Skip to main content

Bg. 2.25

Verš

avyakto ’yam acintyo ’yam
avikāryo ’yam ucyate
tasmād evaṁ viditvainaṁ
nānuśocitum arhasi

Synonyma

avyaktaḥ — neviditeľná; ayam — táto duša; acintyaḥ — nepredstaviteľná; ayam — táto duša; avikāryaḥ — nemenná; ayam — táto duša; ucyate — vraví sa; tasmāt — preto; evam — ako to; viditvā — dobre vieš; enam — túto dušu; na — nie; anuśocitum — bedákať; arhasi — hodí sa.

Překlad

Vraví sa, že duša je neviditeľná, nepredstaviteľná a nemenná. Keď to všetko vieš, nemal by si bedákať nad telom.

Význam

Ako už bolo povedané v predchádzajúcich veršoch, duša je taká maličká, že ju nemôžeme vidieť ani pomocou najsilnejšieho mikroskopu; je neviditeľná. Existencia duše sa nedá dokázať pomocou experimentov, ale prostredníctvom vedskeho poznania alebo śruti. Nezostáva nám nič iné, než túto pravdu prijať, pretože iný spôsob porozumenia existencii duše neexistuje, aj keď jej prítomnosť v tele je nepopierateľná. Je veľa vecí, ktoré musíme prijať len na základe vyššej autority. Nikto nemôže poprieť existenciu svojho otca, ktorú prijímame na základe autority svojej matky. Nikto nemôže poprieť matkinu výpoveď, keď nám povie, kedy sme sa narodili a kto je naším otcom, lebo okrem jej slov niet lepšieho dôkazu. Podobne neexistuje iný spôsob, ako porozumieť povahe duše, okrem štúdia Ved. Inými slovami, duša je nepochopiteľná pre toho, kto verí iba experimentálnemu poznaniu. Vedy učia, že duša je vedomie a tiež je vedomá a my to musíme prijať. Duša sa na rozdiel od tela nemení. Ako večne nemenná zostáva v porovnaní s Najvyššou Dušou veľmi maličká. Najvyššia Duša je nekonečne veľká a atomická duša je nekonečne malá, preto sa nemôže rovnať Bohu. Vedy toto poňatie duše opakujú na mnohých miestach a mnohými spôsobmi, aby tak potvrdili jej postavenie. Opakovanie istej veci je nevyhnutné, ak ju chceme dokonale a bezchybne pochopiť.