Skip to main content

Bg. 6.3

Tekstas

ārurukṣor muner yogaṁ
karma kāraṇam ucyate
yogārūḍhasya tasyaiva
śamaḥ kāraṇam ucyate

Synonyms

ārurukṣoḥ — ką tik pradėjusio praktikuoti yogą; muneḥ — išminčiaus; yogam — aštuonialypės yogos sistema; karma — darbas; kāraṇam — priemonė; ucyate — sakoma, kad yra; yoga — aštuonialypę yogą; ārūḍhasya — tas, kuris pasiekė; tasya — jo; eva — tikrai; śamaḥ — materialios veiklos nutraukimas; kāraṇam — priemonė; ucyate — sakoma, yra.

Translation

Pasakyta, kad pradedančiam aštuonialypės yogos praktiką darbas yra priemonė, o priemonė pasiekusiam yogos aukštumų – atsisakyti bet kokios materialios veiklos.

Purport

KOMENTARAS: Jungties su Aukščiausiuoju procesas vadinasi yoga. Jį galima palyginti su laiptais, vedančiais į dvasinio pažinimo viršūnę. Laiptai prasideda žemiausiu gyvosios esybės būviu – materialia būtimi ir kyla į tobulą savęs pažinimą bei gryną dvasinį gyvenimą. Tam tikroms laiptų pakopoms duoti skirtingi vardai, atitinkantys skirtingą pakilimo aukštį. Bet patys laiptai vadinami yoga ir skirstomi į tris dalis: jñāna-yogą, dhyāna- yogą ir bhakti-yogą. Laiptų pradžia – yogārurukṣu stadija, o aukščiausias laiptelis – yogārūḍha.

O dėl aštuonialypės yogos, tai pirmieji bandymai medituoti laikantis gyvenimą reguliuojančių principų ir atliekant įvairias sėdėjimo pozas (kurios šiaip ar taip tėra fiziniai pratimai) vertinami kaip materiali karminė veikla. Tokia veikla padeda pasiekti visišką proto pusiausvyrą ir šitaip suvaldyti jusles. Įvaldžius meditacijos techniką, protas nurimsta.

Kṛṣṇą įsisąmoninęs žmogus nuo pat pradžių yra pasiekęs meditacijos lygį, nes jis nuolat galvoja apie Kṛṣṇą. Jis visada tarnauja Kṛṣṇai, todėl ir yra sakoma, kad jis nustojo materialiai veikti.