Skip to main content

Bg. 2.5

Tekstas

gurūn ahatvā hi mahānubhāvān
śreyo bhoktuṁ bhaikṣyam apīha loke
hatvārtha-kāmāṁs tu gurūn ihaiva
bhuñjīya bhogān rudhira-pradigdhān

Synonyms

gurūn — vyresniųjų; ahatvā — nežudant; hi — tikrai; mahā-anubhāvān — didžiųjų sielų; śreyaḥ — geriau jau; bhoktum — mėgautis gyvenimu; bhaikṣyam — elgetaujant; api — net; iha — šiame gyvenime; loke — šiame pasaulyje; hatvā — žudant; artha — naudos; kāmān — trokštant; tu — bet; gurūn — vyresniuosius; iha — šiame pasaulyje; eva — tikrai; bhuñjīya — turi mėgautis; bhogān — maloniais dalykais; rudhira — krauju; pradigdhān — suteptais.

Translation

Geriau elgetaujant stumti dienas šiame pasaulyje, negu gyventi didžiųjų sielų – savo mokytojų gyvybės kaina. Nors juos užvaldęs žemiškas godulys, bet jie vyresnieji. Jeigu jie žus, viskas, kuo mėgausimės, bus sutepta krauju.

Purport

KOMENTARAS: Dvasinio gyvenimo kodeksas liepia atsisakyti mokytojo, kuris bjauriai pasielgė ir neskiria gera nuo bloga. Bhīṣma ir Droṇa buvo priversti stoti Duryodhanos pusėn, nes jis rėmė juos pinigais, tačiau jiems nederėjo taip elgtis vien dėl finansinio išskaičiavimo. Taip jie prarado teisę būti gerbiami kaip mokytojai. Tačiau Arjuna juos tebelaiko pagarbos vertais vyresniaisiais ir mano, kad juos nužudžius įgytas laimikis bus suteptas krauju.