Skip to main content

Бґ. 17.26-27

Текст

сад-бга̄ве са̄дгу-бга̄ве ча
сад ітй етат прайуджйате
праш́асте карман̣і татга̄
сач-чгабдах̣ па̄ртга йуджйате
йаджн̃е тапасі да̄не ча
стгітіх̣ сад іті чочйате
карма чаіва тад-артгı̄йам̇
сад ітй ева̄бгідгı̄йате

Послівний переклад

сат-бга̄ве—стосовно природи Всевишнього; са̄дгу-бга̄ве—стосовно природи відданого; ча—також; сат—слово сат; іті—таким чином; етат—це; прайуджйате—використовують; праш́асте—в істинній; карман̣і—діяльності; татга̄—також; сат-ш́абдах̣—звук сат; па̄ртга—син Пр̣тги; йуджйате—використовують; йаджн̃е— жертвопринесенні; тапасі—у покуті; да̄не—в милостині; ча—також; стгітіх̣—становище; сат—Всевишній; іті—таким чином; ча—і; учйате—сказано; карма—робота; ча—також; ева—неодмінно; тат— для цього; артгı̄йам—призначене; сат—Всевишній; іті—таким чином; ева—неодмінно; абгідгı̄йате—позначають.

Переклад

Абсолютна Істина є метою жертвопринесення, яке здійснюють через віддане служіння, і визначають Її словом «сат». Того, хто здійснює таке жертвопринесення, також називають «сат». У всіх різновидах діяльності, яка пов’язана з жертвопринесеннями, аскетизмом і благодійністю, яка правдиво відтворює абсолютну природу й яку виконують заради вдоволення Верховної Особи, о сину Пр̣тги, також застосовують слово «сат».

Коментар

Слова праш́асте карман̣і, або «визначені обов’язки», вказують на те, що існує різноманітна діяльність, яку приписує ведична література, й така діяльність, якої слід дотримуватись від зачаття й аж до самої смерті, складає процес очищення. Живі істоти очищують себе задля того, щоб досягнути остаточного звільнення. Виконуючи таку діяльність, треба проказувати ом̇ тат сат. Слова сад-бга̄ве і са̄дгу-бга̄ве вказують на трансцендентний стан. Діяльність в свідомості Кр̣шн̣и називають саттвою, а того, хто правильно розуміє таку діяльність в свідомості Кр̣шн̣и, називають са̄дгу. В Ш́рı̄мад-Бга̄ґаватам (3.25.25) сказано, що трансцендентні питання прояснюються в спілкуванні з відданими (сата̄м̇ прасан̇ґа̄т). Без такого сприятливого спілкування неможливо досягти трансцендентального знання. Слова ом̇ тат сат промовляють також, коли духовний вчитель здійснює обряд посвячення або дає учневі священний шнур. Таким же чином всі йаджн̃и націлені на Всевишнього, ом̇ тат сат. Далі, слово тад-артгı̄йам також означає служіння всьому, що представляє Всевишнього, включно із таким служінням, як приготування їжі й допомога в Господньому храмі, або всяка інша робота, що поширює славу Господа. Отже, ці вищі слова ом̇ тат сат використовують де тільки можливо, щоб вдосконалити всю діяльність й усьому надати довершеності.