Skip to main content

Bg. 5.26

Verš

kāma-krodha-vimuktānāṁ
yatīnāṁ yata-cetasām
abhito brahma-nirvāṇaṁ
vartate viditātmanām

Synonyma

kāma — od túžob; krodha — a hnevu; vimuktānām — tí, ktorí sú vyslobodení; yatīnām — svätci; yata-cetasām — ktorí celkom ovládajú svoju myseľ; abhitaḥ — majú v blízkej budúcnosti zaistené; brahma-nirvāṇam — vyslobodenie na úrovni Najvyššieho; vartate — je; vidita-ātmanām — u sebarealizovaných.

Překlad

Vyslobodenie na úrovni Najvyššieho majú na dosah tí, ktorí sa zbavili všetkých hmotných túžob a hnevu, ktorí spoznali svoje „ja“, dokážu sa ovládať a neustále sa snažia dosiahnuť dokonalosť.

Význam

Zo všetkých svätcov, ktorí sa snažia dosiahnuť vyslobodenie, je najlepší Kṛṣṇov oddaný. Śrīmad-Bhāgavatam (4.22.39) to potvrdzuje nasledovne:

yat-pāda-paṅkaja-palāśa-vilāsa-bhaktyā
karmāśayaṁ grathitam udgrathayanti santaḥ
tadvan na rikta-matayo yatayo ’pi ruddha-
sroto-gaṇās tam araṇaṁ bhaja vāsudevam

„Ani veľkí mudrci nedokážu odolávať nátlakom zmyslov tak účinne ako tí, ktorí s transcendentálnou blaženosťou slúžia Pánovým lotosovým nohám, ničiac tak hlboko zakorenené túžby po plodonosných činnostiach. Preto oddanou službou uctievaj Vāsudevu, Najvyššiu Božskú Osobnosť.“

Túžby podmienených duší po plodoch svojich činov majú také hlboké korene, že aj veľkí mudrci ich ovládajú iba s ťažkosťami. Avšak Pánov oddaný, ktorý je stále zapojený v láskyplnej službe Kṛṣṇovi a ktorý dokonale pozná svoju duchovnú identitu, veľmi rýchlo dosiahne Najvyššieho. Vďaka svojej dokonalej sebarealizácii neustále spočíva v tranze (samādhi). Nasledujúci príklad tento postup výstižne ilustruje:

darśana-dhyāna-saṁsparśair
matsya-kūrma-vihaṅgamāḥ
svāny apatyāni puṣṇanti
tathāham api padma-ja

„Pohľadom, rozjímaním a dotykom vychováva ryba, korytnačka a vták svojich potomkov. A podobne konám i ja, ó, Padmaja!“

Ryby vychovávajú svoje potomstvo pohľadom. Korytnačka sa o svoje mláďatá stará rozjímaním; nakladie vajcia do zeme, a keď je vo vode, rozjíma o nich. Kṛṣṇov oddaný, aj keď je ďaleko od Kṛṣṇovho sídla, môže dosiahnuť Jeho kráľovstvo, keď neustále myslí na Kṛṣṇu a s láskou a oddanosťou Mu slúži. A keďže je stále pohrúžený v myšlienkach na Najvyššieho, neovplyvňujú ho viac hmotné strasti. Tento životný stav sa nazýva brahma-nirvāṇa.