Skip to main content

Bg. 6.41

Tekstas

prāpya puṇya-kṛtāṁ lokān
uṣitvā śāśvatīḥ samāḥ
śucīnāṁ śrīmatāṁ gehe
yoga-bhraṣṭo ’bhijāyate

Synonyms

prāpya — pasiekęs; puṇya-kṛtām — tų, kurie atliko doringą veiklą; lokān — planetas; uṣitvā — nugyvenęs; śāśvatīḥ — daug; samāḥ — metų; śucīnām — doringųjų; śrī-matām — klestinčiųjų; gehe — namuose; yoga-bhraṣṭaḥ — pasitraukęs iš savęs pažinimo kelio; abhijāyate — gimsta.

Translation

Po daugybės laimingo gyvenimo metų doringų gyvųjų esybių planetose, nevykėlis yogas gimsta teisuolių arba turtingoje aristokratų šeimoje.

Purport

KOMENTARAS: Nevykėliai yogai skiriami į dvi grupes. Vienai priklauso tie, kurie patyrė nuopuolį žengę vos pirmuosius žingsnius, o kitai – tie, kurie puolė po ilgai trukusios yogos praktikos. Patyrę nuopuolį po neilgų yogos bandymų eina į aukštesniąsias planetas, kuriose leidžiama gyventi doringoms gyvosioms esybėms. Po ilgų gyvenimo metų aukštesnėse planetose gyvoji esybė grąžinama į šią planetą gimti teisiojo brahmano vaiṣṇavo ar aristokratiškoje prekijo šeimoje.

Paskutiniame šio skyriaus posme paaiškinta, kad tikrasis yogos tikslas – pasiekti aukščiausią tobulumą, Kṛṣṇos sąmonę. Tačiau materialių pagundų suviliotieji ir nepakankamai ištvermingi žmonės, patyrę nesėkmę, gauna Viešpaties malonę iki galo patenkinti savo materialius polinkius. O po to jie gauna galimybę gyventi klestinčiose teisuolių ar aristokratų šeimose. Gimusieji tokiose šeimose gali pasinaudoti visomis turimomis galimybėmis ir pasistengti pakilti į visišką Kṛṣṇos sąmonę.