Skip to main content

Bg. 5.8-9

Tekstas

naiva kiñcit karomīti
yukto manyeta tattva-vit
paśyañ śṛṇvan spṛśañ jighrann
aśnan gacchan svapañ śvasan
pralapan visṛjan gṛhṇann
unmiṣan nimiṣann api
indriyāṇīndriyārtheṣu
vartanta iti dhārayan

Synonyms

na — niekada; eva — tikrai; kiñcit — ką nors; karomi — aš darau; iti — taip; yuktaḥ — paniręs į dievišką sąmonę; manyeta — galvoja; tattva-vit — kas žino tiesą; paśyan — regėdamas; śṛṇvan — girdėdamas; spṛśan — lytėdamas; jighran — uosdamas; aśnan — valgydamas; gacchan — eidamas; svapan — sapnuodamas; śvasan — kvėpuodamas; pralapan — kalbėdamas; visṛjan — tuštindamasis; gṛhṇan — priimdamas; unmiṣan — atsimerkdamas; nimiṣan — užsimerkdamas; api — nepaisant; indriyāṇi — juslės; indriya-artheṣu — jusliniu pasitenkinimu; vartante — tegul jos būna užimtos; iti — taip; dhārayan — galvodamas.

Translation

Dieviškos sąmonės žmogus, nors jis mato, girdi, liečia, uodžia, valgo, juda, miega ir kvėpuoja, visada vidujai supranta, kad iš tiesų ničnieko neveikia, nes kalbėdamas, tuštindamasis ar pasisotindamas, atsimerkdamas ar užsimerkdamas, jis žino, kad tai tik materialios juslės sąveikauja su savo objektais, o pats jis yra nuošalyje.

Purport

KOMENTARAS: Kṛṣṇą įsisąmoninusio žmogaus būtis tyra, ir jis neturi nieko bendra su veikla, kurią skatina penkios tiesioginės ir antraeilės priežastys: veikėjas, pats darbas, situacija, pastangos bei pasisekimas – nes jis su meile transcendentiškai tarnauja Kṛṣṇai. Nors gali atrodyti, kad jis veikia kūnu bei juslėmis, tačiau visad suvokia veikiąs dvasiškai, suvokia, jog tokia tikroji jo padėtis. Žmogaus su materialia sąmone juslės padeda jusliškai pasitenkinti, tačiau, veikiant su Kṛṣṇos sąmone, juslės tenkina Kṛṣṇos jausmus. Todėl Kṛṣṇą įsisąmoninęs žmogus visada laisvas, nors atrodo, kad yra įsitraukęs į veiklą, susijusią su jusliniais dalykais. Rega ir klausa – tai pažinimo juslių funkcija, tuo tarpu judėjimas, kalba, tuštinimasis etc., yra vykdomųjų organų funkcija. Tačiau Kṛṣṇos sąmonės žmogui juslių veikla neturi įtakos. Jis supranta esąs amžinas Kṛṣṇos tarnas ir negali atlikti jokio veiksmo, kuris nebūtų skirtas Viešpačiui.