Skip to main content

Bg. 4.23

Verš

gata-saṅgasya muktasya
jñānāvasthita-cetasaḥ
yajñāyācarataḥ karma
samagraṁ pravilīyate

Synonyma

gata-saṅgasya — toho, kto nie je spútaný kvalitami hmotnej prírody; muktasya — oslobodený; jñāna-avasthita — umiestnený v transcendencii; cetasaḥ — ktorého múdrosť; yajñāya — pre Yajñu (Kṛṣṇu); ācarataḥ — koná; karma — činnosť; samagram — úplne; pravilīyate — celkom sa rozplynú.

Překlad

Činy človeka, ktorý nie je spútaný kvalitami hmotnej prírody a ktorého myslenie plne spočíva v transcendentálnom poznaní, sa celkom rozplynú v transcendencii.

Význam

Keď si je človek plne vedomý Kṛṣṇu, je zbavený všetkých dualít, vďaka čomu sa vyslobodzuje zo znečistenia tromi kvalitami hmotnej prírody. Môže sa vyslobodiť, pretože pozná svoje večné postavenie vo vzťahu ku Kṛṣṇovi a jeho myseľ sa od tohto vedomia nemôže odchýliť. Všetko, čo robí, robí pre Kṛṣṇu, ktorý je pôvodným Viṣṇuom. Všetky jeho činy sú teda obeťou, lebo obeť je určená na uspokojenie Najvyššej Osobnosti, Viṣṇua, Śrī Kṛṣṇu. Výsledky každej takej činnosti sa istotne rozplynú v transcendencii a človeka viac netrápia hmotné následky.