Skip to main content

Bg. 4.24

Dévanágarí

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ।
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ ४.२४ ॥

Verš

brahmārpaṇaṁ brahma havir
brahmāgnau brahmaṇā hutam
brahmaiva tena gantavyaṁ
brahma-karma-samādhinā

Synonyma

brahma — duchovná povaha; arpaṇam — príspevok; brahma — Najvyšší; haviḥ — maslo; brahma — duchovný; agnau — v obetnom ohni; brahmaṇā — dušou; hutam — obetované; brahma — duchovné kráľovstvo; eva — iste; tena — ním; gantavyam — dosiahnuté; brahma — duchovné; karma — aktivity; samādhinā — úplným pohrúžením.

Překlad

Človek, ktorý je úplne pohrúžený vo vedomí Kṛṣṇu, iste dosiahne duchovné kráľovstvo, lebo sa podieľa na duchovných činnostiach, v ktorých obeť a obetný dar majú rovnakú absolútnu duchovnú povahu.

Význam

Tu je opísané, ako môžu činnosti konané s mysľou uprenou na Kṛṣṇu viesť k duchovnému cieľu. Je veľa rôznych činností určených na uspokojenie Kṛṣṇu a všetky budú opísané v ďalších veršoch. V tomto verši je opísaná zásada vedomia Kṛṣṇu. Podmienená duša znečistená hmotou musí konať v hmotnom prostredí a zároveň sa musí z tohto prostredia vyslobodiť. Oddaná služba Kṛṣṇovi je metóda, pomocou ktorej sa podmienená duša môže dostať z hmotnej atmosféry. Človek trpiaci žalúdočnými ťažkosťami, ktoré mu spôsobilo nadmerné požívanie mliečnych výrobkov, sa vylieči iným mliečnym výrobkom, tvarohom. Podmienená duša sa podobne môže vyliečiť zo svojho chorobného hmotného stavu, keď prijme Kṛṣṇove pokyny z Gīty. Táto metóda sa nazýva yajña, činy (obete) konané pre uspokojenie Viṣṇua alebo Kṛṣṇu. Čím viac činov vykonáme v hmotnom svete pre Kṛṣṇovo potešenie, tým viac celá atmosféra zduchovnie.

Slovo brahma znamená duchovný. Pán je duchovný, tak ako žiara emanujúca z Jeho transcendentálneho tela, nazývaná brahmajyoti. Všetko, čo jestvuje, sa nachádza v brahmajyoti. Keď je jyoti pokryté ilúziou, māyou alebo zmyslovým pôžitkom, nazýva sa to hmota. Tento hmotný závoj sa dá okamžite odstrániť oddanou službou pre potešenie Kṛṣṇu. Takže obeť v záujme vedomia Kṛṣṇu, obetovanie, príjemca obete, kňaz konajúci obeť a výsledok obete sú všetko spoločne Brahman alebo Absolútna Pravda. Absolútna Pravda pokrytá māyou sa volá hmota. Ak sa však hmota použije v službe Absolútnej Pravde, získa znovu svoju duchovnú kvalitu. Vedomie Kṛṣṇu je proces, prostredníctvom ktorého sa naše terajšie vedomie zahalené ilúziou obráti k Brahmanu alebo k Najvyššiemu. Keď je myseľ plne pohrúžená v myšlienkach na Kṛṣṇu, vraví sa, že je v samādhi alebo v tranze. Všetko, čo je robené s takýmto transcendentálnym vedomím, sa nazýva yajña alebo obeť Absolútnemu. V tomto stave duchovného vedomia sa ten, kto prináša obeť, samotná obeť, príjemca obete, ten, kto obeť vykonáva a výsledok alebo konečný zisk stotožňujú s Absolútnym Najvyšším Brahmanom. To je spôsob, ako si byť vedomý Kṛṣṇu.