Skip to main content

Bg. 18.72

Verš

kaccid etac chrutaṁ pārtha
tvayaikāgreṇa cetasā
kaccid ajñāna-sammohaḥ
praṇaṣṭas te dhanañ-jaya

Synonyma

kaccit — či; etat — to; śrutam — vypočul; pārtha — ó, syn Pṛthy; tvayā — ty; eka-agreṇa — sústredenou; cetasā — mysľou; kaccit — či; ajñāna — nevedomosť; sammohaḥ — ilúzia; praṇaṣṭaḥ — rozptýlená; te — tvoja; dhanañjaya — ó, dobyvateľ bohatstva (Arjuna).

Překlad

Ó, syn Pṛthy, dobyvateľ bohatstva, vypočul si si všetko so sústredenou mysľou? Rozptýlila sa už tvoja nevedomosť a ilúzia?“

Význam

Śrī Kṛṣṇa vystupoval ako Arjunov duchovný učiteľ, a preto bolo Jeho povinnosťou spýtať sa Arjunu, či pochopil celú Bhagavad-gītu zo správnej perspektívy. Keby ju nepochopil, Kṛṣṇa bol ochotný znovu vyložiť akúkoľvek jej časť, alebo v prípade potreby celú Bhagavad-gītu aj zopakovať. V skutočnosti ten, kto načúva Bhagavad-gīte z úst pravého duchovného učiteľa, ako je Kṛṣṇa, alebo Jeho predstaviteľa, zistí, že celá jeho nevedomosť sa rozptýlila. Bhagavad-gītā nie je obyčajná kniha napísaná básnikom či mysticky naladeným spisovateľom; bola prednesená Najvyššou Božskou Osobnosťou. Každý, komu sa pošťastí vypočuť si toto učenie od Kṛṣṇu alebo od Jeho pravého duchovného zástupcu, si môže byť istý, že dosiahne vyslobodenie a vymaní sa z temnoty nevedomosti.