Skip to main content

Bg. 16.9

Verš

etāṁ dṛṣṭim avaṣṭabhya
naṣṭātmāno ’lpa-buddhayaḥ
prabhavanty ugra-karmāṇaḥ
kṣayāya jagato ’hitāḥ

Synonyma

etām — taký; dṛṣṭim — pohľad; avaṣṭabhya — prijímajú; naṣṭa — stratení; ātmānaḥ — seba; alpa-buddhayaḥ — menej inteligentní; prabhavanti — zamestnávajú sa; ugra-karmāṇaḥ — v ohavných činoch; kṣayāya — skaza; jagataḥ — sveta; ahitāḥ — neužitočný.

Překlad

Vedení týmito závermi a stratení sami v sebe sa démonskí ľudia bez inteligencie zamestnávajú v neužitočných, ohavných činnostiach, určených k zániku sveta.

Význam

Démoni si krátia čas činnosťami, ktoré ženú svet do záhuby. Śrī Kṛṣṇa v tomto verši hovorí, že nemajú rozum. Materialisti nemajú predstavu o Bohu a myslia si, že sú pokročilí. No podľa Bhagavad-gīty sú to hlupáci a osly. Pokúšajú sa užívať si čo najviac tento hmotný svet, a preto sa neustále snažia objavovať niečo nové, čo môže priniesť viac zmyslového pôžitku. Také materialistické objavy považujú za pokrok civilizácie, no jediným výsledkom je, že ľudia sa stávajú hrubšími a krutejšími ako ku zvieratám, tak ku sebe navzájom. Nemajú ani páru o tom, ako by sa mali k sebe chovať a vyznačujú sa tým, že zabíjajú zvieratá. Takí ľudia sú považovaní za nepriateľov sveta, pretože skôr či neskôr stvoria niečo, čo spôsobí skazu všetkým. Tento verš nepriamo predpovedá objav atómových zbraní, na ktoré je dnešný svet taký hrdý. Kedykoľvek môže vypuknúť vojna a atómové zbrane budú príčinou nepredstaviteľnej skazy. Také veci sú samozrejme zostrojované čisto za účelom zničenia sveta. To je potvrdené v tomto verši. Tieto zbrane sa vynaliezajú len preto, že dnešná spoločnosť je ateistická; nemajú priniesť svetu mier a blahobyt.