Skip to main content

Bg. 18.33

Verš

dhṛtyā yayā dhārayate
manaḥ-prāṇendriya-kriyāḥ
yogenāvyabhicāriṇyā
dhṛtiḥ sā pārtha sāttvikī

Synonyma

dhṛtyā — odhodlanie; yayā — ktorá; dhārayate — udržovaná; manaḥ — mysle; prāṇa — život; indriya — zmysly; kriyāḥ — činnosti; yogena — yogou; avyabhicāriṇyā — nepretržite; dhṛtiḥ — odhodlanie; — tá; pārtha — ó, syn Pṛthy; sāttvikī — v kvalite dobra.

Překlad

Ó, syn Pṛthy, nezlomné odhodlanie, ktoré je udržiavané neochvejným vykonávaním yogy a ktorým človek ovláda činnosti mysle, života a zmyslov, je odhodlaním v kvalite dobra.

Význam

Yoga je prostriedkom k pochopeniu Najvyššej Duše. Ten, kto je s pevnou odhodlanosťou pohrúžený do myšlienok na Najvyššiu Dušu, kto upriamuje myseľ, zmysly a život na Najvyššieho, je zapojený vo vedomí Kṛṣṇu. Takéto odhodlanie náleží do kvality dobra. Slovo avyabhicāriṇyā je veľmi dôležité, pretože poukazuje na osoby, ktoré sa neustále zapájajú do vedomia Kṛṣṇu a nikdy sa neuchýlia k iným činnostiam.