Skip to main content

Bg. 13.13

Verš

jñeyaṁ yat tat pravakṣyāmi
yaj jñātvāmṛtam aśnute
anādi mat-paraṁ brahma
na sat tan nāsad ucyate

Synonyma

jñeyam — poznateľné; yat — to; tat — čo; pravakṣyāmi — teraz vysvetlím; yat — ktoré; jñātvā — znalý; amṛtam — nektár; aśnute — ochutnať; anādi — bez počiatku; mat-param — podriadené Mne; brahma — duchovno; na — nie; sat — príčina; tat — to; na — ani; asat — následok; ucyate — nazýva sa.

Překlad

Teraz ti vysvetlím, čo je treba poznať, aby si mohol okúsiť večné. Brahman, duchovno, nemá počiatok a je mi podriadené, spočívajúc mimo príčinu a účinok tohoto hmotného sveta.

Význam

Śrī Kṛṣṇa už vysvetlil, čo je pole pôsobnosti a kto je jeho znalcom. Vysvetlil aj to, ako môžeme znalca poľa pôsobnosti poznať. Teraz objasňuje, čo je treba poznať; predovšetkým povahu duše a Nadduše. Človek, ktorý pochopí znalca tela čiže dušu a Naddušu, sa môže tešiť z nektáru života. Živá bytosť je večná, ako bolo vysvetlené v druhej kapitole, a tu je to tiež potvrdené. Jīva nemá nijaký špecifický dátum narodenia. Nikto v dejinách nemôže zistiť, kedy Najvyšší Pán manifestoval jīvātmu. Preto nemá počiatok. Vedy to potvrdzujú slovami: na jāyate mriyate vā vipaścit (Kaṭha Upaniṣad 1.2.18). Znalec tela je nezrodený, nesmrteľný a plný poznania.

Vo Vedach je Najvyšší Pán ako Nadduša opísaný slovami pradhāna-kṣetrajña-patir guṇeśaḥ — najvyšší znalec tela a Pán troch kvalít hmotnej prírody (Śvetāśvatara Upaniṣad 6.16). Vo vedskych smṛti sa píše: dāsa-bhuto harer eva nānyasvaiva kadācana. Živé bytosti neustále slúžia Najvyššiemu Pánovi. To potvrdzuje aj Pán Caitanya vo svojom učení. Popis Brahmanu v tomto verši sa teda vzťahuje na individuálnu dušu, a keď sa slovo Brahman použije na označenie živej bytosti, myslí sa ním vijñāna-brahma, a nie ānanda-brahma. Ānanda-brahma je Najvyššia Božská Osobnosť.