Skip to main content

Bg. 2.36

Tekstas

avācya-vādāṁś ca bahūn
vadiṣyanti tavāhitāḥ
nindantas tava sāmarthyaṁ
tato duḥkha-taraṁ nu kim

Synonyms

avācya — nemielus; vādān — užgaulius žodžius; ca — taip pat; bahūn — daug; vadiṣyanti — sakys; tava — tavo; ahitāḥ — priešai; nindantaḥ — šmeiždami; tava — tavo; sāmarthyam — sugebėjimus; tataḥ — už tai; duḥkha-taram — daug skaudžiau; nu — žinoma; kim — kas yra.

Translation

Daug užgaulių žodžių svies tavo priešai, su panieka menkindami tavo sugebėjimus. Kas gali būti tau skaudžiau?

Purport

KOMENTARAS: Iš pradžių Viešpats Kṛṣṇa nustebo, išgirdęs Arjuną ne vietoje raginantį būti gailestingiems. Viešpats pasakė, kad toks gailestingumas āryams netinka, ir dabar išsamiai pagrindžia Savo tvirtinimą, nukreiptą prieš Arjunos tariamą gailestingumą.