Skip to main content

Bg. 14.12

Verš

lobhaḥ pravṛttir ārambhaḥ
karmaṇām aśamaḥ spṛhā
rajasy etāni jāyante
vivṛddhe bharatarṣabha

Synonyma

lobhaḥ — chamtivosť; pravṛttiḥ — činorodosť; ārambhaḥ — úsilie; karmaṇām — v činnostiach; aśamaḥ — neovládateľná; spṛhā — túžba; rajasi — v kvalite vášne; etāni — toto všetko; jāyante — rozvinie sa; vivṛddhe — keď prevláda; bharata-ṛṣabha — ó, najlepší z Bharatových potomkov.

Překlad

Ó, najlepší z Bharatovcov, keď vzrastá kvalita vášne, rodí sa chamtivosť, veľká pripútanosť, plodonosná činorodosť, horlivé úsilie a neovládateľná túžba.

Význam

Človek v kvalite vášne nie je nikdy spokojný s postavením, ktoré dosiahol a snaží sa ho neustále vylepšiť. Ak sa rozhodne postaviť si dom, za každú cenu chce, aby sa podobal palácu, akoby v ňom mohol bývať navždy. Okrem toho sa vyznačuje veľkou túžbou po zmyslovom pôžitku, ktorý nikdy nekončí. Taký človek chce naveky zostať so svojou rodinou vo svojom dome a pokračovať v uspokojovaní zmyslov. Všetky tieto príznaky musíme chápať ako typické pre kvalitu vášne.