Skip to main content

Bg. 2.65

Verš

prasāde sarva-duḥkhānāṁ
hānir asyopajāyate
prasanna-cetaso hy āśu
buddhiḥ paryavatiṣṭhate

Synonyma

prasāde — keď získal Pánovu bezpríčinnú milosť; sarva — všetky; duḥkhānām — hmotné utrpenia; hāniḥ — zaniknú; asya — jeho; upajāyate — stane sa; prasanna-cetasaḥ — tomu, kto má šťastnú myseľ; hi — určite; āśu — veľmi skoro; buddhiḥ — inteligencia; pari — dostatočne; avatiṣṭhate — upevnený.

Překlad

Pre toho, kto je takto pohrúžený vo vedomí Kṛṣṇu, prestane jestvovať trojnásobné utrpenie hmotného života a v tomto šťastnom stave sa jeho inteligencia čoskoro ustáli.