Skip to main content

Bg. 12.16

Verš

anapekṣaḥ śucir dakṣa
udāsīno gata-vyathaḥ
sarvārambha-parityāgī
yo mad-bhaktaḥ sa me priyaḥ

Synonyma

anapekṣaḥ — nestranný, śuciḥ — čistý; dakṣaḥ — odborník; udāsīnaḥ — bezstarostný; gata-vyathaḥ — zbavený útrap; sarva-ārambha — podnikania; parityāgī — kto sa zrieka; yaḥ — každý, kto; mat-bhaktaḥ — Môj oddaný; saḥ — on; me — Mne; priyaḥ — veľmi drahý.

Překlad

Môj oddaný je Mi veľmi drahý, pretože nezávisí od bežných udalostí, je čistý, skúsený, zbavený útrap a bolesti a netúži po plodoch svojej práce.

Význam

Oddaný by sa nemal snažiť o získanie peňazí, no nie je nijak ovplyvnený, keď mu ich Božou milosťou niekto ponúkne. Je preňho prirodzené kúpať sa najmenej dvakrát denne a vstávať skoro ráno, aby mohol vykonávať oddanú službu. Je teda čistý navonok aj vo vnútri. Oddaný je skúsený, pretože veľmi dobre pozná zmysel všetkých činností a je presvedčený o pravosti autorizovaných písiem. Názory iných skupín nepovažuje za najdôležitejšie, a preto je zbavený starostí. Nikdy sa netrápi, pretože sa nestotožňuje s nijakými označeniami, vie, že jeho telo je len hmotná schránka a telesné bolesti na neho nemajú vplyv. Čistý oddaný nikdy netúži po niečom, čo je v rozpore so zásadami oddanej služby. Napríklad stavba domu si vyžaduje mnoho energie, ale oddaný by nikdy nezačal s niečím, čo nevedie k pokroku v oddanej službe. Ak by sa konalo o stavbu Kṛṣṇovho chrámu, je ochotný vziať na seba všetky ťažkosti, no nikdy by nepostavil veľký dom pre svoj osobný pôžitok.