Skip to main content

Bg. 17.7

Dévanágarí

आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः ।
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ॥ १७.७ ॥

Verš

āhāras tv api sarvasya
tri-vidho bhavati priyaḥ
yajñas tapas tathā dānaṁ
teṣāṁ bhedam imaṁ śṛṇu

Synonyma

āhāraḥ — potrava; tu — istotne; api — tiež; sarvasya — všetkých; tri-vidhaḥ — trojaká; bhavati — je; priyaḥ — milá; yajñaḥ — obeť; tapaḥ — sebakázeň; tathā — to isté; dānam — dobročinnosť; teṣām — ich; bhedam — rozdelenie; imam — toto; śṛṇu — čuj.

Překlad

Podľa troch kvalít hmotnej prírody je i potrava, ktorú všetci jedia, trojakého druhu. To isté platí o obetiach, sebakázni a dobročinnosti. Vypočuj si teraz o rozdieloch medzi nimi.

Význam

Vzhľadom na rôzne situácie a kvality hmotnej prírody jestvujú rôzne druhy jedál, obetí, odriekaní a dobročinnosti. Nie všetky sú však vykonávané na tej istej úrovni. Ľudia, ktorí dokážu analytickým spôsobom porozumieť tomu, ako sa určité konanie radí do určitej kvality hmotnej prírody, sú skutočne múdri. Naopak tí, ktorí si myslia, že všetky druhy obetí, potravy a milodarov sú na tej istej úrovni, nemajú rozlišovaciu schopnosť a sú to hlupáci. Existujú takzvaní „profesionálni kazatelia“, ktorí zastávajú názor, že človek môže robiť čokoľvek a jednako dosiahne dokonalosti. Takí blázniví vodcovia však nekonajú podľa pokynov písiem. Vytvárajú si vlastnú cestu a zvádzajú druhých.