Skip to main content

Бґ. 17.24

Текст

тасма̄д ом̇ ітй уда̄хр̣тйа
йаджн̃а-да̄на-тапах̣-крійа̄х̣
правартанте відга̄нокта̄х̣
сататам̇ брахма-ва̄діна̄м

Послівний переклад

тасма̄т—тому; ом̇—що починається із складу ом̇; іті—таким чином; уда̄хр̣тйа—позначаючи; йаджн̃а—жертвопринесення; да̄на— милостині; тапах̣—покути; крійа̄х̣—виконання; правартанте— починають; відга̄на-укта̄х̣ — згідно з приписами писань; сататам—завжди; брахма-ва̄діна̄м—трансценденталістів.

Переклад

Тому трансценденталісти, які здійснюють жертвопринесення, творять благодійність й вдаються до аскез згідно з настановами ш́а̄стр, щоб досягти Всевишнього, завжди починають зі складу «ом̇».

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Ом̇ тад вішн̣ох̣ парамам̇ падам (Р̣ґ Веда 1.22.20). «Лотосні стопи Вішн̣у — вища мета відданих». Здійснювати всю свою діяльність во ім’я Верховного Бога-Особи є запорукою досконалості в усій діяльності.