Skip to main content

Бґ. 13.35

Текст

кшетра-кшетраджн̃айор евам
антарам̇ джн̃а̄на-чакшуша̄
бгӯта-пракр̣ті-мокшам̇ ча
йе відур йа̄нті те парам

Послівний переклад

кшетра—тіла; кшетра-джн̃айох̣—власника тіла; евам—так; антарам—різниця; джн̃а̄на-чакшуша̄—очима знання; бгӯта—живої істоти; пракр̣ті—від матеріальної природи; мокшам—звільнення; ча—також; йе—ті, хто; відух̣—знає; йа̄нті—досягають; те—вони; парам—Всевишнього.

Переклад

Ті, що очима знання бачать відмінність тіла од того, хто знає тіло, й можуть також зрозуміти, як звільнитись з рабства матеріальної природи, досягають вищої мети.

Коментар

Суть цієї, тринадцятої, глави полягає в тому, що людина повинна зрозуміти різницю між тілом, його власником і Наддушею. Варто визнати шлях до звільнення, як його описано у віршах з восьмого по дванадцятий, бо це шлях до вищого призначення.

Людина, що має віру, насамперед повинна шукати сприятливого товариства, де вона зможе слухати про Бога й таким чином поступово набувати знань. Якщо людина звернеться по допомогу до духовного вчителя, вона зможе осягнути різницю між матерією й духом, а це вже відправна точка подальшого духовного пізнання. Духовний учитель своїми настановами вказує учням шлях до звільнення від матеріалістичного уявлення про життя. Так, наприклад, у Бгаґавад-ґı̄ті ми бачим, як Кр̣шн̣а наставляє Арджуну, щоб звільнити його від матеріалістичних поглядів.

Кожен може зрозуміти, що тіло є матерією; його можна розкласти на двадцять чотири елементи. Тіло є грубе проявлення. Тоншим же проявом є розум і психічна діяльність. Ознаки життя являють собою взаємодію цих аспектів. І над усім цим перебуває душа і Наддуша. Є дві душі: індивідуальна душа і Наддуша. Душа зв’язується з двадцяти чотирма матеріальними елементами і завдяки цьому діє матеріальний світ. Той, хто розуміє, що все матеріальне проявлення тримається на основі об’єднання душі з матеріальними елементами, і хто усвідомлює становище Верховної Душі, стає гідним увійти в духовний світ. Ці питання призначені для того, щоб обдумувати й усвідомлювати їх, і тому треба досягти цілковитого розуміння даної глави за допомогою свого духовного вчителя.

Так закінчуються пояснення Бгактіведанти до тринадцятої глави Ш́рı̄мад Бгаґавад-ґı̄ти, в якій розглядалися природа, той, хто насолоджується, і свідомість.