Skip to main content

Bg. 16.8

Verš

asatyam apratiṣṭhaṁ te
jagad āhur anīśvaram
aparaspara-sambhūtaṁ
kim anyat kāma-haitukam

Synonyma

asatyam — neskutočný; apratiṣṭham — bez základu; te — oni; jagat — vesmírne stvorenie; āhuḥ — hovoria; anīśvaram — bez vládcu; aparaspara — bez príčiny; sambhūtam — vznikol; kim anyat — inej príčiny niet; kāma-haitukam — ktorého príčinou je iba nenásytnosť.

Překlad

Démoni hovoria, že tento svet je neskutočný, že nemá nijaký základ, že v ňom niet Boha — vládcu. Hovoria, že vznikol z pohlavnej túžby a nemá inej príčiny, než je žiadostivosť.

Význam

Démoni prichádzajú k záveru, že tento svet je iba prelud bez príčiny a následku, vládcu a zmyslu — že všetko je neskutočné. Hovoria, že fenomenálny svet vznikol náhodným pôsobením hmoty. Neveria, že ho za určitým účelom stvoril Boh. Majú svoju vlastnú teóriu: svet vznikol sám od seba a nemáme dôvod veriť, že za všetkým stojí Najvyšší Pán. Nevidia nijaký rozdiel medzi hmotou a duchom a neuznávajú Najvyššiu Dušu. Všetko je iba hmota a celý vesmír je iba hromadou nevedomosti. Podľa démonov je všetko prázdnota, a ak vôbec niečo jestvuje, tak len vďaka našej nedokonalej predstavivosti. Sú presvedčení, že celá rozmanitosť je iba prejavom nevedomosti, podobne ako si vo sne môžeme predstaviť rôzne veci, ktoré v skutočnosti vôbec nejestvujú, takže keď sa prebudíme, zistíme, že všetko bol iba obyčajný sen. No aj keď démoni hlásajú, že život je iba sen, sami sú majstrami v tom, ako si v tomto sne užívať. Namiesto toho, aby sa snažili získať poznanie, zaplietajú sa stále viac a viac do svojej ríše snov. Dochádzajú k záveru, že svet sa zrodil bez duše, podobne ako sa dieťa narodí po pohlavnom styku medzi mužom a ženou. Súdia, že živé bytosti vznikli náhodným zlúčením hmotných prvkov a že existencia duše nepripadá do úvahy. Celá živá príroda vznikla hmotným zlúčením kozmického prejavu, ako keď sa živé bytosti rodia z potu a vychádzajú z mŕtveho tela. Príčinou tohto stvorenia je hmotná príroda a nič iné. Neveria Kṛṣṇovi, keď v Bhagavad-gīte hovorí: mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram. „Celý svet sa pohybuje pod Mojím dohľadom.“ Démoni teda nemajú dokonalé poznanie o stvorení tohoto sveta, každý z nich má svoju vlastnú teóriu. Nakoľko neveria, že by jestvovalo smerodajné pochopenie vedskych pokynov, považujú jeden výklad písma za rovnako dobrý ako hociktorý iný.