄х̣

Послівний переклад

ра̄джа-ма̄рґам   —   центральними вулицями ; ґате   —   проходячи; кр̣шн̣е  —  Господа Крішни; два̄рака̄йа̄х̣  —  міста Двараки; кула-стрійах̣  —  жінки з шанованих родин; хармйа̄н̣і  —  на дахи палаців; а̄рурухух̣  —  піднялися; віпра  —  о брахмани; тат- ікшан̣а  —  щоб подивитися на Нього (Крішну); маха̄-утсава̄х̣  —  що було для них найбільшим святом.

Переклад

Коли Господь йшов центральними вулицями, всі жінки шанованих родин Двараки сходили на дахи своїх палаців, щоб подивитися на Нього. Це було для них найбільше свято.

Коментар

Побачити Господа    —    це, безсумнівно, велике свято, і жіноцтво столичного міста Двараки було певне цього. Побожні жінки в Індії йдуть за прикладом цих жінок і понині. І сьогодні храми Господа, в яких поклоняються Його трансцендентній формі, заповнюють численні жінки, а надто на свята Джгулан-ятра чи Джанмаштамі. Трансцендентна форма Господа, що її встановлено в храмі, невідмінна від Самого Господа. Таку форму Господа називають арча- віґраха, тобто втілення арча; і Господь поширює Себе за допомогою Своєї внутрішньої енерґії, щоб Його незліченні віддані, які перебувають у матеріальному світі, мали змогу віддано служити Йому. Матеріальними чуттями не збагнути духовної природи Господа, і тому Господь прибирає форми арча-віґраха, яка видається зроблена з матеріальних елементів, як-от глина, дерево, камінь, але насправді не осквернена матерією. Господь є кайвал’я (єдиний)    —    в Ньому немає нічого матеріального. Всемогутній Господь єдиний і іншого немає, а тому Він може з’являтися в будь-якій формі і водночас лишатися вільним від скверни матеріальних концепцій. Тож сучасні свята, які відзначають у храмі Господа, не відрізняються від свят у Двараці п’ять тисяч років тому, коли Господь був проявлений там. Істинні ачар’ї, що досконало знають науку поклоніння Господу, відповідно до приписів засновують Його храми, щоб допомогти звичайним людям. Однак люди менш розумні, тої науки не знаючи, хибно вважають цю велику справу за ідолопоклонство. Вони сунуть свого носа в речі, що недоступні для них. Отже, жінки чи чоловіки, що збираються на свята у храмах Господа просто щоб подивитися на Його трансцендентну форму, гідні шани в тисячу разів більшої, ніж ті, що в трансцендентну Господню форму не вірять.

З цього вірша випливає, що всі жителі Двараки мали великі палаци. Це вказує на те, що місто було дуже багате. Щоб подивитися на хід і на Самого Господа, жінки піднялися на дахи. Додержуючи пристойности, вони не пішли в натовп на вулицю. За тих часів не існувало штучної «рівности» жінок та чоловіків. Тримаючись осібно від чоловіків, жінка має змогу найвишуканіше зберігати жіночу гідність. Жінки й чоловіки не мають спілкуватись без ніяких обмежень.

Текст

нітйам̇ нрікшама̄н̣а̄на̄м̇
йад апі два̄ракаукаса̄м
на вітр̣пйанті хі др̣ш́ах̣
ш́рійо дга̄ма̄н̇
ґам ачйутам

Послівний переклад

нітйам—раз у раз, завжди; нірікшама̄н̣а̄на̄м—тих, хто дивився на Нього; йат—хоча; апі—не зважаючи на; два̄рака̄-окаса̄м  —  жителів Двараки; на  —  ніколи; вітр̣пйанті  —   задоволені; хі  —  цілком; др̣ш́ах̣  —  зір; ш́рійах̣  —  краси; дга̄ма- ан̇ґам  —  тіло, що є вмістилище; ачйутам  —  непохибний.

Переклад

Жителі Двараки звикли постійно споглядати непохибного Господа, вмістище всієї краси, однак їхні очі ніколи не могли насититись.

Коментар

Коли жінки у Двараці піднялись на дахи своїх палаців, жодній не спало на думку, що вона вже бачила прекрасне тіло непохибного Господа багато разів. Це свідчить, що споглядання Господа ніколи не пересичувало їх. Будь-що матеріальне, якщо ми бачимо його кілька разів, за законом пересичення врешті набридає. Цей закон пересичення діє в царині матеріального, але в царстві духовного йому немає місця. У вірші велику вагу має слово «непохибний», бо хоча Господь милостиво зійшов на Землю, Він лишається непохибний. Усім живим істотам властиво помилятися, адже коли вони стикаються з матеріальним світом, вони забувають свою духовну сутність, і їхнє отримане в матерії тіло за законами природи мусить народжуватися, рости, змінюватися, підтримувати своє існування, занепадати і вмирати. Тіло Господа не таке. Він приходить такий, як Він є, і Він ніколи не кориться законам ґун природи. Його тіло    —    джерело всього сущого і вмістище краси, що такої нам навіть не уявити. Тому насититися, споглядаючи трансцендентне тіло Господа, неможливо, бо воно повсякчас робиться красивішим. Трансцендентні ім’я, форма, якості, оточення тощо    —    це все вияви духовного, і тому повторення святих імен Господа ніколи не пересичує. Не пересичує і обговорення якостей Господа та всього, що оточує Його, бо вони безмежні. Він    —    джерело всього, і ніщо Його не обмежує.

Текст

ш́рійо ніва̄со йасйорах̣
па̄на-па̄трам̇ мукгам̇ др̣ш́а̄м
ба̄гаво лока-па̄ла̄на̄м̇
са̄ран̇
ґа̄н̣а̄м̇ пада̄мбуджам

Послівний переклад

ш́рійах̣   —   богині процвітання ; ніва̄сах̣   —   оселя ; йасйа   —   той, чиї; урах̣  —  груди; па̄на-па̄трам  —  чаша для пиття; мукгам  —   обличчя; др̣ш́а̄м  —  очей; ба̄хавах̣  —  руки; лока-па̄ла̄на̄м  —   півбогів-управителів; са̄ран̇ґа̄н̣а̄м  —  відданих, що обговорюють і оспівують сутність; пада-амбуджам  —  лотосові стопи.

Переклад

Груди Господа    —    обитель богині процвітання. Його обличчя, що наче місяць,    —    то чаша для очей, спраглих за прекрасним. Руки Його    —    опертя півбогів-управителів, а лотосові стопи Господа    —    притулок для чистих відданих, які завжди говорять і співають про Його Господню Милість.

Коментар

Існують різні категорії людей, які прагнуть насолоди від різних об’єктів. Є люди, які шукають ласки богині процвітання,    —    і ведичні писання повідомляють їх, що в чінтамані-дгамі*, трансцендентній обителі Господа, де всі дерева    —    то дерева бажань, а будинки зроблені з філософського каменю, Господеві завжди з великою шанобою слугують тисячі й тисячі богинь процвітання. Природне заняття Господа Ґовінди там    —    пасти корів сурабгі. Якщо нас приваблюватиме краса Господнього тіла, ми само собою отримаємо змогу бачити богинь процвітання. Імперсоналістам, що тільки й знають будувати сухі умоглядні теорії, побачити цих богинь процвітання неприступно. Митцям, чий розум полонить краса творіння, щоб здобути повне задоволення, варто було б звернути погляд на прекрасне лице Господа. Обличчя Господа є самим уособленням краси. Все, що митці йменують красою природи,    —    це Його усміх, а те, що вони звуть ніжним пташиним співом,    —    це просто відголоски Господнього шепоту.

чінта̄ман̣і-пракара-садмасу калпа-вр̣кша-
   лакша̄вр̣тешу сурабгір абгіпа̄лайантам
  лакшмі-сахасра-ш́ата-самбграма-севйама̄нам̇
  ґовіндам а̄ді-пурушам̇ там ахам̇ бгаджа̄мі

  (Б-с. 5.29)

Державну службу несуть крихітні «боги»-службовці, а на чолі різних ділянок космічного уряду стоять правителі-півбоги. Вони завжди бояться суперників, але якщо вони попрохають Господа захистити їх Своїми руками, Господь має силу оборонити їх від усіх ворогів. Якщо керівну посаду посідає вірний слуга Господа, то він є ідеальним головою виконавчої влади і здатний захищати інтереси людського загалу найліпше. Інші так звані керівники    —    це уособлення дикунства, і за такої влади люди змушені сильно страждати. Якщо урядовців захищають руки Господа, їм ніщо не загрожує. Суть усього    —    Верховний Господь, тому Його називають са̄рам, а того, хто оспівує Його чи говорить про Нього, називають са̄ран̇ґа, тобто чистий відданий. Чистих відданих завжди вабить до лотосових стіп Господа, і мед цих лотосів дає відданим трансцендентну насолоду. Вони наче бджоли, що невпинно шукають мед. Шріла Рупа Ґосвамі, великий відданий, ачар’я Ґаудія-вайшнава-сампрадаї, в одній зі своїх пісень писав про мед цих лотосів, порівнюючи себе з бджолою: «Господи Крішно, дозволь здійняти до Тебе молитву. Мій розум, наче бджола, прагне меду. Тож зласкався, дай моєму розуму-бджолі місце біля Твоїх лотосових стіп, що є джерелом усього трансцендентного меду. Я знаю, що навіть великі півбоги, як-от Брахма, попри довгі роки глибокої медитації не здатні побачити сяйво від нігтів на Твоїх лотосових стопах. Однак, о непохибний, я все одно прагну цього, бо знаю, що Ти дуже милостивий до відданих, які впокорилися Тобі. О Мадгаво, я також знаю, що в мені немає справжньої ревности до служіння Твоїм лотосовим стопам. Але могутність Твоєї Господньої Милости незбагненна, і тому Тобі під силу навіть неможливе. Проти Твоїх лотосових стіп і райський нектар    —    ніщо, і тому вони нездоланно ваблять мене до себе. О верховна вічна особо, молю, дозволь моєму розумові зосередитись на Твоїх лотосових стопах, аби я міг вічно насолоджуватись смаком трансцендентного служіння Тобі». Віддані задоволені і коли просто отримують місце біля лотосових стіп Господа; тоді вони вже не прагнуть бачити Його прекрасного обличчя чи мати захист Його сильних рук. Вони смиренні з природи, і Господь радий мати товариство таких смиренних відданих.

Текст

сіта̄тапатра-вйаджанаір упаскр̣тах̣
прасӯна-варшаір абгіваршітах̣ патгі
піш́ан̇
ґа-ва̄са̄ вана-ма̄лайа̄ бабхгу
ґгано йатга̄ркод̣упа-ча̄па-ваідйутаіх̣

Послівний переклад

сіта - а̄тапатра  —  білий парасоль  ; вйаджанаіх̣  —  віялом-чамарою; упаскр̣тах̣—що Йому слугували; прасӯна—квітами; варшаіх̣  —  потоками; абгіваршітах̣  —  так вкритий; патгі— на дорозі; піш́ан̇ґа-ва̄са̄х̣—жовте вбрання; вана-ма̄лайа̄—   квітковою ґірляндою; бабгау—так зробилося; ґганах̣—  хмара; йатга̄  —  наче; арка  —  сонце; уд̣упа  —  місяць; ча̄па  —  райдуга; ваідйутаіх̣  —  блискавкою.

Переклад

Як Господь ішов головною вулицею Двараки, над Його головою, захищаючи від сонця, тримали білий парасоль. Віяла з білих пер окреслювали в повітрі півкола, а на дорогу спадав дощ з квіткових пелюсток. Вбраний у жовті шати і прикрашений квітковими ґірляндами, Господь здавався темною хмарою, навколо якої одночасно з’явилися сонце, місяць, блискавиці та веселка.

Коментар

Сонце, місяць, райдуга і блискавка ніколи не з’являються в небі водночас. Коли на небі сонце, місячного світла не видно, а якщо на небі хмари та райдуга, в ньому не може бути блискавки. Тіло Господа такого кольору, як у сезон дощів дощова хмара, яка щойно затягла небо. У вірші Господа порівняно до хмари. Білий парасоль у Нього над головою порівняно до сонця. Рухи віяла, зробленого з хвоста яка, порівняно до місяця. Квіти, що ними осипали Господа, порівняно до зірок, а Його жовте вбрання до райдуги. Всього того не можна побачити водночас, а тому цього не можна поєднувати і в порівнянні    —    поєднати таке можна тільки коли мова йде про незбагненну енерґію Господа. Господь є всемогутній, і за Його присутности Його незбагненні енерґії роблять все неможливе можливим. Йдучи вулицями Двараки, Він був такий гарний, що порівняти Його надавалося тільки з явищами природи.

Текст

правішт̣ас ту ґр̣хам̇ пітрох̣
парішвактах̣ сва-ма̄тр̣бгіх̣
ваванде ш́іраса̄ сапта
девакі-прамукга̄ муда̄

Послівний переклад

правішт̣ах̣  —  увійшовши; ту  —  але; ґр̣хам  —  у дім; пітрох̣— батька; парішвактах̣—в обіймах; сва-ма̄тр̣бгіх̣—Своїх матерів; ваванде  —  поклонився; ш́іраса̄  —  головою; сапта—семеро; девакі—Девакі; прамукга̄—на чолі з; муда̄—  радо.

Переклад

Коли Господь увійшов у дім Свого батька, Його обійняли матері, які вийшли Йому назустріч, і Він віддав їм шану, припавши до їхніх стіп. Першою вийшла Йому назустріч Девакі [Його рідна мати].

Коментар

З вірша випливає, що Васудева, батько Господа Крішни, мав свій окремий дім і жив у ньому зі своїми вісімнадцятьма дружинами, одною з яких була Шріматі Девакі, рідна матір Господа Крішни. Однак, як буде видно з дальшого вірша, всі дружини Васудеви любили Його однаково. І Господь Крішна теж не робив різниці між рідною матір’ю й мачухами: усіх присутніх Васудевиних дружин Він вшанував однаково    —    поклонившись їм. Писання кажуть, що існує сім матерів: 1) рідна матір, 2) дружина духовного вчителя, 3) дружина брахмани, 4) дружина царя, 5) корова, 6) нянька і 7) земля. Всі вони    —    матері. З цього твердження шастр також відомо, що мачуха, тобто дружина батька, теж є матір’ю, бо батько    —    це один з духовних вчителів. Господь Крішна, Господь усесвіту, грає роль ідеального сина, щоб навчити інших, як правильно ставитися до своїх мачух.

Текст

та̄х̣ путрам ан̇кам а̄ропйа
снеха-снута-пайодгара̄х̣
харша-віхваліта̄тма̄нах̣
сішічур нетраджаір джалаіх̣

Послівний переклад

та̄х̣—усі вони; путрам—сина; ан̇кам—на коліна; а̄ропйа—   посадивши ; снеха - снута   —   з любови зволожені ; пайодгара̄х̣—  груди наповнилися; харша  —  щастям; віхваліта-а̄тма̄нах̣  —  охоплені; сішічух̣  —  вологий від; нетраджаіх̣  —  з очей; джалаіх̣  —  водою.

Переклад

Обійнявши сина Крішну, кожна матір садовила Його собі на коліна, і від чистої любови до Нього їм з грудей текло молоко. Від щастя вони не пам’ятали себе і зрошували Господа сльозами, що котилися їм з очей.

Коментар

Коли Господь Крішна був у Вріндавані, від любови до Нього навіть у корів текло з вимені молоко. Від любови до Нього в кожної живої істоти точилося з сосків молоко, а за мачух, які були Господу наче рідні матері, годі й казати.

Текст

атга̄віш́ат сва-бгаванам̇
сарва-ка̄мам ануттамам
пра̄са̄да̄ йатра патніна̄м̇
сахасра̄н̣і ча шод̣аш́а

Послівний переклад

атга—після того; авіш́ат—вступив; сва-бгаванам—у власні палаци; сарва—усі; ка̄мам—бажання; ануттамам—  найвищої досконалости; пра̄са̄да̄х̣—палаци; йатра—що там; патніна̄м  —  дружин; сахасра̄н̣і  —  тисяч; ча  —  більш як; шод̣аш́а  —  шістнадцять.

Переклад

Далі Господь вступив до Своїх палаців, що були сама вершина досконалости. У тих більш ніж шістнадцятьох тисячах палаців жили більш ніж шістнадцять тисяч Його дружин.

Коментар

Господь Крішна мав 16 108 дружин, і кожна мала власний палац з внутрішніми двориками та садками й усім потрібним. Повний опис тих палаців поданий в Десятій пісні. Всі палаци були збудовані з найкращого мармуру. Їх осявали самоцвіти й прикрашали оксамитові й шовкові завіси та килими, гарно вигаптувані й обшиті золотим мереживом. Коли ми кажемо «Бог-Особа», це вказує на того, хто посідає всю силу, всі енерґії, все багатство, всю красу, все знання і все зречення. Отож у тих палацах Господа не бракувало нічого, щоб вдовольняти будь-які Його бажання. Господь безмежний, а тому і бажання Його теж безмежні, як безмежні й можливості їх задовольняти. Цю безмежність у всьому стисло описано у вірші як сарва-ка̄мам, тобто наявність усього, чого тільки можна прагнути.

Текст

патнйах̣ патім̇ прошйа ґр̣ха̄нупа̄ґатам̇
вілокйа сан̃джа̄та-мано-махотсава̄х̣
уттастгур а̄ра̄т сахаса̄сана̄ш́айа̄т
са̄кам̇ вратаір врід̣іта-лочана̄нана̄х̣

Послівний переклад

патнйах̣  —  жінки (дружини Господа Шрі Крішни); патім— чоловіка; прошйа  —  що був далеко від домівки; ґр̣ха-анупа̄ґатам  —  тепер повернувся; вілокйа  —  побачивши; сан̃джа̄та  —  розвинувши; манах̣-маха̄-утсава̄х̣  —  святковий настрій в серці; уттастгух̣  —  підвелися; а̄ра̄т  —  з відстані; сахаса̄— одразу; а̄сана̄—з місць; а̄ш́айа̄т—із задуми; са̄кам  —  разом з; вратаіх̣  —  обітниця; врід̣іта  —  сором’язливо дивлячись; лочана  —  очі; а̄нана̄х̣  —  з таким обличчям.

Переклад

Коли цариці Шрі Крішни побачили свого чоловіка, що після довгої відсутности повернувся додому, серце їм радісно забилося. Відкинувши задуму й підхопившись з місця, вони, як наказує звичай, сором’язливо заслонили свої обличчя і тільки потай скидували на Нього очима.

Коментар

Вище зазначено, що Господь увійшов у Свої палаци, в яких жили 16 108 цариць. Це означає, що Господь одразу поширився у стільки повних поширень, скільки було цариць та палаців, і тоді водночас увійшов у всі палаци разом. Ось ще один вияв дії Його внутрішньої енерґії. Він може поширювати Свою духовну сутність у стільки форм, скільки схоче, і разом з тим Він один і іншого такого немає. Те саме стверджує шруті-мантра: Абсолют єдиний, однак, тільки забажавши, Він стає багатьма. Численні поширення Верховного Господа проявляються як Його повні й відокремлені частки. Відокремлені частки представляють Його енерґію, а в повних частках проявляється Його особистість. Тож Бог-Особа проявив Себе у 16 108 повних поширеннях і водночас увійшов у палац кожної зі Своїх цариць. Це називають вайбгавою, тобто дією трансцендентної енерґії Господа, і за те, що Він здатний діяти так, Його називають Йоґешвара. Звичайно йоґ, чи жива істота, яка володіє містичною силою, спроможний поширити своє тіло якнайбільше у десять форм, натомість Господь може поширювати Себе у багато тисяч або й безмежне число форм, як Він забажає. Невіруючим дивно чути, що Господь Крішна одружився з більш як 16 000 цариць, тому що вони вважають Господа Крішну подібним до себе і вимірюють Його могутність мірками, що відповідають їхній обмеженій силі. Однак слід зрозуміти, що Господь ніколи не перебуває на одному рівні з живими істотами, які є просто поширення Його межової енерґії. Джерело енерґії ні в якому разі не слід прирівнювати до енерґії, хоча якісної різниці між ними майже немає. Цариці    —    теж поширення Його внутрішньої енерґії, таким чином між джерелом енерґії і енерґією постійно триває обмін трансцендентною насолодою, і це відомо як Господні розваги. Тому немає чого дивуватись, дізнавшись, що Господь одружився зі стількома дружинами. Навпаки, слід визнати, що навіть якби Він одружився з шістнадцятьма мільярдами дружин, то і це не було б повним виявом Його необмежених, невичерпних енерґій. Він мав лише 16 000 дружин, і Він увійшов одночасно у всі палаци тільки для того, щоб залишити в історії людства на Землі свідчення, що Господь не рівний жодному з людей і ніяк не менший за будь-кого з людей, хоч би яка могутня була людина. Отже, немає нікого, хто був би рівний Господеві чи більший від Нього. Господь великий завжди у всьому. «Бог великий»    —    це вічна істина.

Отож щойно цариці здалека побачили свого чоловіка, якого через битву на Курукшетрі довго не було вдома, вони вмить відкинули задуму і приготувалися зустріти коханого. Згідно з релігійними настановами Яґ’явалк’ї жінка, чоловік якої далеко від дому, не повинна брати участи в жодній громадській події, прикрашати тіло, сміятися і ні за яких умов не може йти в гості до жодного зі своїх родичів. Таке існує правило для жінок, чиї чоловіки далеко від дому. Ще сказано, що дружина не повинна показуватись чоловікові нечистою. Вона повинна прикрашати себе оздобами, гарно вбиратися перед чоловіком і завжди бути у щасливому й радісному настрої. Коли Господь Крішна був відсутній, Його цариці зосереджували розум на думках про Нього    —    вони безперервно медитували на Нього. Відданий Господа не проживе й хвилі, не медитуючи на Господа, а за цариць, що всі були богині процвітання, які втілилися як цариці в розвагах Господа в Двараці, годі й казати. Вони ніколи не розлучаються з Господом    —    вони з Ним або безпосередньо поряд, або з’єднані з Ним у трансі. Ґопі Вріндавани думали про Господа весь час, навіть коли Він йшов пасти корови у ліс. Коли Господа, юного Крішни, не було в селі, ґопі, що лишалися вдома, непокоїлися, як Він ходить по жорсткій землі Своїми ніжними лотосовими стопами. Від цих думок їм заходилось серце, і часами вони навіть поринали у транс. Ось у такому стані живуть чисті супутники Господа    —    вони завжди в трансі. І цариці, коли Господа з ними не було, теж перебували у трансі. Але тепер, побачивши Його здалека, вони облишили всі свої заняття, забувши навіть за вищезгадані правила для жінок. Згідно із Шрі Вішванатгою Чакраварті Тгакурою їхня психологічна реакція цілком природна. Спочатку, повстававши з місць, вони, хоча й прагнули побачити свого чоловіка, з жіночої сором’язливости лишилися на місці. Але екстаз був сильніший за ту слабкість, і їх охопило бажання обійняти Господа. Від цієї думки вони перестали помічати навколишній світ. У цьому стані, що передує власне екстазові, вони зробилися байдужі до формальностей і соціальних умовностей, а тому на їхньому шляху до зустрічі з Господом не залишилось і одного каменя спотикання. Це рівень досконалости, що на ньому істота готова зустріти Господа душі, Шрі Крішну.

Текст

там а̄тмаджаір др̣шт̣ібгір антара̄тмана̄
дуранта-бга̄ва̄х̣ паріребгіре патім
ніруддгам апй а̄сравад амбу нетрайор
віладжджатіна̄м̇ бгр̣
ґу-варйа ваіклава̄т

Послівний переклад

там—Його (Господа); а̄тма-джаіх̣—синами; др̣шт̣ібгіх̣—   поглядом; антара-а̄тмана̄  —  у глибині серця; дуранта-бга̄ва̄х̣   —   необорний екстаз ; паріребгіре   —   обійняли ; патім   —   чоловіка; ніруддгам  —  намагалися стримати; апі  —  не зважаючи на; а̄срават  —  сльози; амбу  —  наче краплі води; нетрайох̣  —  з очей; віладжджатіна̄м  —  сором’язливих; бгр̣ґу-варйа  —  о голова всіх Бгріґу; ваіклава̄т  —  мимоволі.

Переклад

Сором’язливі цариці відчували такий необорний екстаз, що спочатку обійняли Господа в найпотаємнішому куточку свого серця, далі обійняли Його поглядом, а тоді послали обійняти Його своїх синів [а це все одно, що обійняти Його самим]. О найвидатніший з Бгріґу, вони намагалися стримати свої почуття, але сльози мимоволі котилися їм з очей.

Коментар

Цариць стримувала жіноча сором’язливість, і тому вони обійняли свого коханого чоловіка Шрі Крішну спочатку поглядом, потім забрали Його в найпотаємніші куточки свого серця, а тоді послали обійняти Його своїх синів. Але все одно дія лишалася незавершеною, і з очей їм котилися сльози, хоч як вони намагалися їх стримати. Посилаючи свого сина обійняти чоловіка, жінка непрямо сама обіймає його, бо син    —    частка материного тіла. З погляду статевого життя обійми сина не все одно, що обійми дружини, але з погляду любови такі обійми дають вдоволення. У коханні обійми поглядом мають більшу силу, тож згідно із Джівою Ґосвамі такий обмін почуттів між чоловіком і дружиною цілком природний.

Текст

йадйапй асау па̄рш́ва-ґато рахо-ґатас
татха̄пі тасйа̄н̇
ґгрі-йуґам̇ навам̇ навам
паде паде ка̄ вірамета тат-пада̄ч
чала̄пи йач чхрір на джаха̄ті кархічіт

Послівний переклад

йаді  —  хоча; апі  —  певно; асау  —  Він (Господь Шрі Крішна); па̄рш́ва-ґатах̣  —  завжди поруч; рахах̣-ґатах̣  —  залишаючись насамоті ; татга̄пі  —  однак ; тасйа  —  Його ; ан̇ґгрі-йуґам—   стопи Господа; навам навам  —  щораз новіші; паде  —  крок; паде   —   на кожному ; ка̄   —   хто ; вірамета  —  зможе відійти; тат-пада̄т  —  від Його стіп; чала̄пі  —  непосидюча; йат  —   кого; ш́ріх̣  —  богиня процвітання; на  —  ніколи; джаха̄ті  —   покидає; кархічіт  —  хоч коли.

Переклад

Хоча Господь Шрі Крішна завжди був поруч із Своїми дружинами, залишаючись з ними й насамоті, Його стопи вабили їх щоразу з новою силою. Богиня процвітання з природи непосидюча й невгамовна, але й вона була нездатна піти від стіп Господа. То хіба існує жінка, яка, прийнявши притулок Його стіп, змогла б їх покинути?

Коментар

Зумовлені істоти завжди шукають ласки богині процвітання, дарма що та за своєю природою ніколи не затримується надовго на одному місці. В матеріальному світі немає людини, що була б завжди щаслива, хоч би яка спритна вона була. Стільки існувало в різних частинах світу великих імперій, стільки жило могутніх царів, стільки було щасливих людей, але з плином часу всі пішли у небуття. Це    —    закон матеріальної природи. Однак на духовному рівні все інакше. У «Брахма-самхіті» сказано, що Господу якнайшанобливіше слугують сотні й тисячі богинь процвітання. Вони завжди мають також і змогу залишатися з Господом насамоті. Однак товариство Господа завжди сповнене такої захопливої новизни, що вони нездатні покинути Його і на хвилю, дарма що з природи непосидючі й не затримуються довго на одному місці. Духовні стосунки з Господом дають такі натхнення й силу, що той, хто знайшов у Нього притулок, вже не на силі покинути Його товариства.

Живі істоти відначально належать до жіночого начала. Чоловік, чи той, хто насолоджується,    —    це Господь, а всі проявлення Його різноманітних енерґій належать до жіночого начала. За визначенням «Бгаґавад-ґіти» живі істоти є пара пракріті, тобто вища енерґія, а матеріальні елементи    —    то апара пракріті, нижча енерґія. Обидві енерґії завжди служать для задоволення володаря, тобто того, хто насолоджується. Верховний, що насолоджується,    —    це Сам Господь,    —     сказано у «Бгаґавад-ґіті» (5.29). Тому коли енерґії безпосередньо служать Господеві, вони набувають свого відначального забарвлення, і тоді в стосунках між владцею енерґії та енерґією немає дисгармонії.

Здебільшого люди, що йдуть служити, прагнуть якоїсь посади в уряді, тобто на службі у найвищої особи, що насолоджується державою. А Господь є верховний, що насолоджується всім у всесвіті та за його межами, і тому щастя полягає в тому, щоб служити Йому. Якщо жива істота дістає можливість виконувати найвищу службу    —    служити в уряді Господа, вона вже ніколи не захоче покинути цієї служби. І тому найвищою досконалістю людського життя є шукати собі заняття у сфері найвищого служіння, служіння Господеві. Це зробить людину надзвичайно щасливою. А шукати ласки невпосидючої богині процвітання поза зв’язком з Господом    —    справа марна.

Текст

евам̇ нр̣па̄н̣а̄м̇ кшіті-бга̄ра-джанмана̄м
акшаухін̣ібгіх̣ парівр̣тта-теджаса̄м
відга̄йа ваірам̇ ш́васано йатга̄налам̇
мітхо вадгенопарато ніра̄йудгах̣

Послівний переклад

евам  —  так; нр̣па̄н̣а̄м  —  царів та правителів; кшіті-бга̄ра  —   тягар землі; джанмана̄м  —  так народжених; акшаухін̣ібгіх̣  —   озброєних військовими силами з кінноти, слонів, колісниць і піших воїнів; парівр̣тта  —  що пишались своєю власністю; теджаса̄м  —  звитяга; відга̄йа  —  створивши; ваірам  —  ворожнечу; ш́васанах̣  —  взаємодія вітру з трубчастими рослинами; йатга̄  —  точно як; аналам  —  вогонь; мітгах̣  —  один з одним; вадгена  —  вбивши їх; упаратах̣  —  звільнив; ніра̄йудгах̣  —  особисто участи в битві не бравши.

Переклад

Господь почувався вмиротворений. Він знищив царів, які, горді своєю збройною силою, кіннотою, слонами, колісницями, піхотою й таким іншим, стали для Землі надмірним тягарем. Сам Господь участи в битві не брав. Він просто посіяв ворожнечу між могутніми правителями, і вони стали самі між собою битися. Господь був наче вітер, що спричиняє тертя між стовбурами бамбука і так запалює пожежу.

Коментар

Вище вже зазначено, що живі істоти не призначені насолоджуватися речами, проявленими в творінні Бога. Істинний володар і той, хто насолоджується всім проявленим у Своєму творінні,    —    це Господь. На жаль, під впливом ілюзорної енерґії жива істота, корячись диктатові ґун природи, береться удавати того, хто насолоджується. Надимаючись з хибного відчуття «богорівности», оманена жива істота різноманітною діяльністю збільшує свою матеріальну силу й зрештою настільки переобтяжує Землю, що життя на ній робиться неможливим для людей розсудливих. Таке становище називають дгармасйа ґла̄ніх̣, тобто неправильне використання людської енерґії. Коли людську енерґію використовують чимдалі неправильніше, через лихих правителів, які просто обтяжують землю, розсудливіші живі істоти потрапляють у скрутне становище, Господь з’являється через Свою внутрішню енерґію, щоб врятувати розсудливішу частину людства й зняти зі світу тягар земних правителів. Господь не має прихильности до жодного з небажаних правителів: Своєю могутньою енерґією Він створює між ними ворожнечу, так само, як вітер, спричинивши тертя у хащах бамбука, запалює в лісі пожежу. Лісова пожежа спалахує сама собою під дією вітру, і так само ворожнеча між різними політичними групами спалахує згідно з невидимим планом Господа. Небажані правителі, пишаючись зі своєї оманної могутности і військової сили, через ідеологічні суперечки починають між собою війни і втрачають у них свою силу. Світова історія являє наочну картину того, як діє Господня воля, і так воно триватиме, аж поки живі істоти не привабляться до служіння Господеві. Це чітко пояснене у «Бгаґавад-ґіті» (7.14). Там сказано: «Ілюзорна енерґія    —    це Моя енерґія, і тому залежна жива істота не здатна подолати матеріальні ґуни. Але ті, хто приймає притулок у Мене [Бога-Особи Шрі Крішни], можуть перетнути неосяжний океан матеріальної енерґії». Це означає, що миру й процвітання не досягти ні за допомогою кармічної діяльности, ні за допомогою філософських розумувань і теорій. Єдиний шлях до того    —    впокоритися Верховному Господеві й так звільнитися від омани ілюзорної енерґії.

На жаль, люди, які занурились у руйнівну діяльність, не здатні віддати себе Богові-Особі. Вони    —    першорядні невігласи і найниціші з людей, ті, в кого вкрадено знання, хоча й набули академічної освіти. Вони мають демонічний склад розуму і через те завжди кидають виклик верховній волі Господа. Той, хто надміру матеріалістичний і дбає тільки про матеріальну силу і владу, є, поза сумнівом, першорядний невіглас, бо нічого не знає про життєву енерґію. Через невігластво у вищій духовній науці такі люди чимдуж розвивають матеріальне знання, яке гине разом з матеріальним тілом. Вони    —    найниціші з-поміж людей: адже людське життя призначене насамперед для того, щоб відновити наші втрачені стосунки з Господом, а ці люди за своєю матеріальною діяльністю цю нагоду втрачають. У них украдено знання, бо навіть тривалі роздуми не приводять їх на рівень пізнання Бога-Особи, того, хто є суммум бонум усього сущого. І всі такі люди перебувають під владою демонічного начала, через що змушені страждати, як це було з найбільшими з матеріалістів    —    Раваною, Хіран’якашіпу, Камсою та іншими.

Текст

са еша нара-локе ’смінн
аватірн̣ах̣ сва-ма̄йайа̄
реме стрі-ратна-кӯт̣астго
бга
ґава̄н пра̄кр̣то йатга̄

Послівний переклад

сах̣—Він (Верховний Бог-Особа); ешах̣—усі ті; нара-локе—   на планеті людей; асмін  —  на цій; аватірн̣ах̣  —  з’явившись; сва  —  Своєю внутрішньою; ма̄йайа̄  —  безпричинною милістю; реме  —  насолоджувався; стрі-ратна  —  жінка, яка гідна стати дружиною Господеві; кӯт̣астгах̣  —  серед; бгаґава̄н  —   Бог-Особа; пра̄кр̣тах̣  —  по-земному; йатга̄  —  немов.

Переклад

Зі Своєї безпричинної милости Верховний Бог - Особа Шрі Крішна з’явився на цій планеті зі Своєю внутрішньою енерґією. Здавалося, що, насолоджуючись з достойними Його товариства жінками, Він віддався земним заняттям.

Коментар

Господь одружився і жив домогосподарем. Це, певно, нагадує звичайне земне життя, але коли ми дізнаємось, що Він одружився з 16 108 дружинами й жив окремо в кожному палаці з кожною дружиною водночас, це напевно вже не видається звичайною земною діяльністю. Отже, Господь, живучи як домогосподар серед Своїх достойних дружин, зовсім не є земна людина, і Його стосунки з ними аж ніяк не слід вважати за земні статеві стосунки між чоловіком і жінкою. Жінки, що стали дружинами Господа, певно не є звичайні жінки, бо отримати за чоловіка Господа    —     це вінець багатьох мільйонів життів, присвячених на тапас’ї (аскези). Приходячи на різноманітні локи, тобто планети, або на цю планету людей, Господь являє Свої трансцендентні розваги, щоб привабити зумовлені душі й пробудити в них прагнення стати Його вічними слугами, друзями, батьками й коханими у трансцендентному світі, де Господь вічно приймає такі вияви служіння і відповідає на них взаємністю. Служіння, яке існує в матеріальному світі, є спотворене і, обриваючись довчасу, породжує смуток. Оманена жива істота, зумовлена матеріальною природою, через невігластво нездатна зрозуміти, що всі наші земні стосунки тимчасові й занечищені. Такі стосунки не дадуть нам вічного щастя. Але якщо ті самі взаємини встановити з Господом, то по смерті матеріального тіла ми перенесемось у трансцендентний світ і навічно з’єднаємось з Ним у тих стосунках, яких прагнемо. Тож жінки, з якими жив Господь, не належать до земного світу    —    вони вічно пов’язані з Господом трансцендентними подружніми стосунками, і цього становища вони досягли досконалим відданим служінням. У цьому їхнє достоїнство. Господь є парам брахма, тобто Верховний Бог- Особа. Зумовлені душі шукають вічного щастя скрізь    —    не лише на Землі, але й на інших планетах всесвіту, бо за своєю відначальною природою духовна іскра яка вона є на силі подорожувати будь-де в Божому творінні. Однак, зумовлена матеріальними ґунами, вона намагається подорожувати космосом в космічних кораблях, і їй не вдається досягти мети. Вона    —    в’язень, закований у кайдани закону тяжіння. Є інші методи, які дають змогу піти куди завгодно; але хоч куди істота піде, навіть якщо досягне найвищої планети, вона не здобуде там безмежного щастя, якого шукає життя в життя. Той, хто прийшов до тями, шукає щастя Брахмана, знаючи напевно, що безконечного щастя, якого душа прагне, в матеріальному світі не знайти. А що так, то Верховна Істота, Парабрахман, вже напевно щастя в матеріальному світі не шукає. Того, що Йому дає щастя, у матеріальному світі не знайти. Він не є безособистісний. Він    —    повелитель і Верховна Істота серед незліченних живих істот, а тому безособистісний Він бути не може. Він достоту такий, як ми, і в Ньому є в усій повноті всі схильності індивідуальної істоти. Він одружується, як і ми, проте Його шлюб не земний і не має нічого спільного з тим, що ми знаємо в зумовленому житті. Отож хоча Його дружини видаються земними жінками, насправді вони трансцендентні звільнені душі, досконалі проявлення внутрішньої енерґії Крішни.

Текст

удда̄ма-бга̄ва-піш́уна̄мала-валґу-ха̄са-
врід̣а̄валока-ніхато мадано ’пі йа̄са̄м
саммухйа ча̄пам аджаха̄т прамадоттама̄с та̄
йасйендрійам̇ віматгітум̇ кухакаір на ш́екух̣

Послівний переклад

удда̄ма—дуже стриманий; бга̄ва—вираз; піш́уна—збудливі; амала—бездоганні; валґу-ха̄са—чарівні усмішки; врід̣а—  кутиком ока; авалока  —  позираючи; ніхатах̣  —  підкорити; маданах̣  —  Купідон (чи амадана  —  Шіва, що посідає велике терпіння); апі  —  також; йа̄са̄м  —  того; саммухйа  —  переможений; ча̄пам   —   лук ; аджаха̄т   —   відкинути ; прамада   —  жінка, що зводить з розуму; уттама̄х̣  —  найвищою мірою; та̄  —  усі; йасйа  —  чиї; індрійам  —  чуття; віматгітум  —  збурити; кухакаіх̣  —  чарами; на  —  ніколи; ш́екух̣  —  були на силі.

Переклад

Прекрасні усмішки цариць і погляди, що вони кидали крадькома, були чисті й збудливі і могли підкорити самого Купідона, примусивши його в розпачі відкинути свій лук; вони змогли б причарувати навіть стійкого Шіву. Проте ніякі їхні чари, ані їхня привабливість були не на силі збудити чуття Господа.

Коментар

На шляху звільнення, тобто на шляху повернення до Бога, спілкуватися з жінками завжди заборонялося. І вся система санатана-дгарми, тобто варнашрама- дгарми, спілкування з жінками забороняє або обмежує. Як тоді визнати за Верховного Бога-Особу того, хто зв’язаний більш як із шістнадцятьма тисячами дружин? Таке доречне запитання може поставити допитлива людина, яка жадає справді пізнати трансцендентну природу Верховного Господа. І щоб відповісти на це запитання, мудреці Наймішаран’ї в цьому й дальшому віршах з’ясовують трансцендентні якості Господа. Цей вірш розповідає, що чуттів Господа була безсила збудити привабливість жінок, які могли б підкорити самого Купідона чи й Господа Шіву    —    найстійкішого зі стійких. Діло Купідона    —    збуджувати земну хіть. Цілий світ приводять у рух стріли Купідона. Все у матеріальному всесвіті обертається навколо потягу між жінкою й чоловіком. Чоловік шукає собі жінку до вподоби, щоб спаруватись з нею, а жінка шукає підхожого чоловіка, що був би їй доброю парою. Саме це є спонукою всієї матеріальної діяльности. І щойно чоловік і жінка з’єднуються, статеві стосунки туго затягують вузол матеріального рабства живої істоти. Внаслідку прив’язаність чоловіка й жінки до затишного дому, батьківщини, нащадків, свого тіла, суспільства, дружби й накопичення багатства створює поле ілюзорної діяльности, і так проявляється хибна, однак неослабна прив’язаність до тимчасового матеріального існування, що сповнене страждань. Тому тим, хто прямує шляхом звільнення і прагне повернутися додому, назад до Бога, всі писання радять насамперед звільнитися від прив’язаности до таких матеріальних атрибутів. Можливо це тільки якщо спілкуватися з відданими Господа, махатмами. Купідон вражає своїми стрілами живу істоту, щоб вона втратила голову за протилежною статтю, незважаючи на те, вродлива насправді її пара чи ні. Купідон не облишає своїх підступів ніде і ніколи, він діє навіть у спільнотах, представники яких подібні до звірів і цивілізованій людині видаються потворними. Влада Купідона поширюється навіть на найпотворніші форми, а вже на тих, що вирізняються досконалою вродою, і поготів. Господа Шіву вважають за найстійкішого, але і в Нього влучила Купідонова стріла: він втратив розум за Мохіні, втіленням Господа, і визнав себе переможеним. Однак Купідон і сам підпав під чари величного й бентежного поводження богинь процвітання й у розпачі відкинув свій лук із стрілами. Така була краса й привабливість цариць Господа Крішни. Проте й вони не могли збудити трансцендентних чуттів Господа. Річ у тім, що Господь    —    досконалий у всьому атмарама, тобто повністю самодостатній. Щоб бути задоволеному, Він не потребує ніякої сторонньої допомоги. Отже, цариці не могли задовольнити Господа своєю жіночою привабливістю    —    але вони задовольняли Його щирою любов’ю й служінням. Лише бездомісним трансцендентним любовним служінням вони могли вдовольнити Господа, і Він був радий на відповідь поводитися з ними як із дружинами. Тож Господь, задоволений єдино їхнім бездомісним служінням, відповідав на нього як відданий чоловік. Інакше ставати чоловіком стількох дружин Йому було б ні до чого. Він чоловік кожної істоти, але відповідає тільки на почуття тих, хто сприймає Його відповідно. Така бездомісна любов до Господа не має нічого спільного з земною хтивістю    —    вона абсолютна. І стриманість, що її суто по-жіночому проявляли цариці, також була трансцендентна, бо їхні почуття були виявом трансцендентного екстазу. В попередньому вірші пояснено, що Господь виглядав наче земний чоловік, але насправді стосунки Його з дружинами були трансцендентні, чисті, і ґуни матеріальної природи їх не занечищували.

Текст

там айам̇ манйате локо
хй асан̇
ґам апі сан̇ґінам
а̄тмаупамйена мануджам̇
вйа̄пр̣н̣ва̄нам̇ йато ’будгах̣

Послівний переклад

там  —  Господа Крішну; айам  —  усі ті (звичайні люди); манйате—блукають думками; локах̣—зумовлені душі; хі  —  певно; асан̇ґам  —  неприв’язаний; апі  —  не зважаючи; сан̇ґінам  —   перебуває під впливом; а̄тма  —  з собою; аупамйена  —  порівнюючи; мануджам  —  звичайна людина; вйа̄пр̣н̣ва̄нам  —  залучена; йатах̣  —  тому що; абудгах̣  —  що не мають розуму через невігластво.

Переклад

Матеріалісти, звичайні зумовлені душі, гадають, що Господь    —    один з них. Через невігластво вони думають, що Господь влягає впливові матерії, тимчасом як Він від неї відчужений.

Коментар

Тут дуже вагомим є слово абудгах̣. Лише через невігластво нерозумні світські сперечальники, не розуміючи Верховного Господа, широко пропаґують свої безглузді вигадки щодо Нього серед невинних людей. Верховний Господь Шрі Крішна    —    це відначальний і первинний Бог-Особа, і коли Він Сам був присутній перед очима всіх людей, Він повністю проявив Свою довершену божественну могутність у всіх сферах діяльности. У поясненні до першого вірша «Шрімад-Бгаґаватам» ми вже казали, що Він цілком незалежний і може діяти як хоче, і водночас всі Його дії повні блаженства, знання й вічности. Тільки нетямущі обивателі не можуть зрозуміти Його становища, не маючи уявлення про Його вічну форму знання й блаженства, що про неї кажуть «Бгаґавад-ґіта» та Упанішади. Його різноманітні енерґії діють за досконалим накреслом природного плину подій, а Він, роблячи все за посередництвом Своїх різноманітних енерґій, завжди лишається верховною незалежною істотою. Коли Він зі Своєї безпричинної милости до найрізноманітніших живих істот сходить у матеріальний світ, Він робить це Своєю внутрішньою енерґією. На Нього не впливають жодні умови і стани матеріальних ґун природи, і сходить Він такий, який є відначально. Умоглядні філософи, не розуміючи, що Він є Верховна Особа, хибно вважають за найвищу сутність Його безособистісний аспект    —    незбагненний Брахман. В основі такого усвідомлення теж лежить їхня зумовленість: вони не можуть вийти за межі своїх особистих можливостей. Іншими словами, тільки недалекі люди, зводячи Господа до свого рівня, вважають Його за таку ж обмежену особу, як і вони. Таких людей не вийде переконати, що на Бога-Особу ніколи не впливають ґуни матеріальної природи. Вони не розуміють, що сонця ніколи не зачепить ніяка зараза. Умоглядні філософи підходять до всього тільки з погляду знання, набутого власним досвідом. Тому коли вони бачать, що Господь діє наче звичайний чоловік, зв’язаний узами шлюбу, вони вважають Його таким самим, як вони, лишаючи поза увагою, що Господь одружується одразу з шістнадцятьма тисячами або й більше дружин. Через убогість своїх знань вони бачать тільки один бік медалі, нехтуючи другим. Іншими словами, лише через невігластво вони весь час вважають Господа Крішну за подібного до себе і на підставі того роблять свої, за свідченням «Шрімад- Бгаґаватам», безглузді й неправдиві умовиснови.

Текст

етад іш́анам іш́асйа
пракр̣ті-стго ’пі тад-
ґун̣аіх̣
на йуджйате сада̄тма-стгаір
йатга̄ буддгіс тад-а̄ш́райа̄

Послівний переклад

етат—це; іш́анам—божественність; іш́асйа—Бога-Особи; пракр̣ті - стгах̣   —   стикаючись із матеріальною природою ; апі  —  не зважаючи на; тат-ґун̣аіх̣  —  якостями; на  —  ніколи; йуджйате  —  не зазнає впливу; сада̄ а̄тма-стгаіх̣  —  тих, хто втверджений у вічності; йатга̄  —  як є; буддгіх̣  —  інтелект; тат  —  у Господа; а̄ш́райа̄  —  ті, хто прийняв притулок.

Переклад

Бог-Особа не зазнає впливу якостей матеріальної природи, навіть стикаючись із ними    —    така Його божественна сутність. Так само не впливають матеріальні якості й на відданих, які прийняли притулок в Господа.

Коментар

Веди і ведична література (шруті й смріті) стверджують, що в Божественній Істоті немає нічого матеріального. Він абсолютно трансцендентний (нірґуна), Він    —     верховна особа, що знає усе. Харі, тобто Бог-Особа,    —    це верховна трансцендентна особа, що перебуває поза сферою матеріальної прив’язаности. Цієї думки тримається навіть Ачар’я Шанкара. Можна заперечити, що Його стосунки з богинею процвітання, можливо, й трансцендентні, але як бути з Його спорідненістю з Яду, родиною, в якій Він народився, або у випадку знищення невірних, Джарасандги приміром, чи інших асурів, адже Він робив це, безпосередньо дотикаючись ґун природи? Відповідь у тому, що божественна природа Бога-Особи ніколи й ні за яких умов не дотикається якостей матеріальної природи. Поістині Він є відначальне джерело всього сущого, і з цього погляду Він пов’язаний з цими якостями, однак Сам Він перебуває понад їхнім впливом. Тому Його знають як Йоґешвару, владику містичної сили, чи, іншими словами, всемогутнього. Впливу матеріальних якостей не зазнають навіть Його вчені віддані. Шість великих Ґосвамі Вріндавани вийшли з дуже багатих і аристократичних родин, але обрали жити у Вріндавані і, як здавалося, жили в злиднях, але насправді вони, мавши духовні скарби, були найбагатші за всіх. Таких маха-бгаґават, тобто відданих найвищого рівня, хоча вони й діють серед людей, не осквернюють ні слава, ні огуда, ні голод, ні ситість, ні сон, ні неспання, що всі постають із взаємодії трьох ґун матеріальної природи. Дехто з них може також провадити земні справи, але ця діяльність на них не впливає. Поки людина не виробила такого нейтрального ставлення до життя, не можна вважати, що вона перебуває на трансцендентному рівні. Божественна Особа та Його супутники перебувають на одному трансцендентному рівні, і їхню велич завжди освячує дія йоґамайі, внутрішньої енерґії Господа. Віддані Господа трансцендентні завжди, навіть коли їм трапляється оступитися. Господь проголошує у «Бгаґавад-ґіті» (9.30), що навіть якщо Його бездомісний відданий через своє колишнє матеріальне занечищення падає, його все одно слід вважати за цілковито трансцендентного, бо він повністю заглиблений у віддане служіння Господеві. Господь завжди захищає відданого, бо той виконує віддане служіння Йому, і його падіння,    —    каже Господь,    —    слід сприймати як явище випадкове й тимчасове. Все погане швидко покине відданого.

Текст

там̇ меніре ’бала̄ мӯд̣га̄х̣
страін̣ам̇ ча̄нувратам̇ рахах̣
апрама̄н̣а-відо бгартур
іш́варам̇ матайо йатга̄

Послівний переклад

там  —  Господа Шрі Крішну; меніре  —  вважали за певне; абала̄х̣—тендітні; мӯд̣га̄х̣—через простоту; страін̣ам—той, хто кориться своїй дружині; ча  —  також; анувратам  —  послідовник; рахах̣  —  усамітнене місце; апрама̄н̣а-відах̣  —  що не знають усієї величі; бгартух̣—свого чоловіка; іш́варам—верховний владика; матайах̣—твердження; йатга̄—як таке.

Переклад

Ці простодушні й тендітні жінки справді вважали, що Господь Шрі Крішна, їхній коханий чоловік, завжди шукає їхнього товариства і у всьому кориться їм. Вони навіть не уявляли собі усієї величі свого чоловіка, так само як атеїсти не розуміють, що Він є верховний владика.

Коментар

Навіть трансцендентні дружини Господа Шрі Крішни не знали неосяжної величі Господа у всій її повноті. Це незнання не має нічого спільного з мирським невіглаством, бо його причиною є дія внутрішньої енерґії Господа у взаємообміні почуттями між Ним та Його вічними супутниками. Між Господом та відданим існує п’ять типів трансцендентних взаємин: Господь може відповідати на почуття відданого як володар, пан, друг, син чи коханий. І в кожній з цих ігор Він діє цілковито через йоґамайу, тобто внутрішню енерґію. Він поводиться з пастушками чи й з такими друзями, як Арджуна, достоту як друг і рівня. З Яшодаматою Господь Крішна поводиться як син, з пастушками він проводить час як коханий, а з царицями Двараки як їхній чоловік. Всі такі віддані ніколи не думають за Господа як за Всевишнього    —    вони вважають Його просто другом, улюбленим сином чи коханим або чоловіком, якого вони люблять без пам’яті. Такі стосунки пов’язують Господа та Його трансцендентних відданих, що є Його супутниками в духовному світі, в якому безліч планет Вайкунтг. Господь завжди сходить разом зі Своїм оточенням, являючи повну картину трансцендентного світу. В тому світі панує чиста любов і відданість Господеві, вільна від найменшої тіні бажання панувати над Його творінням. Всі такі віддані Господа    —    звільнені душі, досконалі представники межової чи внутрішньої енерґії, і вони цілковито вільні від впливу зовнішньої енерґії. Забути за безмірну славу Господа Його дружин змусила саме внутрішня енерґія Господа Крішни, і це зроблено на те, щоб їхнім взаєминам з Крішною ніщо не перешкоджало. Дружини Крішни були переконані, що Господь    —    їхній покірний чоловік і завжди прагне побути з ними наодинці. Іншими словами, навіть особисті супутники Господа не знають Його у всій повноті    —    то що тоді можуть знати про велич Господа автори наукових статей та умоглядні філософи? Умоглядні філософи виступають з усілякими теоріями про те, як Він стає причиною творіння, елементами творіння чи матеріальною і дійовою причинами творення тощо. Але це знання про Господа часткове. Насправді всі ці теоретики такі самі невігласи, як і звичайні люди. Пізнати Господа можна Його милістю і тільки так. А що стосунки між Господом та Його дружинами засновані на чистій трансцендентній любові й відданості, всі Його дружини перебувають на трансцендентному рівні і вільні від матеріального занечищення.

Так закінчуються пояснення Бгактіведанти до одинадцятої глави Першої пісні «Шрімад-Бгаґаватам», назва якої «Господь Крішна вступає у Двараку».