Skip to main content

Bg. 9.25

Tekstas

yānti deva-vratā devān
pitṝn yānti pitṛ-vratāḥ
bhūtāni yānti bhūtejyā
yānti mad-yājino ’pi mām

Synonyms

yānti — eina; deva-vratāḥ — pusdievių garbintojai; devān — pas pusdievius; pitṝn — pas protėvius; yānti — eina; pitṛ-vratāḥ — protėvių garbintojai; bhūtāni — pas šmėklas ir dvasias; yānti — eina; bhūta-ijyāḥ — vaiduoklių ir dvasių garbintojai; yānti — eina; mat — Mano; yājinaḥ — bhaktai; api — tačiau; mām — pas Mane.

Translation

Garbinantys pusdievius gims tarp pusdievių, garbinantys protėvius eis pas protėvius, šmėklų ir dvasių garbintojai gims tarp šių būtybių, o tie, kurie garbina Mane – gyvens su Manimi.

Purport

KOMENTARAS: Įsigeidęs nukeliauti į Mėnulį, Saulę ar kokią kitą planetą gali pasiekti išsvajotą tikslą, laikydamasis tam tikslui skirtų Vedų principų, pavyzdžiui, atlikdamas veiksmus, vadinamus specialiu terminu darśa-paurṇamāsī. Jie plačiai aprašyti Vedų karminės veiklos skyriuje, rekomenduojančiame garbinti įvairių dangaus planetų pusdievius. Aukojant atitinkamas yajñas galima pasiekti Pitos planetas. Galima nukeliauti į daugelį šmėklų planetų ir tapti Yakṣa, Rakṣa ar Piśāca. Piśācos garbinimas vadinamas „juoduoju menu“ arba „juodąja magija“. Daugelis žmonių, praktikuojančių juodąjį meną, galvoja, kad tai dvasinė veikla, tačiau ta veikla – absoliučiai materiali. Tyras bhaktas, garbinantis vien Aukščiausiąjį Dievo Asmenį, pasiekia Vaikuṇṭhos ir Kṛṣṇalokos planetas – tuo nereikia abejoti. Šis svarbus posmas leidžia suprasti, kad garbindamas pusdievius, žmogus pasiekia dangaus planetas, garbindamas Pitas – Pitos planetas, užsiimdamas juoduoju menu – šmėklų planetas. Tad kodėl gi tyras bhaktas negali pasiekti Kṛṣṇos ar Viṣṇu planetos? Deja, daugelis žmonių nežino apie šias didingas planetas, kuriose gyvena Kṛṣṇa ir Viṣṇu, o per savo nežinojimą – puola. Net impersonalistai puola iš brahmajyoti. Todėl Kṛṣṇos sąmonės judėjimas neša didžią žinią žmonių visuomenei – nurodo, kad tiesiog kartojant Hare Kṛṣṇa mantrą dar šį gyvenimą galima pasiekti tobulumą ir sugrįžti namo, atgal pas Dievą.