Skip to main content

Bg. 10.32

Verš

sargāṇām ādir antaś ca
madhyaṁ caivāham arjuna
adhyātma-vidyā vidyānāṁ
vādaḥ pravadatām aham

Synonyma

sargāṇām — celého stvorenia; ādiḥ — počiatok; antaḥ — koniec; ca — a; madhyam — stred; ca — tiež; eva — zaiste; aham — som; arjuna — ó, Arjuna; adhyātma-vidyā — duchovné poznanie; vidyānām — z náuk; vādaḥ — prirodzený záver; pravadatām — z argumentov; aham — som.

Překlad

Ó, Arjuna, som počiatok, stred i koniec všetkých stvorení. Medzi všetkými vedami som duchovnou vedou o vlastnom ja a pre logikov som konečná pravda.

Význam

Stvorením všetkých hmotných prvkov začína stvorenie celej existencie. Ako už bolo vysvetlené — Mahāviṣṇu, Garbhodakaśāyī Viṣṇu a Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu tvoria a udržiavajú vesmír, ktorý nakoniec Śiva zničí. Brahmā je druhotný stvoriteľ. Všetky tieto osobnosti, ktoré sa zúčastňujú na stvorení, udržiavaní a zničení, sú inkarnáciami Najvyššieho Pána, ktorý je preto počiatkom, stredom i koncom všetkých stvorení.

Štyri Vedy a ich šesť doplnkov, Vedānta-sūtra, knihy o logike, knihy o náboženstve a Purāṇy tvoria dovedna štrnásť druhov učebníc určených k vyššiemu vzdelaniu. Z týchto kníh pojednáva predovšetkým Vedānta-sūtra o duchovnom poznaní (adhyātma-vidyā), a preto predstavuje Kṛṣṇu.

Logici používajú rôzne druhy argumentov. Odôvodniť svoje stanovisko argumentom, ktorý podporuje i protivníkovu stranu, sa nazýva jalpa. Snažiť sa vyvrátiť dôkazy druhej strany sa nazýva vitaṇḍā. No konečný záver sa nazýva vāda. Táto konečná pravda reprezentuje Kṛṣṇu.