Skip to main content

Bg. 2.24

Verš

acchedyo ’yam adāhyo ’yam
akledyo ’śoṣya eva ca
nityaḥ sarva-gataḥ sthāṇur
acalo ’yaṁ sanātanaḥ

Synonyma

acchedyaḥ — nezničiteľná; ayam — táto duša; adāhyaḥ — nemôže byť spálená; ayam — táto duša; akledyaḥ — nerozpustná; aśoṣyaḥ — nemôže byť vysušená; eva — istotne; ca — a; nityaḥ — trvalá; sarva-gataḥ — všadeprítomná; sthāṇuḥ — nemenná; acalaḥ — nehybná; ayam — táto duša; sanātanaḥ — večne rovnaká.

Překlad

Individuálna duša je nezničiteľná, nerozpustná a nemožno ju ani spáliť, ani vysušiť. Je trvalá, všadeprítomná, nemenná, nehybná a večne rovnaká.

Význam

Všetky vlastnosti nepatrnej duše definitívne dokazujú, že individuálna duša je a vždy zostane nepatrnou čiastočkou. Je veľmi ťažké aplikovať pri tejto príležitosti monistickú teóriu, pretože individuálna duša nemôže nikdy dosiahnuť homogénnu nerozlíšenosť. Po vyslobodení z hmotnej nečistoty môže nepatrná duša zotrvávať ako duchovná iskra v žiari, ktorá vychádza z Najvyššej Božskej Osobnosti, ale inteligentná duša vstúpi na niektorú z duchovných planét, aby žila v spoločnosti Božskej Osobnosti.

Slovo sarva-gataḥ (všadeprítomná) je veľmi dôležité, lebo živé bytosti sa nachádzajú v celom Božom stvorení. Žijú na suchu, vo vode, vo vzduchu, v zemi aj v ohni. Všeobecne sa verí, že oheň dokáže zničiť všetko; tento verš však dokazuje, že oheň nemôže spáliť dušu. Preto niet pochýb, že aj na Slnku žijú živé bytosti, ktoré majú telá prispôsobené tamojším podmienkam. Keby to nebola pravda, potom by slová sarva-gataḥ — žijúca všade — nemali žiadny význam.