Skip to main content

Bg. 15.17

Verš

uttamaḥ puruṣas tv anyaḥ
paramātmety udāhṛtaḥ
yo loka-trayam āviśya
bibharty avyaya īśvaraḥ

Synonyma

uttamaḥ — najvyššia; puruṣaḥ — osobnosť; tu — ale; anyaḥ — iná; parama — najvyššia; ātmā — duša; iti — tak; udāhṛtaḥ — nazýva sa; yaḥ — kto; loka — vo vesmíre; trayam — tri rozdelenia; āviśya — vstup do; bibharti — udržuje; avyayaḥ — nezanikajúci; īśvaraḥ — Pán.

Překlad

Okrem týchto dvoch jestvuje ešte najväčšia žijúca osobnosť, Najvyššia Duša, nezničiteľný Pán, ktorý vstupuje do troch svetov a udržiava ich.

Význam

Táto myšlienka je veľmi pekne vysvetlená v Kaṭha Upaniṣade (2.2.13) a Śvetāśvatara Upaniṣade (6.13): nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Okrem všetkých nespočetných živých tvorov, z ktorých niektoré sú podmienené a niektoré oslobodené, jestvuje ešte Najvyššia Osobnosť, Paramātmā. To znamená, že medzi všetkými podmienenými i oslobodenými bytosťami sa nachádza jedna zvrchovaná živá bytosť, Najvyššia Božská Osobnosť, ktorá ich všetky udržuje a dáva im možnosť užívať si podľa svojich minulých činov. Táto Najvyššia Božská Osobnosť sídli v srdci všetkých tvorov ako Paramātmā. Jedine inteligentný človek, ktorý dokáže pochopiť Najvyššieho Pána, môže dospieť k dokonalému mieru; nik iný.