Skip to main content

Бґ. 9.20

Текст

траі-відйа̄ ма̄м̇ сома-па̄х̣ пӯта-па̄па̄
йаджн̃аір ішт̣ва̄ свар-ґатім̇ пра̄ртгайанте
те пун̣йам а̄са̄дйа сурендра-локам
аш́нанті дівйа̄н діві дева-бгоґа̄н

Послівний переклад

траі-відйа̄х̣—знавці трьох Вед; ма̄м —Мені; сома-па̄х̣—ті, хто п’є сік соми; пӯта—очищені; па̄па̄х̣—від гріхів; йаджн̃аіх̣—приносячи жертву; ішт̣ва̄—поклоняючись; свах̣-ґатім—переправу на небеса; пра̄ртгайанте—моляться про; те—вони; пун̣йам—доброчесного; а̄са̄дйа—досягаючи; сура-індра—Індри; локам—світа; аш́нанті—насолоджуються; дівйа̄н—небесними; діві—в небесах; дева-бгоґа̄н—насолодами богів.

Переклад

Ті, що вивчають Веди і п’ють сік соми, прагнучи райських планет, посередньо поклоняються Мені. Очистившись від гріховних наслідків, вони народжуються на благочестивій райській планеті Індри, де насолоджуються божественними розвагами.

Коментар

Слово траі-відйа̄х̣ стосується трьох Вед: Са̄ма, Йаджур і Р̣ґ. Бра̄хман̣у, який вивчив ці три Веди, називають трі-ведı̄. Людей, які присвятили себе знанням, що добуте з трьох Вед, дуже поважають у суспільстві. Але, на жаль, є багато великих знавців Вед, яким не відомий остаточний сенс їхнього вивчення. Тому тут Кр̣шн̣а повідомляє, що Він — кінцева мета для трі-ведı̄. Справжній трі-ведı̄ знаходить притулок біля лотосних стіп Кр̣шн̣и і присвячує себе чистому відданому служінню на вдоволення Господа. Віддане служіння починається з оспівування Харе Кр̣шн̣а маха̄-мантри, а також із спроб по-справжньому зрозуміти Кр̣шн̣у. На жаль, тих, що просто формально вивчають Веди, більше цікавлять жертвопринесення різним напівбогам, таким, як Індра і Чандра. Завдяки цим своїм прагненням, шанувальники різних напівбогів неодмінно очищуються від забруднення, яке спричиняють нижчі якості природи й відтак піднімаються на вищі планетні системи: або небесні планети: на Махарлоку, Джанолоку, Таполоку тощо. Піднімаючись на такі планетні системи, людина зазнає незмірно вищих почуттєвих насолод, ніж на цій планеті.