Skip to main content

ГЛАВА СІМНАДЦЯТА

Різновиди віри

Текст

арджуна ува̄ча
йе ш́а̄стра-відгім утср̣джйа
йаджанте ш́раддгайа̄нвіта̄х̣
теша̄м̇ нішт̣га̄ ту ка̄ кр̣шн̣а
саттвам а̄хо раджас тамах̣

Послівний переклад

арджунах̣ ува̄ча—Арджуна сказав; йе—ті, хто; ш́а̄стра-відгім— приписів писань; утср̣джйа—відмовляючись; йаджанте—поклоняються; ш́раддгйа̄—цілковитою вірою; анвіта̄х̣—той, хто володіє; теша̄м—їх; нішт̣га̄—віра; ту—але; ка̄—яка; кр̣шн̣а—о Кр̣шн̣о; саттвам—у благості; а̄хо—або ж; раджах̣—у пристрасті; тамах̣—у невігластві.

Переклад

Арджуна запитав: О Кр̣шн̣о, яким є становище тих, хто не дотримується принципів ш́а̄стр, а поклоняється згідно з власними уподобаннями? Перебувають вони в благочесті, пристрасті, чи в невігластві?

Коментар

У тридцять дев’ятому вірші четвертої глави сказано, що людина, яка схильна до якогось окремого способу поклоніння, поступово підіймається до рівня знання і досягає найвищого ступеня миру й процвітання. З шістнадцятої глави можна довідатись, що той, хто не дотримується засад, викладених у ш́а̄страх, є асура, демон, того ж, хто чесно дотримується їх, називають девою, напівбогом. Але якщо людина вірить і дотримується якихось правил, що не згадані в ш́а̄страх, то яким є її становище? Незабаром Кр̣шн̣а розвіє цей сумнів Арджуни. Люди поклоняються, створивши певну подобу Бога, обравши на цю роль якусь особу і зосередивши на ній усю свою віру, але в якій же ґун̣і відбувається таке поклоніння — в благочесті, пристрасті або невігластві? Чи досягають такі люди досконалого знання? Чи можуть вони отримати істинне знання і піднестись до вищого ступеня досконалості? Чи досягають успіху в своїх зусиллях ті, що не дотримуються правил й настанов священних ш́а̄стр, але вірять у щось і поклоняються різним богам, напівбогам та людям? Про все це Арджуна запитує у Кр̣шн̣и.

Текст

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча
трі-відга̄ бгаваті ш́раддга̄
дехіна̄м̇ са̄ свабга̄ва-джа̄
са̄ттвікı̄ ра̄джасı̄ чаіва
та̄масı̄ четі та̄м̇ ш́р̣н̣у

Послівний переклад

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча—Верховний Бог-Особа сказав; трі-відга̄—трояка; бгаваті—стає; ш́раддга̄—віра; дехіна̄м—втіленого; са̄—яка; сва-бга̄ва-джа̄—згідно з його ґун̣ою матеріальної природи; са̄ттвікı̄—в ґун̣і благочестя; ра̄джасı̄—в ґун̣і пристрасті; ча—також; ева—звичайно; та̄масı̄—в ґун̣і невігластва; ча—і; іті—таким чином; та̄м—про неї; ш́р̣н̣у—почуй від Мене.

Переклад

Верховний Бог-Особа сказав: Відповідно до того, які ґун̣и природи переважно впливають на втілену душу, її віра може бути трьох типів — в благочесті, в пристрасті або в невігластві. Слухай же тепер про це.

Коментар

Ті, що знають правила і приписи священних ш́а̄стр, але внаслідок лінощів та гультяйства перестають їх дотримуватись, перебувають під впливом ґун̣ матеріальної природи. Згідно з їхньою минулою діяльністю, яку вони здійснювали в ґун̣ах благочестя, пристрасті або невігластва, вони отримують відповідні якості. Внаслідок контакту живої істоти з матерією, її зв’язок з різними ґун̣ами матеріальної природи триває з прадавніх часів. Розум істоти набуває певних рис відповідно до зв’язку з тими чи іншими ґун̣ами. Але природні якості людини можуть змінитись, якщо вона спілкуватиметься з істинним духовним учителем й житиме згідно з його настановами та приписами ш́а̄стр. Поступово вона зможе покращити своє становище й піднятись від невігластва або від пристрасті до ґун̣и благочестя. Отже, сліпа віра в певній ґун̣і не може сприяти досягненню досконалості. Використовуючи інтелект й підтримуючи зв’язок з істинним духовним учителем, людина повинна уважно вдивлятись в оточуючий світ. Таким чином вона зуміє поліпшити своє становище і перейти під вплив вищої ґун̣и природи.

Текст

саттва̄нурӯпа̄ сарвасйа
ш́раддга̄ бгаваті бга̄рата
ш́раддга̄-майо ’йам̇ пурушо
йо йач-чграддгах̣ са ева сах̣

Послівний переклад

саттва-анурӯпа̄—згідно з існуванням; сарвасйа—кожного; ш́раддга̄—віра; бгаваті—стає; бга̄рата—син Бгарати; ш́раддга̄—віри; майах̣—сповнений; айам—цей; пурушах̣—жива істота; йах̣—який; йат—котра; ш́раддгах̣—віра; сах̣—той; ева—неодмінно; сах̣—він.

Переклад

О сину Бгарати, згідно з впливом на неї різних ґун̣ природи, людина розвиває певний тип віри. Таким чином, приналежність людини до тої чи іншої релігії залежить від ґун̣, які переважають у ній.

Коментар

Кожен, ким би він не був, має ту чи іншу віру. Але в залежності від його природи, ця віра може належати до ґун̣и благочестя, пристрасті або невігластва. Таким чином, згідно зі своєю вірою він спілкується з певними людьми. Істина полягає в тому, що кожна жива істота, як про те сказано в п’ятнадцятій главі, зі свого походження є невід’ємною часткою Верховного Господа. Тому жива істота первинно є трансцендентною стосовно всіх ґун̣ матеріальної природи. Але коли вона забуває про свої стосунки з Верховним Богом-Особою й входить у контакт з матеріальною природою, в обумовлене життя, вона сама зумовлює своє становище, вступаючи в зв’язок з різними сторонами матеріальної природи. Внаслідок цього її життя стає неприродним і вона розвиває штучну віру, яка має матеріальний характер. Хоча людина може перебувати під впливом певного враження або уявлення про життя, все ж таки первинно вона є нірґун̣а, трансцендентна. Тому людині слід очиститись від матеріальної скверни, щоб відновити свої взаємостосунки з Верховним Господом. Але єдиний шлях повернення, яким можна йти без страху, — це свідомість Кр̣шн̣и. Якщо людина перебуває в свідомості Кр̣шн̣и, тоді цей шлях ґарантує досягнення досконалого ступеня. Якщо ж людина не обере цей шлях самореалізації, вона, безумовно, залишатиметься під впливом ґун̣ матеріальної природи.

Слово ш́раддга̄, або «віра», дуже суттєве в цьому вірші. Віра первинно походить з ґун̣и благочестя. Людина може вірити в напівбога, або в якогось зліпленого нею бога, або в ще щось, вигадане нею. Вважають, що тверда віра породжується з діяльності в ґун̣і благочестя. Але за матеріально обумовленого стану жодна діяльність не може бути цілком чистою. Вона не може повністю перебувати в чистій благості, в ній завжди присутні домішки інших ґун̣. Чисте благочестя трансцендентне, і, перебуваючи в стані чистої благості, можна збагнути істинну природу Верховного Бога-Особи. Доти, доки віра цілком не перебуває в чистій благості, її можуть забруднювати інші ґун̣и матеріальної природи. Скверна ґун̣ матеріальної природи покриває серце, а віру людини визначено тим, яка ґун̣а впливає на її серце. Треба зрозуміти, що коли на серце людини впливає ґун̣а благочестя, то й віру її також зумовлює ця ґун̣а. Якщо серце людини перебуває в ґун̣і пристрасті, то й віра її в ґун̣і пристрасті. А якщо ж серце людини — в ґун̣і пітьми, ілюзії, то й віра її також опоганена. Отже, ми бачим різні типи віри в цьому світі й різноманітні релігійні течії, зумовлені відмінностями віри. Істинна віра, справжня релігія, перебуває в ґун̣і чистого благочестя, однак, зважаючи на те, що серце наше не чисте, існують різні форми релігії, а згідно з різними типами віри, існують і різні способи поклоніння.

Текст

йаджанте са̄ттвіка̄ дева̄н
йакша-ракша̄м̇сі ра̄джаса̄х̣
прета̄н бгӯта-ґан̣а̄м̇ш́ ча̄нйе
йаджанте та̄маса̄ джана̄х̣

Послівний переклад

йаджанте—поклоняються; са̄ттвіка̄х̣—ті, що в ґун̣і благочестя; дева̄н—напівбогам; йакша-ракша̄м̇сі—демонам; ра̄джаса̄х̣—ті, що в ґун̣і пристрасті; прета̄н—духам мертвих; бгӯта-ґан̣а̄н—привидам; ча—і; анйе—іншим; йаджанте—поклоняються; та̄маса̄х̣—у ґун̣і невігластва; джана̄х̣—люди.

Переклад

Люди в ґун̣і благочестя поклоняються напівбогам, у ґун̣і пристрасті — демонам, а ті, хто перебуває в ґун̣і невігластва, вшановують привидів та духів.

Коментар

У цьому вірші Верховний Бог-Особа змальовує, як різні люди поклоняються різним об’єктам згідно з їхньою зовнішньою діяльністю. Як радять священні ш́а̄стри, поклонятись слід лише Верховному Богові-Особі, але люди, не дуже обізнані з приписами ш́а̄стр, не вірять їм і поклоняються різним об’єктам відповідно до тих чи інших ґун̣ матеріальної природи, які владні над ними. В ґун̣і благочестя люди звичайно поклоняються напівбогам: Брахмі, Ш́іві, Чандрі, Індрі, богові Сонця та іншим. Є чимало різних напівбогів. Люди в ґун̣і благочестя поклоняються певному напівбогові задля певної мети. Аналогічно, ті, що перебувають в ґун̣і пристрасті, вшановують демонів. Згадується, як під час другої світової війни в Калькутті жив чоловік, що поклонявся Гітлерові, тому що завдяки війні він нажив чимале багатство за допомогою махінацій на чорному ринкові. Подібним же чином люди в ґун̣ах пристрасті та невігластва звичайно обирають можновладну людину і схиляються перед нею, як перед Богом. Вони вважають, що будь-кого можна вшановувати як Бога і досягти тих же самих результатів.

Тут ясно сказано, що люди в ґун̣і пристрасті шанують й творять лжебогів, а в ґун̣і невігластва, пітьми, вони вшановують духів померлих. Деякі люди поклоняються могилам мертв’яків. Поклоніння, що пов’язане з сексом, також перебуває в ґун̣і пітьми. Таким же чином, у віддалених селах Індії живуть люди, які поклоняються привидам. В Індії люди з нижчих прошарків суспільства інколи йдуть до лісу і, знаючи, в якому дереві живе дух, поклоняються йому й приносять жертви. Ці різноманітні форми поклоніння насправді не є поклоніння Богові. Поклоніння Богові призначене для людей, які перебувають у трансцендентному стані чистої благості. В Ш́рı̄мад-Бга̄ґаватам (4.3.23) сказано: саттвам̇ віш́уддгам̇ васудева- ш́абдітам — «людина, яка перебуває в ґун̣і чистої благості, поклоняється Ва̄судеві». Суть цього вислову полягає в тому, що лише та людина, яка повністю скинула з себе чари матеріальної природи і перебуває в трансцендентному стані, може поклонятись Верховному Богові-Особі.

Вважається, що імперсоналісти перебувають в ґун̣і благочестя. Вони поклоняються напівбогам п’яти типів. Вони вшановують безособистісного Вішн̣у, тобто форму Вішн̣у в матеріальному світі, відому як умоглядний образ Вішн̣у. Вішн̣у — це експансія Верховного Бога-Особи, однак імперсоналісти, які в кінцевому рахунку не вірять у Верховного Бога-Особу, уявляють, що форма Вішн̣у є всього лише одним з аспектів безособистісного Брахмана. Аналогічно, вони вважають Господа Брахму за безособистісну форму в матеріальній ґун̣і пристрасті. Інколи вони наводять описи п’яти типів богів, котрим слід поклонятись, але, вважаючи безособистісного Брахмана за Абсолютну Істину, вони, врешті-решт, відмовляються від усіх об’єктів поклоніння. Підсумовуючи, можна сказати, що спілкування з людьми, які живуть по законам трансцендентної природи, дозволяє очиститись від якостей, які нав’язують нам ґун̣и матеріальної природи.

Текст

аш́а̄стра-віхітам̇ ґгорам̇
тапйанте йе тапо джана̄х̣
дамбга̄хан̇ка̄ра-сам̇йукта̄х̣
ка̄ма-ра̄ґа-бала̄нвіта̄х̣
каршайантах̣ ш́арı̄ра-стгам̇
бгӯта-ґра̄мам ачетасах̣
ма̄м̇ чаіва̄нтах̣ ш́арı̄ра-стгам̇
та̄н віддгй а̄сура-ніш́чайа̄н

Послівний переклад

аш́а̄стра—не згаданий у писаннях; віхітам—керований; ґгорам— шкідливий для інших; тапйанте—проходять через аскезу; йе— ті, хто; тапах̣—аскеза; джана̄х̣—люди; дамбга—з пихою; ахан̇ка̄ра—й егоїзмом; сам̇йукта̄х̣—втягнені; ка̄ма—хтивості; ра̄ґа— й прив’язаності; бала—силою; анвіта̄х̣—спонукувані; каршайантах̣—катуючи; ш́арı̄ра-стгам—розташований в тілі; бгӯта-ґра̄мам—поєднання матеріальних елементів; ачетасах̣—таким хибним складом розуму; ма̄м—Мене; ча—також; ева—неодмінно; антах̣—всередині; ш́арı̄ра-стгам—розташованого в тілі; та̄н—їх; віддгі—розумій; а̄сура-ніш́чайа̄н—демонів.

Переклад

Тих, хто з гордощів та егоїзму накладає на себе суворі тапасйі, не згадані в ш́а̄страх, кого спонукує хтивість й прив’язаність, тих ворогів духовного поступу, які мордують матеріальні елементи тіла й Наддушу в ньому,—називають демонами.

Коментар

Є люди, що винаходять різного роду аскези й покути, не вказані в ш́а̄страх. Так, наприклад, говіння задля досягнення якої-небудь мети, зокрема з політичних міркувань, не згадано в настановах ш́а̄стр. Ш́а̄стри рекомендують піст задля духовного поступу, а не заради досягнення яких-небудь політичних або соціальних цілей. Згідно з Бгаґавад-ґı̄тою, люди, які вдаються до таких аскез, безумовно є демонами. Їхні дії суперечать ш́а̄страм і не приносять користі іншим. По суті, цих людей скеровують гордощі, оманне его, хтивість й прив’язаність до матеріальних насолод. Такі дії не лише викликають розлад в діяльності органів тіла, створеного з матеріальних елементів, але також турбують Самого Верховного Бога-Особу, який перебуває в цьому тілі. Подібні не рекомендовані авторитетами пости й покути заради досягнення політичних цілей лише завдають клопоту оточуючим. Про них нічого не сказано в ведичній літературі. Демон може вважати, що таким робом він змусить своїх суперників діяти згідно зі своїми бажаннями, однак інколи він виснажується од голоду і вмирає. Верховний Бог-Особа не схвалює подібних дій, Він називає людей, що вдаються до такої діяльності, демонами. Такі демонстрації ображають Верховного Бога-Особу, тому що їх здійснюють всупереч ведичних приписів. У зв’язку з цим важливим є слово ачетасах̣. Люди з нормальною психікою повинні дотримуватись приписів ш́а̄стр. Ті ж, чий розум спотворено, діють усупереч ш́а̄стр, нехтують ними. Вони придумують власні методики аскез і покут. Не треба забувати, чим закінчують демони, — про це йшла мова в попередній главі. Господь змушує їх народжуватись знову й знову в черевах демонів. Відтак, життя за життям вони залишаються прив’язаними до демонічної природи, не підозрюючи про свій зв’язок з Верховним Богом-Особою. Однак, якщо демонові пощастить і він зустріне духовного вчителя, здатного скерувати його на шлях ведичної мудрості, то він зможе скинути пута свого рабства, і досягне, врешті-решт, вищої мети.

Текст

а̄ха̄рас тв апі сарвасйа
трі-відго бгаваті прійах̣
йаджн̃ас тапас татга̄ да̄нам̇
теша̄м̇ бгедам імам̇ ш́р̣н̣у

Послівний переклад

а̄ха̄рах̣ — їжа; ту — неодмінно; апі — також; сарвасйа — кожного; трі-відгах̣—трьох різновидів; бгаваті—є; прійах̣—дорогий; йаджн̃ах̣—жертвопринесення; тапах̣—аскетизм; татга̄—також; да̄нам — милостиня; теша̄м — їх; бгедам — відмінності; імам — це; ш́р̣н̣у—слухай.

Переклад

Навіть їжа, якій віддає перевагу людина, буває трьох різновидів, залежно від трьох ґун̣ матеріальної природи. Те ж саме стосується й жертвопринесень, аскетизму й благодійності. Тепер же послухай про відмінності між ними.

Коментар

Залежно від обставин й ґун̣ матеріальної природи різні люди неоднаково харчуються, приносять жертви, проходять крізь аскези і вдаються до благодійності. Всю таку діяльність виконують на різних рівнях. Той, хто зумів аналітичним шляхом збагнути, в межах яких ґун̣ здійснюються певні дії, є справді мудрий. Лише неперебірливі невігласи вважають, що всі різновиди жертвопринесень, їжі та благодійності перебувають на одному рівні. Деякі місіонери запевняють, що можна робити що завгодно й досягти досконалості. Ці недалекі поборники діють всупереч ш́а̄страм. Вони винаходять власні шляхи й збивають людей з пуття.

Текст

а̄йух̣-саттва-бала̄роґйа-сукга-прı̄ті-вівардгана̄х̣
расйа̄х̣ сніґдга̄х̣ стгіра̄ хр̣дйа̄
а̄ха̄ра̄х̣ са̄ттвіка-прійа̄х̣

Послівний переклад

а̄йух̣—тривалість життя; саттва—існування; бала—сила; а̄роґйа—здоров’я; сукга—щастя; прı̄ті—і вдоволеність; вівардгана̄х̣— ті, що збільшують; расйа̄х̣—соковиті; сніґдга̄х̣—маслянисті; стгіра̄х̣—ті, що роблять тривалим; хр̣дйа̄х̣—приємні для серця; а̄ха̄ра̄х̣—їжа; са̄ттвіка—тому, хто перебуває в благості; прійа̄х̣— смачні.

Переклад

Їжа, яка збільшує тривалість життя, очищує існування, дає силу, здоров’я, щастя й вдоволеність — така їжа приваблює тих, хто перебуває в ґун̣і благочестя. Вона соковита, масляниста, корисна для здоров’я й приємна серцю.

Текст

кат̣в-амла-лаван̣а̄тй-ушн̣а-
тı̄кшн̣а-рӯкша-віда̄хінах̣
а̄ха̄ра̄ ра̄джасасйешт̣а̄
дух̣кга-ш́ока̄майа-прада̄х̣

Послівний переклад

кат̣у—гіркий; амла—кислий; лаван̣а—солоний; аті-ушн̣а—дуже гарячий; тı̄кшн̣а—гострий; рӯкша—сухий; віда̄хінах̣—що обпікає; а̄ха̄ра̄х̣—їжа; ра̄джасасйа—для того, хто в ґун̣і пристрасті; ішт̣а̄х̣— бажані; дух̣кга—нещастя; ш́ока—злигодні; а̄майа-прада̄х̣—ті, що викликають хвороби.

Переклад

Їжа надто гірка, надто кисла, солона, перчена, гостра, суха й гаряча приваблює людей в ґун̣і пристрасті. Така їжа викликає страждання, нещастя й хвороби.

Текст

йа̄та-йа̄мам̇ ґата-расам̇
пӯті парйушітам̇ ча йат
уччгішт̣ам апі ча̄медгйам̇
бгоджанам̇ та̄маса-прійам

Послівний переклад

йа̄та-йа̄мам—страви, що приготовані за три години до їди; ґата- расам—без смаку; пӯті—з неприємним запахом; парйушітам—те, що розклалось; ча—також; йат—те, що; уччгішт̣ам—рештки їжі, яку вже споживали інші; апі—також; ча—і; амедгйам—недоторкане; бгоджанам—їжа; та̄маса—для того, хто в ґун̣і пітьми; прійам—дороге.

Переклад

Їжа, яку приготували більш ніж за три години до їди, їжа несмачна, зіпсована й гнила, їжа, яка складається з рештків чиєїсь їжі й непридатних продуктів, — дорога тим, хто перебуває в ґун̣і пітьми.

Коментар

Призначення їжі — збільшувати тривалість життя, очищувати розум й придавати фізичної сили. В цьому єдине її призначення. За минулих часів великі авторитети обрали деякі різновиди їжі, як найбільш корисні для здоров’я і які продовжують життя, власне: молочні продукти, цукор, рис, пшеницю, фрукти й овочі. Така їжа дуже подобається тим, хто перебуває в ґун̣і благочестя. Інша їжа, наприклад, смажена кукурудза й чорна патока, сама по собі не дуже смачна, однак її можна поліпшити, добавляючи молоко й інші продукти. В такому разі вона набуває якості благості. За своєю природою така їжа чиста і зовсім відмінна від таких огидних продуктів, як м’ясо чи алкоголь. Згадана в цьому вірші масляниста їжа не містить у собі жиру, виготовленого в результаті забою тварин. Тваринний жир присутній в молоці, яке являє собою найчудовішу їжу. Молоко, масло, сир й подібні їм продукти постачають тваринний жир, і тому відпадає всяка необхідність убивати невинних істот. Отже, знищення тварин триває лише внаслідок жорстокості сучасних людей. По-справжньому цивілізовані люди виготовляють необхідний жир із молока. Тварин забивають лише дикуни та хижаки. Щодо білку, то його у великій кількості можна отримати з гороху, далу (різновид бобів), зерна й т. ін.

Їжа, що перебуває в ґун̣і пристрасті — гірка, надто солона, надто гаряча або з надмірною кількістю червоного перцю — викликає кволість, зменшує кількість шлункового соку й спричиняє хвороби. Їжа в ґун̣і невігластва, або пітьми, переважно є несвіжою. Будь-яка їжа, яку приготовано більш ніж за три години до їди (за винятком праса̄ду — їжі, запропонованої Господеві), належить до ґун̣и пітьми. Розкладаючись, така їжа виділяє поганий запах, привабливий для людей у ґун̣і невігластва і відразливий для тих, хто перебуває в ґун̣і благочестя.

Рештки їжі можна споживати лише в тому випадкові, якщо вони являють собою залишки страв, запропонованих Господеві, або якщо цю їжу приймали святі люди, а надто духовний учитель. У всіх інших випадках вважають, що рештки їжі належать до ґун̣и невігластва і сприяють зараженню організму хворобами. Така їжа, хоча здається дуже привабливою для людей у ґун̣і пітьми, викликає відразу у тих, хто перебуває в ґун̣і благочестя, і вони уникають навіть торкатись до неї. Найкраща їжа — це рештки страв, запропонованих Верховному Богові-Особі. В Бгаґавад-ґı̄ті Верховний Господь каже, що Він приймає їжу, яку приготували з овочів, борошна й молока і з любов’ю та відданістю піднесли Йому. Патрам̇ пушрам̇ пгалам̇ тойам. Безумовно, любов та відданість — головне, що приймає Верховний Бог-Особа. Радять також, що прасадам треба готувати особливим чином. Можна їсти будь-яку їжу, приготовану згідно з настановами ш́а̄стр і запропоновану Верховному Богові-Особі, навіть якщо вона приготована дуже давно, тому що ця їжа — трансцендентна. Таким чином, щоб зробити їжу чистою, придатною для споживання і смачною для всіх людей, треба запропонувати її Верховному Богові-Особі.

Текст

апгала̄ка̄н̇кшібгір йаджн̃о
відгі-дішт̣о йа іджйате
йашт̣авйам еветі манах̣
сама̄дга̄йа са са̄ттвіках̣

Послівний переклад

апгала-а̄ка̄н̇кшібгіх̣—тими, хто не бажає плодів; йаджн̃ах̣—жертвопринесення; відгі-дішт̣ах̣—згідно з вказівками писань; йах̣—котрий; іджйате—виконується; йашт̣авйам—мусить виконуватись; ева—неодмінно; іті—таким чином; манах̣—розум; сама̄дга̄йа—зосереджуючи; сах̣—він; са̄ттвіках̣—у ґун̣і благочестя.

Переклад

Жертвопринесення, які здійснюють згідно з настановами ш́а̄стр, з почуттям обов’язку, тими, хто не прагне винагороди, — такі жертвопринесення перебувають у ґун̣і благочестя.

Коментар

У більшості випадків жертвопринесення здійснюють із якихось сподівань, в надії на користь, однак тут сказано, що треба уникати подібних бажань. Жертвопринесення треба здійснювати із почуття до обов’язку. Розгляньмо, наприклад, обряди, що їх відправляють у храмах та церквах. Звичайно їх здійснюють задля досягнення якогось матеріального блага і тому такі обряди не належать до ґун̣и благочестя. Церкву відвідувати потрібно почуваючись до обов’язку, виявляючи повагу до Верховного Бога-Особи і пропонувати Йому квіти та їжу. Всі вважають, що недоцільно йти до храму лише для того, щоб схилитись перед Господом. Однак священні ш́а̄стри не рекомендують поклонятись Господеві задля того, щоб отримати матеріальні блага. Храм слід відвідувати для того, щоб виявити повагу Божеству, мӯрті Господа, це дозволить людині піднятись до ґун̣и благочестя. Обов’язок кожної цивілізованої людини — дотримувати настанов ш́а̄стр і з шаною схилятись перед Верховним Богом-Особою.

Текст

абгісандга̄йа ту пгалам̇
дамбга̄ртгам апі чаіва йат
іджйате бгарата-ш́решт̣га
там̇ йаджн̃ам̇ віддгі ра̄джасам

Послівний переклад

абгісандга̄йа — бажаючи; ту — але; пгалам — наслідок; дамбга — гордощів; артгам — задля; апі — також; ча — і; ева — неодмінно; йат—те, яке; іджйате — виконують; бгарата-ш́решт̣га — провідник Бга̄рат; там — той; йаджн̃ам — жертвопринесення; віддгі — знай; ра̄джасам—у ґун̣і пристрасті.

Переклад

Але знай, о вищий з Бга̄рат, що жертвопринесення, здійснюване задля якоїсь матеріальної вигоди, або із гордощів, перебуває в ґун̣і пристрасті.

Коментар

Інколи обряди й жертвопринесення здійснюють аби дістатись до небесного царства або задля досягнення матеріальних благ у цьому світі. Такі жертвопринесення й обряди перебувають у ґун̣і пристрасті.

Текст

відгі-хı̄нам аср̣шт̣а̄ннам̇
мантра-хı̄нам адакшін̣ам
ш́раддга̄-вірахітам̇ йаджн̃ам̇
та̄масам̇ парічакшате

Послівний переклад

відгі-хı̄нам—без вказівок ш́а̄стр; аср̣шт̣а-аннам—без роздавання праса̄ду; мантра-хı̄нам—без співу ведичних гімнів; адакшін̣ам— без винагороди священникам; ш́раддга̄—віри; вірахітам—без; йаджн̃ам—жертвопринесення; та̄масам—у ґун̣і невігластва; парічакшате—розглядають.

Переклад

Будь-яке жертвопринесення, здійснюване із зневагою до засад ш́а̄стр, без роздачі прасаду (духовної їжі), без співу ведичних гімнів, без винагороди священникам і без віри, належить до ґун̣и пітьми.

Коментар

Віра в ґун̣і тьми, або невігластва, по суті є безвір’ям. Інколи люди поклоняються якомусь напівбогові лише для того, щоб заробити гроші й витратити їх на розваги, нехтуючи таким чином настановами ш́а̄стр. Такі вистави з релігійної обрядності не вважають за істинну релігійність, бо така релігійність перебуває в ґун̣і пітьми. Вона сприяє розвиткові демонічного способу мислення й шкодить людському суспільству.

Текст

дева-двіджа-ґуру-пра̄джн̃а-
пӯджанам̇ ш́аучам а̄рджавам
брахмачарйам ахім̇са̄ ча
ш́а̄рı̄рам̇ тапа учйате

Послівний переклад

дева—Верховному Господеві; двіджабра̄хман̣ам; ґуру—духовному вчителеві; пра̄джн̃а—шанованим особам; пӯджанам—поклоніння; ш́аучам—чистота; а̄рджавам—простота; брахмачарйам—целібат; ахім̇са̄—незастосування насильства; ча—також; ш́а̄рı̄рам—те, що стосується тіла; тапах̣—аскетизм; учйате—іменується.

Переклад

Аскетизм тіла полягає в поклонінні Верховному Господеві, бра̄хман̣ам, духовному вчителеві, старшим, якими є батько й мати, а також в чистоті, простоті, цнотливості й незастосуванні сили.

Коментар

Верховний Господь пояснює тут різні форми аскези та стриманості. Спочатку Він описує аскези, що стосуються тіла. Треба виявляти або вчитись виявляти шану Богові та напівбогам, досконалим, достойним бра̄хман̣ам й духовному вчителю, старшим, тобто, батькові, матері й усім іншим, хто збагнув Веди. До всіх них треба ставитись з належною шаною. Людина повинна підтримувати свою внутрішню й зовнішню чистоту і навчитись бути простою в поведінці. Робити слід лише те, що дозволяють священні ш́а̄стри. Заборонено вступати в позашлюбні статеві зносини, тому що ш́а̄стри дозволяють їх лише у шлюбі. Це і є целібат, або цнотливість. Такими є різноманітні аскези та обмеження, що стосуються тіла.

Текст

анудвеґа-карам̇ ва̄кйам̇
сатйам̇ прійа-хітам̇ ча йат
сва̄дгйа̄йа̄бгйасанам̇ чаіва
ва̄н̇-майам̇ тапа учйате

Послівний переклад

анудвеґа-карам—те, що не збуджує; ва̄кйам—слово; сатйам— правдиве; прійа — приємне; хітам — благотворне; ча — також; йат—яке; сва̄дгйа̄йа—вивчення Вед; абгйасанам—практика; ча— також; ева—неодмінно; ва̄к-майам—мови; тапах̣—аскетизм; учйате—іменується.

Переклад

Аскеза мови полягає в користуванні правдивими, приємними, цілющими словами, які не турбують інших, а також в реґулярному оспівуванні ведичних гімнів.

Коментар

Людина не повинна через свої слова непокоїти інших. Звичайно, коли говорить духовний вчитель, то він, задля користі своїх учнів, може висловлювати їм усю правду, але той же самий вчитель не повинен казати нічого подібного тим людям, які не є його учнями, якщо це може збентежити їх. У цьому полягає стриманість мови. Крім того, не слід казати безглуздих речей. В духовних колах вважають, що говорити варто лише те, що знаходить підтвердження в ш́а̄страх, обґрунтовуючи сказане цитатою з авторитетних джерел. Водночас мова повинна бути приємна на слух. Такі бесіди приносять вище благо й сприяють піднесенню всього суспільства. Існує безмежна кількість ведичної літератури і треба вивчати її. В цьому полягає стриманість мови.

Текст

манах̣-праса̄дах̣ саумйатвам̇
маунам а̄тма-вініґрахах̣
бга̄ва-сам̇ш́уддгір ітй етат
тапо ма̄насам учйате

Послівний переклад

манах̣-праса̄дах̣—вдоволеність розуму; саумйатвам—без двоєдушності стосовно інших; маунам—серйозність; а̄тма—себе; вініґрахах̣—опанування; бга̄ва—своєї природи; сам̇ш́уддгіх̣—очищення; іті—таким чином; етат—це; тапах̣—аскетизм; ма̄насам—розуму; учйате—іменується.

Переклад

А вдоволеність, простота, серйозність, самовладання та очищення свого існування складають аскетизм розуму.

Коментар

Очистити розум — це означає відвернути його од почуттєвих задоволень. Треба виховувати свій розум так, щоб він думав лише про благо інших. Найкращий засіб такого виховання є серйозність думки. Треба постійно перебувати в свідомості Кр̣шн̣и й уникати чуттєвого задоволення. Очистити свою природу означає віднайти свідомість Кр̣шн̣и. Задовольнити розум можна лише відволікаючи його від думок про почуттєві задоволення. Чим більше ми думаємо про насолоди, тим більше розум стає невдоволеним. Сучасна людина даремно обтяжує свій розум безліччю думок про почуттєві насолоди, і це перешкоджає їй почуватися вдоволеною. За все краще — скерувати розум на вивчення ведичної літератури, що так насичена цікавими історіями, які зціляють розум людини (наприклад, їх багато в Пура̄н̣ах й Маха̄бгара̄ті). Можна скористатись з цього знання й таким чином очистити себе. Треба очистити розум від двоїстих уявлень й скерувати його думки на всезагальне благо. Мовчання є ознакою того, що людина завжди думає про самоусвідомлення. Тому той, хто перебуває в свідомості Кр̣шн̣и, досконало користується мовчанням. Контроль розуму полягає у відволіканні його од думок про почуттєві задоволення. Треба бути чесним у всіх своїх вчинках й тим самим очистити своє існування. Сукупність усіх таких якостей складає аскетизм розумової діяльності.

Текст

ш́раддгайа̄ парайа̄ таптам̇
тапас тат трі-відгам̇ нараіх̣
апгала̄ка̄н̇кшібгір йуктаіх̣
са̄ттвікам̇ парічакшате

Послівний переклад

ш́раддгайа̄ — з вірою; парайа̄ — трансцендентною; таптам — яку виконують; тапах̣—аскетизм; тат—те; трі-відгам—трьох різновидів; нараіх̣—людьми; апгала-а̄ка̄н̇кшібгіх̣—хто не прагне плодів; йуктаіх̣—зайнятий; са̄ттвікам—у ґун̣і благочестя; парічакшате—називають.

Переклад

Такий аскетизм трьох різновидів, здійснюваний з трансцендентною вірою, без прагнення матеріальної вигоди і лише задля Всевишнього — називають аскетизмом в благочесті.

Текст

сатка̄ра-ма̄на-пӯджа̄ртгам̇
тапо дамбгена чаіва йат
крійате тад іха проктам̇
ра̄джасам̇ чалам адгрувам

Послівний переклад

сат-ка̄ра — поваги; ма̄на — гордості; пӯджа̄ — поклоніння; артгам—задля; тапах̣—аскетизм; дамбгена—з пихою; ча—також; ева — неодмінно; йат — котре; крійате — виконують; тат — те; іха—у цьому світі; проктам—названо; ра̄джасам—у ґун̣і пристрасті; чалам—хитким; адгрувам—тимчасовим.

Переклад

Аскеза, яку людина здійснює з гордощів й задля того, щоб інші поважали, шанували й поклонялись їй, перебуває в ґун̣і пристрасті. Плоди її непевні й скороминущі.

Коментар

Інколи людина вдається до аскези, щоб привернути до себе увагу інших, домагаючись почестей, шани й того, щоб перед нею схилялись. Люди, що перебувають в ґун̣і пристрасті, домагаються, щоб люди нижчі поклонялись їм, мили ноги й робили коштовні дарунки. Такі штучні плоди аскетизму належать до ґун̣и пристрасті. Вони сумнівні, нетривкі й недовговічні.

Текст

мӯд̣га-ґра̄хен̣а̄тмано йат
пı̄д̣айа̄ крійате тапах̣
парасйотса̄дана̄ртгам̇ ва̄
тат та̄масам уда̄хр̣там

Послівний переклад

мӯд̣га — нерозумними; ґра̄хен̣а — із зусиллями; а̄тманах̣ — свого «я»; йат — котре; пı̄д̣айа̄ — тортурами; крійате — здійснюють; тапах̣—покута; парасйа—інших; утса̄дана-артгам—для того, що є причиною знищення; ва̄—або; тат—те; та̄масам—у ґун̣і темряви; уда̄хр̣там—вважають.

Переклад

Аскеза, до якої вдаються із дурості, і яку супроводжує самокатування, або яке приносить шкоду й призводить до загибелі інших, належить до ґун̣и невігластва.

Коментар

Є чимало прикладів безглуздих аскез, що їх здійснювали демони на кшталт Хіран̣йакаш́іпу, який накладав на себе суворі тапасйі, щоб стати безсмертним і знищити напівбогів. Він звертав молитви про це до Брахми, але, врешті-решт, його убив Верховний Бог-Особа. Вдаватись до аскези задля чогось нездійсненного — означає діяти в ґун̣і невігластва.

Текст

да̄тавйам іті йад да̄нам̇
дı̄йате ’нупака̄рін̣е
деш́е ка̄ле ча па̄тре ча
тад да̄нам̇ са̄ттвікам̇ смр̣там

Послівний переклад

да̄тавйам—багаті дари; іті—таким чином; йат—котре; да̄нам— милостиня; дı̄йате—яку дають; анупака̄рін̣е—без прагнення чого- небудь на обмін; деш́е—в належному місці; ка̄ле—в належний час; ча—також; па̄тре—належній людині; ча—і; тат—таке; да̄нам— подаяння; са̄ттвікам—у ґун̣і благочестя; смр̣там—розцінюють.

Переклад

Благодійність, здійснювана із почуття до обов’язку, без бажання отримати щось натомість, в належний час, в належному місці щодо гідної особи, вважають, перебуває в ґун̣і благочестя.

Коментар

П О Я С Н Е Н Н Я : Ведична література рекомендує спрямовувати благодійність на людей, які присвятили себе духовній діяльності, а не на всіх підряд. Треба завжди мати на увазі духовну досконалість, тому підношення треба робити в місцях прощ, у храмах, під час сонячних і місячних затемнень, наприкінці місяця, або ж гідним бра̄хман̣ам і ваішн̣авам. Вдаючись до благодійності, не треба розраховувати на якусь вигоду. Інколи із співчуття милостиню дають злидареві, однак, якщо бідняк не заслуговує на те, така благодійність не сприятиме духовному поступові. Іншими словами, Веди радять бути розбірливим у своїй благодійності.

Текст

йат ту пратйупака̄ра̄ртгам̇
пгалам уддіш́йа ва̄ пунах̣
дı̄йате ча паріклішт̣ам̇
тад да̄нам̇ ра̄джасам̇ смр̣там

Послівний переклад

йат — те, що; ту — але; праті-упака̄ра-артгам — зі сподіванням отримати щось натомість; пгалам — плоду; уддіш́йа — бажаючи; ва̄— або; пунах̣ — знову; дı̄йате — дається; ча — також; паріклішт̣ам—неохоче; тат—те; да̄нам—подаяння; ра̄джасам—у ґун̣і пристрасті; смр̣там—вважають, що є.

Переклад

У ґун̣і пристрасті перебуває благодійність, здійснювана із сподівання на якийсь прибуток, в надії отримати щось натомість, а також та, яку здійснюють неохоче.

Коментар

Інколи благодійність чинять, щоб потрапити до раю, а інколи — з великим незадоволенням й шкодуючи: «Навіщо я дав так багато?» В інших випадках благодійність чинять під тиском якихось зобов’язань або ж з веління вищих за ранґом. Така благодійність належить до ґун̣и пристрасті.

Є чимало благодійних організацій, що дарують на заклади, діяльність яких скерована на чуттєве задоволення. Ведичні ш́а̄стри не заохочують такої благодійності; Веди рекомендують лише благодійність у ґун̣і благочестя.

Текст

адеш́а-ка̄ле йад да̄нам
апа̄требгйаш́ ча дı̄йате
асат-кр̣там аваджн̃а̄там̇
тат та̄масам уда̄хр̣там

Послівний переклад

адеш́а—в нечистому місці; ка̄ле—в нечистий час; йат—те, котре; да̄нам—подаяння; апа̄требгйах̣—негідним людям; ча—також; дı̄йате—дають; асат-кр̣там—без поваги; аваджн̃а̄там̇—без належної уваги; тат—таке; та̄масам—у ґун̣і темряви; уда̄хр̣там— вважають.

Переклад

А милостиня, яку подано в нечистому місці, в невідповідний час, негідній особі або без належної уваги та поваги, перебуває в ґун̣і невігластва.

Коментар

Тут осуджується вкладання коштів у заклади, які сприяють поширенню алкоголізму, наркоманії та азартних ігор. Таку благодійність розцінюють як невігластво. Вона не приносить добра, а навпаки — потурає грішникам. Так само і благодійність, здійснювана стосовно гідних людей, але без належної уваги та поваги до них, також перебуває в ґун̣і невігластва.

Текст

ом̇ тат сад іті нірдеш́о
бра̄хман̣ас трі-відгах̣ смр̣тах̣
брахман̣а̄с тена веда̄ш́ ча
йаджн̃а̄ш́ ча віхіта̄х̣ пура̄

Послівний переклад

ом̇—позначення Всевишнього; тат—те; сат—вічне; іті—що; нірдеш́ах̣ — позначення; брахман̣ах̣ — Всевишнього; трі-відгах̣ — трьох різновидів; смр̣тах̣ — розцінюють; бра̄хман̣а̄х̣ — бра̄хман̣и; тена—ним; веда̄х̣—ведична література; ча—також; йаджн̃а̄х̣— жертвопринесення; ча—також; віхіта̄х̣—наділені; пура̄—раніше.

Переклад

Від сотворіння світу три слова — «ом̇ тат сат» — використовували, щоб вказати на Вищу Абсолютну Істину. Цими трьома символічними образами користуються бра̄хман̣и, оспівуючи ведичні гімни, й здійснюючи жертвопринесення задля вдоволення Всевишнього.

Коментар

Як уже пояснювалось, аскези, жертвопринесення, благодійність та їжа належать до трьох категорій: до ґун̣и благочестя, пристрасті та невігластва. Але якого ґатунку вони б не були — вищого, другого чи третього — всі такі дії обумовлюють й опоганюють ґун̣и матеріальної природи. Лише скеровані на Всевишнього — ом̇ тат сат, — вони стають засобом духовного поступу. Саме цю мету переслідують приписи ш́а̄стр. Три слова — ом̇ тат сат — вказують виключно на Абсолютну Істину, Верховного Бога-Особу; в усіх ведичних гімнах присутній склад ом̇.

Той, хто в своєму житті не дотримується приписів ш́а̄стр, ніколи не досягне Абсолютної Істини. Він досягне лише певного тимчасового результату, але не вищої мети життя. На підставі цього можна зробити висновок, що благодійні вчинки, жертвопринесення й аскези повинні здійснюватись у ґун̣і благочестя. Здійснювані в ґун̣ах пристрасті і невігластва, вони втрачають свою якість. Три слова — ом̇ тат сат — промовляють в поєднанні із святим іменем Верховного Господа, наприклад, ом̇ тад вішн̣ох̣. Щоразу, коли виголошують ведичний гімн або святе ім’я Верховного Господа, до них додають склад ом̇. Такою є вказівка ведичної літератури, і ці три слова взято із ведичних гімнів. Ом̇ ітй етад брахман̣о недішт̣гам̇ на̄ма (Р̣ґ Веда) позначає першу ціль. Тат твам асі (Чга̄ндоґйа Упанішада 6.8.7) позначає другу ціль. А сад ева саумйа (Чга̄ндоґйа Упанішада 6.2.1) позначає третю ціль. Разом вони утворюють ом̇ тат сат. В прадавні часи, коли Брахма̄, першостворена жива істота, здійснював жертвопринесення, він визначив цими трьома словами Верховного Бога-Особу. Той же самий принцип збережено і в парампарі, що почалась від нього. Отже, цей гімн сповнений величезного значення. Бгаґавад-ґı̄та̄ радить здійснювати будь-яку діяльність задля ом̇ тат сат, або задля Верховного Бога- Особи. Той, хто проходить через аскези, вдається до благодійності або здійснює жертвопринесення, проказуючи ці три слова, — той діє в свідомості Кр̣шн̣и. Свідомість Кр̣шн̣и являє собою науково обґрунтовану трансцендентну діяльність, яка дозволяє повернутись додому, назад до Бога. Така трансцендентна діяльність не призводить до даремної трати енерґії.

Текст

тасма̄д ом̇ ітй уда̄хр̣тйа
йаджн̃а-да̄на-тапах̣-крійа̄х̣
правартанте відга̄нокта̄х̣
сататам̇ брахма-ва̄діна̄м

Послівний переклад

тасма̄т—тому; ом̇—що починається із складу ом̇; іті—таким чином; уда̄хр̣тйа—позначаючи; йаджн̃а—жертвопринесення; да̄на— милостині; тапах̣—покути; крійа̄х̣—виконання; правартанте— починають; відга̄на-укта̄х̣ — згідно з приписами писань; сататам—завжди; брахма-ва̄діна̄м—трансценденталістів.

Переклад

Тому трансценденталісти, які здійснюють жертвопринесення, творять благодійність й вдаються до аскез згідно з настановами ш́а̄стр, щоб досягти Всевишнього, завжди починають зі складу «ом̇».

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Ом̇ тад вішн̣ох̣ парамам̇ падам (Р̣ґ Веда 1.22.20). «Лотосні стопи Вішн̣у — вища мета відданих». Здійснювати всю свою діяльність во ім’я Верховного Бога-Особи є запорукою досконалості в усій діяльності.

Текст

тад ітй анабгісандга̄йа
пгалам̇ йаджн̃а-тапах̣-крійа̄х̣
да̄на-крійа̄ш́ ча вівідга̄х̣
крійанте мокша-ка̄н̇кшібгіх̣

Послівний переклад

тат—те; іті—так; анабгісандга̄йа—не бажаючи; пгалам—кармічних наслідків; йаджн̃а — жертвопринесення; тапах̣ — покути; крійа̄х̣—діяльність; да̄на—благодійності; крійа̄х̣—діяльність; ча— також; вівідга̄х̣—різноманітні; крійанте—здійснюють; мокша-ка̄н̇кшібгіх̣—тими, хто справді бажає звільнення.

Переклад

Не бажаючи плодів, людина повинна здійснювати різні форми жертвопринесення, благодійності й аскези зі словом «тат». Метою такої трансцендентної діяльності є звільнення з матеріальних пут.

Коментар

Той, хто бажає духовних досягнень, не повинен діяти задля якоїсь матеріальної вигоди. Треба діяти задля остаточної вигоди — досягнення духовного царства, повернення додому, назад до Бога.

Текст

сад-бга̄ве са̄дгу-бга̄ве ча
сад ітй етат прайуджйате
праш́асте карман̣і татга̄
сач-чгабдах̣ па̄ртга йуджйате
йаджн̃е тапасі да̄не ча
стгітіх̣ сад іті чочйате
карма чаіва тад-артгı̄йам̇
сад ітй ева̄бгідгı̄йате

Послівний переклад

сат-бга̄ве—стосовно природи Всевишнього; са̄дгу-бга̄ве—стосовно природи відданого; ча—також; сат—слово сат; іті—таким чином; етат—це; прайуджйате—використовують; праш́асте—в істинній; карман̣і—діяльності; татга̄—також; сат-ш́абдах̣—звук сат; па̄ртга—син Пр̣тги; йуджйате—використовують; йаджн̃е— жертвопринесенні; тапасі—у покуті; да̄не—в милостині; ча—також; стгітіх̣—становище; сат—Всевишній; іті—таким чином; ча—і; учйате—сказано; карма—робота; ча—також; ева—неодмінно; тат— для цього; артгı̄йам—призначене; сат—Всевишній; іті—таким чином; ева—неодмінно; абгідгı̄йате—позначають.

Переклад

Абсолютна Істина є метою жертвопринесення, яке здійснюють через віддане служіння, і визначають Її словом «сат». Того, хто здійснює таке жертвопринесення, також називають «сат». У всіх різновидах діяльності, яка пов’язана з жертвопринесеннями, аскетизмом і благодійністю, яка правдиво відтворює абсолютну природу й яку виконують заради вдоволення Верховної Особи, о сину Пр̣тги, також застосовують слово «сат».

Коментар

Слова праш́асте карман̣і, або «визначені обов’язки», вказують на те, що існує різноманітна діяльність, яку приписує ведична література, й така діяльність, якої слід дотримуватись від зачаття й аж до самої смерті, складає процес очищення. Живі істоти очищують себе задля того, щоб досягнути остаточного звільнення. Виконуючи таку діяльність, треба проказувати ом̇ тат сат. Слова сад-бга̄ве і са̄дгу-бга̄ве вказують на трансцендентний стан. Діяльність в свідомості Кр̣шн̣и називають саттвою, а того, хто правильно розуміє таку діяльність в свідомості Кр̣шн̣и, називають са̄дгу. В Ш́рı̄мад-Бга̄ґаватам (3.25.25) сказано, що трансцендентні питання прояснюються в спілкуванні з відданими (сата̄м̇ прасан̇ґа̄т). Без такого сприятливого спілкування неможливо досягти трансцендентального знання. Слова ом̇ тат сат промовляють також, коли духовний вчитель здійснює обряд посвячення або дає учневі священний шнур. Таким же чином всі йаджн̃и націлені на Всевишнього, ом̇ тат сат. Далі, слово тад-артгı̄йам також означає служіння всьому, що представляє Всевишнього, включно із таким служінням, як приготування їжі й допомога в Господньому храмі, або всяка інша робота, що поширює славу Господа. Отже, ці вищі слова ом̇ тат сат використовують де тільки можливо, щоб вдосконалити всю діяльність й усьому надати довершеності.

Текст

аш́раддгайа̄ хутам̇ даттам̇
тапас таптам̇ кр̣там̇ ча йат
асад ітй учйате па̄ртга
на ча тат претйа но іха

Послівний переклад

аш́раддгайа̄ — без віри; хутам — запропоноване в жертву; даттам—дане; тапах̣—покута; таптам—здійснене; кр̣там—що виконане; ча—також; йат—таке; асат—неістинне; іті—таким чином; учйате—кажуть, що є; па̄ртга—син Пр̣тги; на—ніколи; ча— також; тат—той; претйа—після смерті; на у—не; іха—у цьому житті.

Переклад

Але будь-які жертвопринесення, аскези й благодійність, що виконуються без віри у Всевишнього, є ненадійними, о сину Пр̣тги, і плоди їх недовговічні. Їх називають «асат» і вони не приносять користі ні в цьому житті, ні в наступному.

Коментар

Будь-які дії — жертвопринесення, благодійність, аскези є марними, якщо їх не спрямовано до трансцендентної мети. Тому цей вірш засуджує подібні дії. Треба все виконувати в свідомості Кр̣шн̣и во ім’я Всевишнього. Без такої віри і без належного керівництва неможливо отримати жодного доброго результату. Всі ведичні ш́а̄стри закликають до віри у Верховного Господа. Вища мета Вед — пізнати Кр̣шн̣у. Не можна добитися успіху, якщо не слідувати такому принципові. Тому найліпше з самого початку діяти в свідомості Кр̣шн̣и, під керівництвом істинного духовного вчителя. Лише такий шлях приведе до успіху.

Людей в обумовленому стані приваблює поклоніння напівбогам, духам або йакшам на кшталт Кувери. Ґун̣а благочестя вища від ґун̣и пристрасті і невігластва, але той, хто безпосередньо звертається до свідомості Кр̣шн̣и, стає трансцендентним стосовно всіх трьох ґун̣ матеріальної природи. Хоча існує багато способів поступового сходження, однак людина, яка завдяки спілкуванню з чистими відданими прямо звертається до свідомості Кр̣шн̣и, обирає найліпший шлях духовного розвою, слідувати яким і радить дана глава. Щоб досягнути успіху на такому шляхові, треба насамперед знайти істинного духовного вчителя й пройти підготовку під його керівництвом. Лише тоді можна віднайти віру у Всевишнього, віру, яка з часом розів’ється у любов до Нього. Любов ця — найвища мета всіх живих істот. Отже, треба безпосередньо звернутись до свідомості Кр̣шн̣и, і саме в цьому полягає сенс сімнадцятої глави.

Так закінчуються пояснення Бгактіведанти до сімнадцятої глави Ш́рı̄мад Бгаґавад-ґı̄ти, в якій розглядалися різновиди віри.